Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün eğitim amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

Bu programın mezunları;

  • Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde içerik üretimi, tasarımı, haber yazma ve reklam yazarlığı gibi alanlarda çalışırlar;
  • Bireysel ve kurumsal düzeyde yürütülen kampanya yönetimi sürecinde farklı görevlerde bulunurlar;
  • Kurumların halkla ilişkiler ve basın birimlerinde uzman ve yönetici olarak çalışırlar;
  • Kamu, özel ve sivil toplum alanlarında iletişim uzmanı olarak çalışırlar;
  • Kurumların dijital medya yönetimi sürecini yönetirler;
  • Kurum içi ve kurum dışı dahil olmak üzere kurumsal iletişim departmanlarında farklı fonksiyonları yürütürler;
  • Lisansüstü araştırma çalışmaları gerçekleştirir ve akademik kariyer yaparlar.