Söz konusu programdan mezun öğrenciler;

  • Uluslararası İlişkiler disiplinine dair temel kavramlara hakimdir.
  • Uluslararası İlişkiler ve uygulama alanları ile ilgili konularda güncel gelişmeleri takip eder, yorumlar ve öğrenmeyi sürdürür.
  • Edindiği bilgiler ışığında,  kamuda, ulusal ve uluslararası şirketlerde, araştırma kurum ve kuruluşlarında ilgili iş alanlarında çalışabilir.
  • Uluslararası İlişkiler ve ilgili alanlardaki güncel İngilizce literatürü izler, İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak kullanır.