Recognized as a quality assurance organization by the Council of Higher Education, FEDEK (Faculty of Languages, History and Geography, Science, Literature, Science and Letters Curriculum Programs Assessment and Accreditation Association) accredited Translation and Interpretation Undergraduate Program on 28 January 2017 for 5 years as a result of the general evaluation process.

Carrying out accreditation, evaluation and notification studies for Faculties of Language, History and Geography, Science, Literature, Science-Literature, FEDEK aims to contribute to improvement of quality of higher education in Turkey. FEDEK was founded for the purpose of developing the education-training, scientific research and community service in the FSL departments.

Department Validity Period of Accreditation
Translation and Interpretation 28.01.2017-28.01.2022
English Language and Literature 24.02.2019-24.02.2024
Psychology 24.02.2019-24.02.2021

About FEDEK

FEDEK (Faculty of Science, Literature, Science and Letters, Faculty of Languages, History and Geography Curriculum Programs Assessment and Accreditation Association)

Carrying out accreditation, evaluation and notification studies for Faculties of Language, History and Geography, Science, Literature, Science-Literature (hereinafter referred to as “FSL”), FEDEK aims to contribute to improvement of the quality of higher education in Turkey. It was founded for the purpose of developing the education-training, scientific research and community service in the FSL departments. (See also: http://www.fedek.org.tr/?page=2)

FEDEK is recognized by the Turkish Council of Higher Education as a national quality assurance institution for the accreditation of FSL programs. Since March 2018, FEDEK has been a full member of CEENQA, the respected Quality Assurance Organization in Europe.

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4452 [title_tr] => FEDEK Akreditasyonlarımız [title_en] => FEDEK Accreditation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2016-2017 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda Mütercim-Tercümanlık Bölümümüzün Lisans Programını 28 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl süreli akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Bölüm Akreditasyonun Geçerlilik Süresi
Mütercim Tercümanlık 28.01.2017-28.01.2022
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24.02.2019-24.02.2024
Psikoloji 24.02.2019-24.02.2021

 

FEDEK Hakkında

FEDEK, (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

Farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. (bknz: http://www.fedek.org.tr/FEDEKHakkinda.php)

FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. Mart 2018 tarihinden itibaren Avrupa'nın yüksek öğretimde saygın Kalite Güvence Kuruluşu CEENQA'da tam üye olarak yer almaktadır.

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Recognized as a quality assurance organization by the Council of Higher Education, FEDEK (Faculty of Languages, History and Geography, Science, Literature, Science and Letters Curriculum Programs Assessment and Accreditation Association) accredited Translation and Interpretation Undergraduate Program on 28 January 2017 for 5 years as a result of the general evaluation process.

Carrying out accreditation, evaluation and notification studies for Faculties of Language, History and Geography, Science, Literature, Science-Literature, FEDEK aims to contribute to improvement of quality of higher education in Turkey. FEDEK was founded for the purpose of developing the education-training, scientific research and community service in the FSL departments.

Department Validity Period of Accreditation
Translation and Interpretation 28.01.2017-28.01.2022
English Language and Literature 24.02.2019-24.02.2024
Psychology 24.02.2019-24.02.2021

About FEDEK

FEDEK (Faculty of Science, Literature, Science and Letters, Faculty of Languages, History and Geography Curriculum Programs Assessment and Accreditation Association)

Carrying out accreditation, evaluation and notification studies for Faculties of Language, History and Geography, Science, Literature, Science-Literature (hereinafter referred to as “FSL”), FEDEK aims to contribute to improvement of the quality of higher education in Turkey. It was founded for the purpose of developing the education-training, scientific research and community service in the FSL departments. (See also: http://www.fedek.org.tr/?page=2)

FEDEK is recognized by the Turkish Council of Higher Education as a national quality assurance institution for the accreditation of FSL programs. Since March 2018, FEDEK has been a full member of CEENQA, the respected Quality Assurance Organization in Europe.

 

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 26 [start] => [end] => [created_at] => 2019-01-15 13:31:47 [updated_at] => 2019-08-21 06:49:04 [parent_id] => [lft] => 21 [rgt] => 22 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => fedek-akreditasyonu-1528789411 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_en] => School of Arts and Sciences [url] => artsci [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4452 [title_tr] => FEDEK Akreditasyonlarımız [title_en] => FEDEK Accreditation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Yüksek Ö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan ulusal bir kalite güvence kurulu\u015fu olarak tan\u0131nan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Co\u011frafya Fakülteleri Ö\u011fretim Programlar\u0131 De\u011ferlendirme ve Akreditasyon Derne\u011fi), 2016-2017 de\u011ferlendirme döneminde yapt\u0131\u011f\u0131 genel de\u011ferlendirme sonucunda Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölümümüzün Lisans Program\u0131n\u0131 28 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 y\u0131l süreli akredite etmi\u015ftir.<\/p>\n\n

