Prof. Dr. Yılser DEVRİM

İnsanlığın karşılaştığı sorunların coğrafi veya kültürel sınırlara bağlı olmadığı dünyamızda, geleceğin mühendisleri, önerecekleri yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle kilit roldedir. Bu mühendislerin yetiştirilmesi ise ancak enerjiden sağlığa, bilişimden robot teknolojilerine, ileri teknoloji alanlarda eğitim ve bilimsel araştırma faaliyeti yürütebilen üniversitelerle mümkündür. Çağın bu yeni gereksinimleri ile süratle değişen dünyada, bölümleri, eğitim ve araştırma laboratuvarları ve akademik personeli ile bu değişime ülkemizde en hızlı şekilde ayak uyduran üniversite kuşkusuz Atılım Üniversitesidir.

Temel mühendislik bölümlerinin yanı sıra Mekatronik, Enerji Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Yazılım ve Otomotiv Mühendisliği gibi modern, disiplinler arası eğitime imkân sunan, yenilikçi bölümleri ile toplamda 14 Bölüm ve 115 laboratuvarı bünyesinde barındıran Fakültemiz, Türkiye’de mühendislik eğitimini en geniş yelpazede veren Mühendislik Fakültesidir.

Küreselleşen dünya ile aynı dili konuşan, etik kurallara bağlı, girişimci, yaratıcı ve lider mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemizde, eğitim ve araştırma yöntemleri de aynı eksende yenilikçi ve yaratıcı olma hedefindedir. Eğitim dilinin İngilizce oluşu, derslerin tamamına yakınının içerik yönetiminin internet üzerinden desteklenmesi ve Lisans Araştırma Projeleri ile öğrencilere henüz lisans eğitimi alırken araştırma yapma olanağı tanımasıyla Üniversitemiz bu hedef doğrultusunda ciddi adımlar atmıştır. Atılan bu adımlar, mühendislik programlarımızın MÜDEK gibi akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmesini sağlamıştır.

Bilim ve teknolojinin tarihte olmadığı kadar hızlı ilerlediği günümüzde, ülkemizde dünya ile güçlü bağlar kurmuş, donanımlı mühendislere olan ihtiyaç her zamankinden fazladır. Bu ihtiyaç temelinde, mühendis olmayı hedefleyen genç insanlarımızı, bu büyük ailenin bir parçası olmaya, hiçbir zaman terk etmeyeceğimiz etik değerlerimiz, öğrenme merakımız ve azmimizle, ülkemiz ve dünyamızın sorunlarına sürdürülebilir çözümler sunan mühendisler olmaya, dünyayı daha yaşanır bir yer yapmaya davet ediyoruz.