Üniversitemizin kurucu Fakültelerinden biri olan ve 1997’de kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi eğitim-öğretime aynı yıl kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamış, 2001’de Matematik ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri, 2004 yılında Psikoloji Bölümü açılmıştır. Fakültemizce,  2016-2017 akademik yılı itibariyle Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü programı çerçevesinde bütün üniversiteye Türkçe, Tarih ve seçmeli sosyal bilim dersleri verilmeye başlanmıştır. Matematik ve Mütercim-Tercümanlık Bölümlerimiz yüksek lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ise yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Fakültemizde 400’den fazla öğrenci öğrenim görmektedir.

Önceki Dekanlarımız

1997-1999 yılları arasında
Prof. Dr. Zeki Avralıoğlu

 

1999-2000 yılları arasında
Prof. Dr. Engin Uzmen

 

2000-2012 yılları arasında
Prof. Dr. Oya Batum Menteşe

 

2012-2017 yılları arasında
Prof. Dr. Belgin Elbir Dekanlık görevini yürütmüştür.