1) Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını, teorisini ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2) Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bakış açısına sahip olmak
3) Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek
4) Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak
5) Güncel küresel meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapma becerisine sahip olmak
6) Etkin, sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili bilgi aktarımını mesleki İngilizce ile yapabilir
7) Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilme ve bu meselelerin hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilme
8) Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek