Prof. Dr. Ayfer ALTAY

Bölümlerimizin lisans programları, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında, eğitim alanlarında iş bulmalarına olanak sağlayacak, ayrıca akademik alanda ilerlemek isteyenler için gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Fakültemiz bölümlerinde eğitim dili İngilizcedir. Bölümlerimiz Bologna süreci koşulları ile uyumlu olarak yurt içinde ve dışında çeşitli üniversite ve kuruluşlar ile işbirliği içinde eğitimlerini sürdürmektedir. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümümüz, 2010-2013 tarihleri arasında bir AB Projesi olan Çok Dilli Avrupa’da Profesyonel Çevirmen Eğitiminin Mükemmelleştirilmesi Projesi (OPTIMALE)’ne katılmıştır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz ABD’deki Incarnate Word Üniversitesi İngilizce Bölümü ile kardeş bölümdür. Bölümlerimiz, Erasmus kapsamında Avusturya, İrlanda, Polonya, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Belçika, Fransa ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa üniversiteleriyle lisans ve lisansüstü düzeyde ikili anlaşmalar yapmıştır.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Ocak 2017’de, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji Bölümleri Ocak 2019 da, Matematik Bölümü ise Ocak 2020 yılında FEDEK tarafından akredite edilmiştir. Fakültemizin bütün bölümlerinin akreditasyonu tamamlanmıştır. Ulusal FEDEK Akreditasyon kuruluşu Avrupa çapında görev yapan CEENQA adlı Akreditasyon kuruluşuna üyedir. Fakültemizin hedefleri arasında ulusal akreditasyonun yanı sıra uluslararası akreditasyona sahip olmak da yer almaktadır. Bütün bölümlerimiz güçlü eğitim kadrosu ve programlarıyla öne çıkmaktadır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ile Matematik Bölümlerinde yüksek lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde hem yüksek lisans hem doktora programları vardır. 

Öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve araştırma olanakları sunmak üzere Fakültemizde Matematik Bilgisayar Laboratuvarı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Simultane Çeviri Laboratuvarı, Deneysel Psikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve Klinik Psikoloji Laboratuvarı kurulmuş ve hepsi en son teknoloji ile donatılmıştır.

Matematik, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerimiz çift anadal ve yan dal programları açmaktadır. Matematik bölümümüz üniversitemizin diğer fakültelerinin öğrencilerine zorunlu ve seçmeli matematik dersleri vermekte ve lisans düzeyinde Matematiksel Finans ve Kriptografi sertifika programları sunmaktadır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümümüz 2012-2013 akademik yılından itibaren Fransızca’dan Türkçe’ye C Dilli Yazılı Çeviri Sertifika Programı yürütmektedir. Psikoloji Bölümümüz öğrencilerine mesleki staj ve gönüllü toplumsal çalışmalar yapma olanağı sağlamaktadır.

Mezunlarımızın istihdam olanakları geniş ve çeşitlidir. Çalışabilecekleri alanlar ve kurumlar arasında eğitim, halkla ilişkiler, finans, sağlık, insan kaynakları, reklam sektörü ve bakanlıklar, bankalar ve yayın kuruluşları sayılabilir.   

Fakültemiz, eğitim ve öğretimde, araştırmada ve tüm akademik, bilimsel etkinliklerde mükemmele ulaşmayı, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip olmayı, günümüze ve geleceğe değerli katkılar yapacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bütün mezunlarımızı ve öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, başarılar diliyorum.