Bu programın mezunları;

  • Kamu kurumları ve özel sektörde alanında uzman veya yönetici olarak çalışırlar.
  • İşletmenin bir ya da birden daha fazla fonksiyonlarını yönetirler.
  • Girişimcidirler, ulusal veya uluslararası bir işletme kurarlar.
  • Yaşam boyu öğrenmeye açıktırlar, lisansüstü düzeyde çalışmalar yaparlar, kariyerlerinde ilerleme gösterirler.
  • Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk sahibidirler, mesleki ve sosyal örgütlere üyedir.