1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
PR119 Sosyolojinin Temelleri
3
0
5
ECON101 İktisada Giriş I
3
0
5
IR111 Uluslararası İlişkiler için Hukukun Temel İlkeleri
3
0
7
IR101 Dünya Tarihi I
3
0
7.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 19 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
ECON102 İktisada Giriş II
3
0
5
IR102 Dünya Tarihi II
3
0
7.5
IR110 Siyasete Giriş
3
0
6
IR112 Politik Psikoloji
3
0
6
Toplam 18 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IR201 Uluslararası Politika
3
0
6
IR205 Uluslararası Örgütler
3
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
IR211 Uluslararası Siyasi İktisat
3
0
6
IR231 Bölüm İngilizcesi I
3
0
3
IR207 Avrupa Siyasi Tarihi I
3
0
6
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IR204 Uluslararası İlişkiler Teorisi
3
0
6
IR212 Araştırma Yöntemleri
3
0
6
IR216 Siyasi Düşünceler Tarihi
3
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
IR214 Diplomasi Tarihi II
3
0
6
IR232 Bölüm İngilizcesi II
2
0
3
Toplam 17 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IR301 Uluslararası Hukuk I
3
0
5
IR303 Türk Dış Politikası I
3
0
6
IR307 Ortadoğu`nun Güncel Politikaları
3
0
6
IR333 Bölüm İngilizcesi III
3
0
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 0 0 5
Toplam 12 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IR302 Uluslararası Hukuk II
3
0
5
IR304 Türk Dış Politikası II
3
0
6
IR314 Rusya ve Sovyetler Birliği Tarih ve Siyaseti
3
0
6
IR334 Bölüm İngilizcesi IV
3
0
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Dışı Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IR405 Amerikan Dış Politikası
3
0
6
IR421 Balkan Tarih ve Siyaseti
3
0
6
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
IR435 Bölüm İngilizcesi V
2
0
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 10 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
IR424 Avrupa Birliği
3
0
6
IR422 Yükselen Çin: Çin`in Dış ve Ekonomi Politikalarında Güncel Meseleler
3
0
6
IR436 Bölüm İngilizcesi VI
2
0
4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Seçmeli 0 0 4
Alan Seçmeli 0 0 4
Toplam 10 0 30