Öğrencilerin çağdaş toplum ve demokratik yaşam tarzını destekleyen ve geliştiren bir bakış açısı kazanmaları, analitik düşünebilen duyarlı bireyler olarak yetişmeleri, eğitim yaşamı ile çalışma yaşamı arasında bağ kurabilmeleri, mesleki etik ve sosyal sorumluluk anlayışını benimsemeleri.