FEDEK Akreditasyonlarımız

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2016-2017 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümümüzün Lisans Programını 28 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl süreli, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 5 yıl süreli, Psikoloji Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süreli, Matematik Bölümümüzün Lisans Programını 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren 5 yıl süreli akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm Akreditasyonun Geçerlilik Süresi
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 02.06.2023-30.09.2028
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24.02.2019-24.02.2024
Psikoloji 19.11.2022-30.09.2026
Matematik 06.04.2020-30.09.2025

 

FEDEK Hakkında

FEDEK, (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

Farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. (bknz: http://www.fedek.org.tr/FEDEKHakkinda.php)

FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. Mart 2018 tarihinden itibaren Avrupa'nın yüksek öğretimde saygın Kalite Güvence Kuruluşu CEENQA'da tam üye olarak yer almaktadır.