Ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarını kavrayabilen, sektördeki gelişme ve değişimlere uyum sağlayabilen, analitik düşünebilen, yaratıcı, yeni teknolojilere hakim, nitelikli bilgi ve donanıma sahip, rekabet gücü yüksek meslek insanlarının yetiştirilmesi.