Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Girişimcilik hiçbir zaman önemi azalmayacak bir yetenektir; ancak bu yeteneği, başarılı bir girişime dönüştürmek ayrı bir zorunluluktur. Sürdürülebilir bir ekonomik gelişmenin olmazsa olmazı ise kişilerdeki bu yeteneği ortaya çıkarabilmektir. Anlayışımıza göre, girişimcilik, ekonomik çevrede yatırım yapılabilir en uygun alanları belirleyip, yatırımları gerçekleştirmeye çaba harcayan yaratıcı düşüncedir. Yatırımı bilimsel esaslara uygun şekilde gerçekleştirmek ve yürütmek ise işletmecilik yeteneğiyle ilintilidir. Bir yandan öğrencilerimizin içlerindeki mevcut girişimci ruhu ortaya çıkarmak, diğer yandan da herhangi bir girişimde bulunulduktan sonra, yani girişimci düşünce üretime dönüştükten sonra süreci en iyi şekilde yönetebilen kişileri yetiştirmek bölümümüzde eğitim ve öğretim politikasının esasını oluşturur. Ayrıca, kamunun üst düzey elemanlarının yetiştirilmesinde de kendimizi sorumlu kabul etmekteyiz.  Her yıl tekrarlanan müfettiş yardımcılığı, uzmanlık, kontrolörlük gibi sınavlara öğrencilerimizin en iyi şekilde hazırlanması bölümümüze düşen görevler arasındadır. 

İşletme disiplininin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimize zorunlu ve seçmeli dersler ile eğitim verilmektedir.

Başarılı işletmeciliğin temel taşlarından birisi de yabancı dil bilgisine sahip olmaktır. Ders müfredatlarımızda bu durum dikkatle ele alınmaktadır. Öğrencilerimiz için bölümümüzde tüm dersleri İngilizce almak ya da Türkçe müfredata dâhil olmakla birlikte çok yoğun bir İngilizce eğitimi alarak yabancı dil konusunda istenilen seviyeye ulaşabilmek mümkündür.

Öğrencilerimize sağlam bir profesyonel eğitim ve zengin bir kültür vermek öncelikli görevimizdir. Öğrencilerimizin istedikleri takdirde fakültemizin diğer bölümlerinden ve hatta üniversitemizin diğer fakültelerinden dersler almalarına olanak sağlanmaktadır. Kuram ile uygulamayı harmanlayarak farklı çalışma alanlarına yönelmelerini sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisinde de hiçbir üniversitede olmayan bir ilişki düzeyini yakalamış bulunmaktayız. İlişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.