Doç. Dr. Ilgar SEYIDOV

İçinde yaşadığımız yüzyılda, her konuda yaşanan hızlı gelişmeler, özellikle de bilginin oluşturulması, elde edilmesi, paylaşılması ve iletilmesi üzerinde etkili olan teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur. İletişim araçlarına her gün bir yenisi eklenmekte, bilgi ve haberler çok hızlı yayılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri ve küreselleşme, toplumun ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel yapısında dönüşümlere neden olmakta, bu durum çalışma yaşamına yansıyarak çalışma ve çalışan profilleri ile ilgili beklentileri farklılaştırmaktadır.

Bu gerçeklerden hareketle, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” öğrencileri için analitik düşünme yeteneğini öne çıkaran, kuramsal temellere dayalı, uygulamalı ve yeni teknolojiler ile desteklenen bir eğitim programı tasarlanmıştır. Program, kuramsal ve uygulamalı birbirini tamamlayan derslerin yanısıra, bölümden ve diğer bölümlerden seçmeli dersler alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin özgürce, ilgi ve yeteneklerine yönelik dersler seçebilecekleri esnek ve dinamik bir program hedeflenmiştir.

Eğitim - öğretim dili İngilizce olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün “Erasmus Değişim Programı” kapsamında İspanya, Hollanda ve Finlandiya’daki üniversiteler ile ikili antlaşmaları mevcuttur. Öğrencilerimiz İletişim Topluluğu’nda aktif olarak çalışabilmektedirler. “Atılım Haber” gazetesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından çıkarılmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları kamuda ve özel sektörde halkla ilişkiler, insan kaynakları yönetimi, kurumsal iletişim yönetimi, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, pazarlama, görsel iletişim tasarımı, reklam planlama ve yapımı gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca akademik olarak ilerlemek isteyen mezunlarımız için de çeşitli olanaklar bulunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde lisansüstü düzeyde de eğitim verilmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” yüksek lisans programı ile lisans düzeyindeki eğitim-öğretimin devamlılığının sağlanması ve akademik olarak ilerlemek isteyenlerin gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.  

Mezunlarımıza, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Sevgiyle,