Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Dekan

ayfer.altay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8634


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Doç. Dr. Mehmet TURAN / Dekan Yardımcısı

mehmet.turan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8665


Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Zaman Skalasında Kalkülüs, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Fonksiyonel Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferansiyel Denklemler, Çatallanma Teorisi, Merkez Çokkatlı.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel İZMİR / Dekan Yardımcısı

sibel.izmir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8263


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Shakespeare, Çağdaş Tiyatro, Postdramatik Tiyatro, Tiyatro Kuramları, Distopya Edebiyatı, Gotik Edebiyat.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY / Mütercim Tercümanlık Böl. Başk./ Sosyal Bilimler Ortak Dersler Böl. Başk.

berrin.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8213


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Çeviri Eleştirisi, Çeviri Kuramı, Çeviribilim, İngiliz Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Teknik Çeviri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ / Matematik Bölüm Başkanı

tanil.ergenc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8233


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, İmpalsif Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz, Lineer Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Adi Diferansiyel Denklemler, Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Başlangıç Değer Problemleri, Dinamik Sistemler, Kısmi Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Linear Olmayan Cebirsel Denklemlerin Sayısal Çözümü, Nümerik Analiz.

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Üner ALKAN / Psikoloji Bölüm Başkanı

nese.alkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8640


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Serbest Dalış Sporcularında Apnea Performansı ve Psikolojik Etmenlerin İncelenmesi, Duygular, Bilişsel değerlendirmeler, Beş Faktör Kişilik Modeli, Başaçıkma.

Kuğuçin ÇELEBİ / Dekanlık Sekreteri

kugucin.celebi@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8603