Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,  Atılım Üniversitesi’nin kuruluşundan itibaren önem verdiği bir disiplindir. Halkla İlişkiler Bölümü, ilk olarak Atılım Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1997-1998 eğitim- öğretim yılında 2 yıllık ön lisans eğitimi vermek üzere kurulmuştur.  Halkla İlişkiler Bölümü, 2000 yılında İşletme Fakültesi’ne bağlanarak 4 yıllık lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Müfredat yenilenerek  2005 yılında  bölümün adı  “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Kuruluşundan günümüze kadar sürekli gelişen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi vermektedir.