Uluslararası İlişkiler bölümünün müfredat kapsamı nedir?

Uluslararası ilişkiler disiplini temel olarak devletler ve devlet dışı aktörlerin aralarındaki siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkileri analiz eder.

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları hangi işleri yapar?

  • Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Durum Analizi: Ulusal ve uluslararası ölçekte güncel olayları analiz eder.
  • Kriz Yönetimi: Beklenmedik anlarda meydana gelen krizlerin stratejik yönetimini gerçekleştirir.
  • Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projeleri: Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarca destekli projelerin yönetimini gerçekleştirir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları nerelerde istihdam edilebilir?

Uluslararası ilişkiler bölümü mezunları aldıkları eğitimin içeriğine, ilgi alanlarının çeşitliliğine ve geliştirecekleri kişisel yeteneklerine bağlı olarak çeşitlenebilecek geniş bir istihdam alanına sahiptir. Bu doğrultuda finans sektörü ve yazılı-görsel medya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra devlet bünyesinde Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı gibi bakanlıklarda olduğu gibi çeşitli kamu kuruluşlarında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler departmanı veya daire başkanlıklarında çalışabilmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (UN), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Uluslararası İlişkiler bölümü eğitiminde neler önemlidir?

  • Ulusal ve uluslararası şirketler istihdam olanakları olduğu için, lisans eğitiminin İngilizce olarak görülmesi gerekmektedir.
  • Lisans eğitimi süresince teorik bilgiye ek olarak, araştırma, vaka analizi gibi çalışmalar gerçekleştirmek gerekmektedir.
  • Öğrencilerimizin bir bölge üzerinde uzmanlaşması bölümümüz açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bölümümüzde, çeşitli bölgelerde uzman hocalarımız kapsamlı dersler vermektedir.

Neden Uluslararası İlişkiler okumalıyım?

Özellikle geçtiğimiz 30 senede iktisadi, politik ve sosyal alanda iyiden iyiye kendisini gösteren küreselleşme, uluslararası meseleleri temel odak haline getirmiştir. Buna ek olarak, ulusal-uluslararası arasındaki çizgiler git gide belirsiz hale gelmiş ve devletlerin ve çok uluslu şirketlerin politikaları buna göre şekillenmiştir. Bu temelde, uluslararası ilişkiler disiplinini anlamak, uluslararası perspektife hakim olmak ve meseleleri geniş bir çerçevede değerlendirebilmek günümüz iş dünyasında çok kıymetli ve vazgeçilmez bir yeterlik haline gelmiştir.

Bursluluk oranlarınız ve kontenjanlarınız nasıl?

Bölümümüz 2021-2022 eğitim öğretim yılı için merkezi yerleştirme ile 42 öğrenci alacaktır. Bu 42 kişilik kontenjanda, 6 öğrenciye %100 burs imkanı tanınacaktır. 36 kişi ise burssuz olarak öğrenim görebilecektir.

Bölümünüzün fiziki koşulları nasıldır?

Uluslararası İlişkiler bölümü, henüz tadilatını bitirmiş ve bu tadilatla öğrencisine geniş fiziki ve sosyal imkanlar sağlayan İşletme Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bu anlamda bölümümüz, gerek her sınıfta bulunan projeksiyon gibi elektronik imkanlarla, gerekse fiziksel kapasitesi rahat bir eğitim-öğrenim imkanı veren geniş sınıflarla eğitim vermektedir.

Bölümünüzde staj imkanları nasıldır?

Bölümümüzde staj zorunlu olmayıp, isteyen öğrencilerin staj programları desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, okulumuzun tanıdığı imkan doğrultusunda yine isteyen öğrencilerimiz "Ortak Eğitim Programı" çerçevesinde öğrenimlerinin bir dönemini istediği kurumlarda müfredat dahilinde gerçekleştirebilmektedir.

Eğitim dili nedir? Bunun bir önemi var mıdır?

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce'dir. Eğitimin İngilizce olması, özellikle bahsedilen uluslararası önemin artmasıyla beraber, öğrencilerimizi mezuniyetten sonraki profesyonel hayatlarına en iyi şekilde hazırlayacaktır. Eğitim dilinin İngilizce olmasına ek olarak bölümümüz öğrencileri istedikleri ikinci bir dili yine müfredat dahilinde öğrenebilmektedirler.