Doç. Dr. Ilgar SEYIDOV / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8614


Lisans: Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Siyasal İletişim, Medya Çalışmaları, Büyük Veri ve Dijitalleşme, Göç ve Entegrasyon, Azınlıklar, Sivil Toplum.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Elif EŞİYOK / Dekan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8772


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Leeds Metropolitan University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Yeni Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

/ +90 (312) 586 8655


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Erdem Murat ÇELİKLER

/ +90 (312) 586 8673


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktora: Ankara HBV Üniversitesi

Araştırma Konuları : Film, video prodüksiyonu, Sürükleyici anlatılar, Kurgu dışı hikaye anlatımı, Sivil toplum ve medya.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Erhan AĞAOĞLU

/ +90 (312) 586 8673


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Konuları : Tüketim çalışmaları, Oyun çalışmaları, 3D modelleme ve Grafik Tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ahmet Gökhan KARADENİZ

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Barbaros GÜRÇAY

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Barış KONOR

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Burcu TUNCER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Vecdi Olgaç ÖVER

/ +90 (312) 586 80 00