Prof. Dr. Özlen ÖZGEN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8614


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Tüketim Kültürü, Kültürel Çalışmalar, Popüler Kültür, Biyoteknoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Elif EŞİYOK / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8772


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Leeds Metropolitan University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Yeni Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

/ +90 (312) 586 8655


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İlgar SEYIDOV

/ +90 (312) 586 8608


Lisans: Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Diyalog/Sivil Diyalog Çalışmaları, İletişim Stratejileri, Müzakere ve İkna teknikleri, Medya Çalışmaları, Sivil Toplum, Dijital Aktivizm.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İrem ELBİR

/ +90 (312) 586 8264


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Kültürel Çalışmalar ve Medya Çalışmaları, Popüler Kültür ve Altkültür Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Tuğba BAYTİMUR

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Esin TARHAN ÖVER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Barbaros GÜRÇAY

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Alper ÖMEROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Video, Reklamcılık, Medya Çalışmaları, Digital sanatlar.

Öğr. Gör. Burcu TUNCER

/ +90 (312) 586 80 00