• Uluslararası ilişkileri anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak.
 • Uluslararası ilişkileri teorik bir düzeyde analiz edebilmek.
 • Uluslararası ilişkilerin tarihçesiyle ilgili bilgi sahibi olmak, ilgili aktörlerin ve olayların tarihsel süreçlerini analiz edebilmek.
 • Güncel küresel veya ulusal siyasi meseleler, bölgesel ve uluslararası aktörlerin mevcut ve geleceğe ilişkin pozisyonları konusunda analitik yorumlar yapabilmek.
 • Bağlantılı diğer disiplinleri sentezleyen disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmak
 • Uluslararası ilişkilere ait niteliksel ve niceliksel araştırma tekniklerini kullanarak analiz yapabilmek.
 • Alanıyla ilgili konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek.
 • Alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını ve bu kaynakları nasıl kullanacağını bilmek.
 • Analitik düşünme, eleştirel analiz ve argüman geliştirme yeteneğine sahip olmak.
 • İngilizce’yi günlük iletişim ve ileri düzey profesyonel amaçlar için kullanabilmek.
 • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.