MÜDEK Akreditasyonlarımız

Mühendislik Fakültemizin 2017-2018 Akademik yılında MÜDEK tarafından değerlendirilen 3 programına ait akreditasyon sertifikaları, 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle alındı. 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, İmalat Mühendisliği ve Metalurji & Malzeme Mühendisliği Programlarını içeren iki programda daha MÜDEK akreditasyonu almaya hak kazandı. Bu iki programımız, 01.05.2018 tarihinden başlayarak 30.09.2024 tarihine kadar 6 yıl süreyle akredite oldular.

İnşaat Mühendisliği Programının MÜDEK tarafından daha önce 30.09.2018 tarihine kadar aldığı akreditasyon ise, 30.09.2024 tarihine kadar 6 yıl daha uzatıldı. 

Konuya ilişkin İHA haberi için tıklayınız.

Böylelikle Mühendislik Fakültemiz, akredite olan eğitim programı sayısını 6’dan 8’e çıkardı. Bu programlar şunlardır. 

Bölüm Akreditasyonun Geçerlilik Süresi          Akreditasyon Kuruluşu
Bilgisayar Mühendisliği 01.05.2014-30.09.2019 MÜDEK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 01.05.2014-30.09.2019 MÜDEK
Endüstri Mühendisliği 01.05.2014-30.09.2019 MÜDEK
İmalat Mühendisliği 01-05-2018-30-09-2024 MÜDEK
İnşaat Mühendisliği 01.05.2013-30.09.2024 MÜDEK
Mekatronik Mühendisliği 01.05.2015-30.09.2020 MÜDEK
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 01.05.2018-30.09.2024 MÜDEK
Yazılım Mühendisliği 01.05.2014-30.09.2019 MÜDEK

 

MÜDEK Hakkında

MÜDEK web sayfası için tıklayınız.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere,Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK,

  • 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış,
  • 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşa üye olmuş,
  • 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,
  • 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş yıllığına yenilenmiş,
  • 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş,
  • 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a aday üye (Provisional Status) olmuş ve
  • 15 Haziran 2012 tarihinde IEA -Washington Accord'a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.