1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
PR119 Sosyolojinin Temelleri
3
0
5
ECON101 İktisada Giriş I
3
0
5
PR121 İletişime Giriş
3
0
5.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
PR101 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Teorileri
3
0
6
Toplam 22 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
PR120 Sosyal Psikolojiye Giriş
3
0
5
PR102 Pazarlama İletişimine Giriş
3
0
5
PR122 Siyasal İletişime Giriş
3
0
5
PR126 İletişim Hukuku
3
0
5
PR128 Sanat, Kültür ve İletişim
3
0
4.5
Toplam 21 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
PR221 İletişim Araştırmalarında Tasarım
2
1
6
PR211 Kriz İletişimi
3
0
6
PR227 Görsel Tasarımın Temelleri
2
1
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 16 2 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PR222 İletişim Araştırmalarında Uygulama
0
3
6
PR224 Bilgisayar Program Kullanımı
0
3
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
PR208 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik
3
0
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 12 6 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
PR317 Medya Planlaması
3
0
5
PR331 Reklam Tasarım ve Uygulamaları I
0
3
5
PR321 Meslek Etiği
3
0
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 3 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
PR326 Reklam Tasarım ve Uygulamaları II
0
3
5
PR320 Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri
3
0
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 3 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
MAN409 Girişimcilik
4
0
5
PR419 Medya Okuryazarlığı
3
0
4
PR499 Yaz Stajı
0
0
6
PR421 İleri Grafik Tasarım Uygulamaları
0
3
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 15 3 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PR434 Yeni Medya Tartışmaları
3
0
5
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği
3
0
5
PR460 Mezuniyet Projesi
0
3
4
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 3 30