Üniversitemizin kurucu Fakültelerinden biri olan ve 1997’de kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi eğitim-öğretime aynı yıl kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamış, 2001’de Matematik ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümleri, 2004 yılında Psikoloji Bölümü açılmıştır. Fakültemizce,  2016-2017 akademik yılı itibariyle Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü programı çerçevesinde bütün üniversiteye Türkçe, Tarih ve seçmeli sosyal bilim dersleri verilmeye başlanmıştır. Matematik ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerimiz yüksek lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ise yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Fakültemizde 400’den fazla öğrenci öğrenim görmektedir.

Önceki Dekanlarımız

1997-1999 yılları arasında
Prof. Dr. Zeki Avralıoğlu

 

1999-2000 yılları arasında
Prof. Dr. Engin Uzmen

 

2000-2012 yılları arasında
Prof. Dr. Oya Batum Menteşe

 

2012-2017 yılları arasında
Prof. Dr. Belgin Elbir Dekanlık görevini yürütmüştür.