İşletme ve Yönetim Bilimleri Lisans Programları Akreditasyon Kurulu 27.05.2022 tarih ve 35 no.lu kararı ile, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) lisans programının 27.05.2022-27.05.2027 tarihleri arasında beş (5) yıl geçerli olmak üzere akredite edilmesine ve STAR Akreditasyon Sertifikası verilmesine karar verilmiştir.

STAR Hakkında

Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği, işletme ve yönetim bilimleri eğitiminin Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gelişiminin teşvik edilmesi, mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim niteliğinin sürekli güvence altına alınması, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.