• Kuramsal ve uygulamalı yönleriyle bütünsel bir halkla ilişkiler ve reklamcılık eğitimi vermek;
  • Hem ulusal hem de uluslararası alanlarda içerik üretimi, tasarımı, kampanya yönetimi, habercilik, reklam yazarlığı gibi çeşitli iletişim sektörlerinde profesyoneller yetiştirmek;
  • Halkla ilişkiler, reklam ve medya alanlarında yenilikçi ve yaratıcı kariyerlere yönelik bilgi, beceri ve yetenek kazandırmak;
  • Ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde güncel halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarını kavrayabilen, sektördeki gelişme ve değişimlere uyum sağlayabilen mesleki etik sahibi profesyoneller yetiştirmek;
  • Analitik düşünebilen, yaratıcı, yeni teknolojilere hâkim, nitelikli bilgi ve donanıma sahip, rekabet gücü yüksek meslek insanları yetiştirmek.