İç Paydaşlar

Akreditasyon süreci kapsamında danışma kurulunun iç paydaşları olarak Bölümümüzde farklı sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz seçilmiştir. Bu anlamda bahsi geçen kişiler aşağıdakilerdir:

 • Muhammed Heysem Sevgi
 • Özge Çolak
 • Alara Kurt
 • Okan Okur
 • Ömer Önder
 • Almira Tamara Bilici
 • Sena Kadıoğlu (Öğrenci Temsilcisi)
 • Cem Ali Sunbul

Dış Paydaşlar

Akreditasyon süreci kapsamında danışma kurulunun dış paydaşları olarak hem mezun öğrenciler, hem işverenler hem de farklı üniversitelerdeki bölüm temsilcileri. Bu anlamda bahsi geçen kişi ve kurumlar aşağıdakilerdir:

 • Rahmi Özgür Metin (Mezun öğrenci)
 • Cem Doğu (Mezun öğrenci)
 • Meliha Saygılı (Mezun öğrenci)
 • Cenk Doğu (Mezun öğrenci)
 • Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği
 • Sivil Toplum Kuruluşları