Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL / Bölüm Başkanı

sukru.gurel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8271


Doç. Dr. Cenk AYGÜL

cenk.aygul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8623


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: York Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uluslararası İlişkiler Teorileri, Politik ekonomi, Güvenlik araştırmaları, Karşılaştırmalı küresel siyaset, Uzamsal politika.

Doç. Dr. Gözde YILMAZ

gozde.yilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8668


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Birmingham Doktora: Free University Berlin

Araştırma Konuları : AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği, Avrupalıla?ma, Azınlık Hakları, Avrupa Kom?uluk Politikasi, Türkiye Medyası, AB Geni?leme Politikası, Türkiye'nin Avrupalıla?ması, Nitel Araştırma Yöntemleri, In-depth Interview Techniques, Odak Grup Görüşmesi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Duygu DERSAN ORHAN

duygu.dersan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8635


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Orta Doğu Politikaları, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Milliyetçilik.

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün ELİKÜÇÜK YILDIRIM

nilgun.eyildirim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8264


Arş. Gör. Zeynep Elif KOÇ

zeynep.koc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8657