Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÖZGEN / Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkan V.

/ +90 (312) 586 8647


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlamada Sayısal Modeller, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazarlama.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Kamil BÜYÜKMİRZA

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yüksek Lisans: Michigan State University Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayhan TAN

/ +90 (312) 586 8624


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: New School for Social Research, New York

Araştırma Konuları : Yönetim Ekonomisi, Kooperatifçilik.

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

/ +90 (312) 586 8681


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / Dekan

/ +90 (312) 586 8600


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

/ +90 (312) 586 8673


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİNÇERGÖK / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8648


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi, Birleşme ve satınalmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şule Erdem TUZLUKAYA / Akademik Koordinatör

/ +90 (312) 586 8612


Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Sosyal Ağdüzenekleri, Örgüt Teorisi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YANIK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem YÜKSEL

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Burcu TOSUN

/ +90 (312) 586 8625


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Girişimcilik, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer Planlama, Kurumsallaşma.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tolga BENLİ

/ +90 (312) 586 8272


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe ve Finans, Mali Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Begüm UĞUR

/ +90 (312) 586 8613


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Muhasebe ve Finans, Mali Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Elif BODUROĞLU

/ +90 (312) 586 8613


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Matematiksel Programlama, Çok Ölçütlü Karar Analizi.

Detaylı Özgeçmiş