Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından yapılan değerlendirme sonucu 18 Nisan 2024 – 18 Nisan 2028 tarihleri arasında geçerli olmak üzere AKREDİTASYON almaya hak kazanmıştır.

 

STAR Hakkında

Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği, işletme ve yönetim bilimleri eğitiminin Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gelişiminin teşvik edilmesi, mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim niteliğinin sürekli güvence altına alınması, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ve ilişkili Bölümlerde yürütülmekte olan işletme ve yönetim bilimleri alanı ile ilgili Lisans Programlarının değerlendirme akreditasyonunun yapılması ve yeni programların geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.