FEDEK<\/a>, farkl\u0131 disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Co\u011frafya Fakülteleri ö\u011fretim programlar\u0131 için akreditasyon, de\u011ferlendirme ve bilgilendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki ö\u011fretiminin kalitesinin yükseltilmesine katk\u0131da bulunmay\u0131 hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde e\u011fitim-ö\u011fretim, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve topluma hizmeti ilerletmek amac\u0131yla kurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t<\/tr>\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Bölüm<\/strong><\/td>\n\t\t\tAkreditasyonun Geçerlilik Süresi<\/strong><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
Mütercim Tercümanl\u0131k<\/a><\/td>\n\t\t\t28.01.2017-28.01.2022<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131<\/a><\/td>\n\t\t\t24.02.2019-24.02.2024<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Psikoloji<\/a><\/td>\n\t\t\t24.02.2019-24.02.2021<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

FEDEK Hakk\u0131nda<\/h3>\n\n

FEDEK, (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih - Co\u011frafya Fakülteleri Ö\u011fretim Programlar\u0131 De\u011ferlendirme ve Akreditasyon Derne\u011fi)<\/p>\n\n

Farkl\u0131 disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Co\u011frafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak an\u0131lacakt\u0131r) ö\u011fretim programlar\u0131 için akreditasyon, de\u011ferlendirme ve bilgilendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak, Türkiye’de FEF ö\u011fretiminin kalitesinin yükseltilmesine katk\u0131da bulunacakt\u0131r. FEDEK, FEF bölümlerinde e\u011fitim-ö\u011fretim, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve topluma hizmeti ilerletmek amac\u0131yla kurulmu\u015ftur. (bknz: http:\/\/www.fedek.org.tr\/FEDEKHakkinda.php)<\/p>\n\n

FEDEK, FEF programlar\u0131n\u0131n akreditasyonu konusunda Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan ulusal bir kalite güvence kurulu\u015fu olarak tan\u0131nmaktad\u0131r. Mart 2018 tarihinden itibaren Avrupa'n\u0131n yüksek ö\u011fretimde sayg\u0131n Kalite Güvence Kurulu\u015fu CEENQA'da tam üye olarak yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Recognized as a quality assurance organization by the Council of Higher Education, FEDEK (Faculty of Languages, History and Geography, Science, Literature, Science and Letters Curriculum Programs Assessment and Accreditation Association) accredited Translation and Interpretation Undergraduate Program on 28 January 2017 for 5 years as a result of the general evaluation process.<\/p>\n\n

Carrying out accreditation, evaluation and notification studies for Faculties of Language, History and Geography, Science, Literature, Science-Literature, FEDEK<\/a> aims to contribute to improvement of quality of higher education in Turkey. FEDEK<\/a> was founded for the purpose of developing the education-training, scientific research and community service in the FSL departments.<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\n\t\t<\/tr>\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Department<\/strong><\/td>\n\t\t\tValidity Period of Accreditation<\/strong><\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/thead>\n\t
Translation and Interpretation<\/a><\/td>\n\t\t\t28.01.2017-28.01.2022<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
English Language and Literature<\/a><\/td>\n\t\t\t24.02.2019-24.02.2024<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
Psychology<\/a><\/td>\n\t\t\t24.02.2019-24.02.2021<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

About FEDEK<\/h3>\n\n

FEDEK (Faculty of Science, Literature, Science and Letters, Faculty of Languages, History and Geography Curriculum Programs Assessment and Accreditation Association)<\/p>\n\n

Carrying out accreditation, evaluation and notification studies for Faculties of Language, History and Geography, Science, Literature, Science-Literature (hereinafter referred to as “FSL”), FEDEK aims to contribute to improvement of the quality of higher education in Turkey. It was founded for the purpose of developing the education-training, scientific research and community service in the FSL departments. (See also: http:\/\/www.fedek.org.tr\/?page=2)<\/p>\n\n

FEDEK is recognized by the Turkish Council of Higher Education as a national quality assurance institution for the accreditation of FSL programs. Since March 2018, FEDEK has been a full member of CEENQA, the respected Quality Assurance Organization in Europe.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 26 [start] => [end] => [created_at] => 2019-01-15 13:31:47 [updated_at] => 2019-08-21 06:49:04 [parent_id] => [lft] => 21 [rgt] => 22 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => fedek-akreditasyonu-1528789411 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 26 [url] => artsci [name_en] => School of Arts and Sciences [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 84 [rgt] => 95 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 26 [url] => artsci [name_en] => School of Arts and Sciences [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 84 [rgt] => 95 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1