MÜDEK Akreditasyonlarımız

Mühendislik Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Programlarının, daha önce 30.09.2019 tarihine kadar aldıkları akreditasyonları, 2018-2019 değerlendirme döneminde MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 30.09.2022 tarihine kadar 2 yıl daha uzatılmıştır.

İmalat Mühendisliği ve Metalurji & Malzeme Mühendisliği Programlarımız 01.05.2018 tarihinden başlayarak 30.09.2024 tarihine kadar 6 yıl süreyle akredite olmuştur. İnşaat Mühendisliği Programımızın MÜDEK tarafından daha önce 30.09.2018 tarihine kadar aldığı akreditasyon 30.09.2024 tarihine kadar 6 yıl daha uzatılmıştır. 

Mekatronik Mühendisliği Programımızın MÜDEK Akreditasyon geçerliliği 30.09.2021 tarihine kadar devam etmektedir. Daha sonraki akademik yıllar için akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.

Fakültemizde MÜDEK tarafından akredite edilmiş lisans programı sayısı 8’e yükselmiştir.

Akredite olan programlarımızı ve akreditasyon sürelerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Bölüm
MÜDEK Akreditasyonu
Geçerlilik Süresi
EUR-ACE Etiketi
Geçerlilik Süresi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2014-30.09.2022

01.05.2014-30.09.2022

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2014-30.09.2022

01.05.2014-30.09.2022

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2014-30.09.2022

01.05.2014-30.09.2022

İmalat Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2018-30.09.2024

01.05.2018-30.09.2024

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2013-30.09.2024

01.05.2013-30.09.2024

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

01.07.2021-30.09.2026

01.07.2021-30.09.2026

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2018-30.09.2024

01.05.2018-30.09.2024

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

01.05.2014-30.09.2022

01.05.2014-30.09.2022

 

MÜDEK Hakkında

MÜDEK web sayfası için tıklayınız.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere,Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

MÜDEK,

  • 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış,
  • 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşa üye olmuş,
  • 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,
  • 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş yıllığına yenilenmiş,
  • 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş,
  • 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a aday üye (Provisional Status) olmuş ve
  • 15 Haziran 2012 tarihinde IEA -Washington Accord'a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.