Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yurdumuzdaki alışılagelmiş mühendislik bölümlerinin yanı sıra dünyada da yeni olan bölümleriyle yurdumuzdaki üniversiteler arasında seçkin bir konuma sahiptir. 1997’de iki bölüm ile kurulan Fakülte, Mekatronik, İmalat, Enerji Sistemleri, Otomotiv, Bilişim Sistemleri ve Yazılım Mühendisliği gibi güncel birçok bölümle birlikte toplamda 13 bölümden oluşmaktadır. Vakıf üniversiteleri arasında en çok mühendislik bölümü barındıran Fakültemiz, Ankara’daki Vakıf Üniversiteleri içerisinde ilk inşaat Mühendisliği (2000), ilk Mekatronik Mühendisliği (2002), ilk Malzeme Mühendisliği (2004) ve ilk Bilişim Sistemleri Mühendisliği (2006) bölümlerini öğrencilere sunan fakültedir. Ayrıca, Ankara’daki üniversiteler içinde ilk ve tek, vakıf üniversiteleri içinde ise ilk Yazılım Mühendisliği Bölümünü (2005) açmıştır. 40,500 metrekarelik dershane, laboratuvar ve ofis alanına sahiptir. 

Yurt kalkınmasında rol oynayacak,  bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak, teknoloji üretecek ve uygulayacak, dünya ülkeleriyle ilişki kurabilecek donanımlı mühendis yetiştirmeyi ilke edinen fakültemiz, ülkemizde bir ilk olan ve yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezinin (MŞMM) kurulmasında büyük rol oynamış ve ülkenin seçkin birçok proje ve bilimsel çalışmasına birlikte imza atmıştır.

Mühendislik Fakültesi ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunların yurtiçi ve yurtdışında kolayca iş bulmalarına olanak sağlamakla kalmayıp lisans programlarının yanı sıra çift anadal ve yandal programları da sunmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında 20’ye yakın Yüksek Lisans ve Doktora programı yürütülmektedir.

Genç bir üniversite olmanın sağladığı dinamik yapısıyla Mühendislik Fakültesi, gelişime açık, teknolojik alt yapısını ve büyümesini planlamış şekilde sahip olduğu vizyona emin adımlarla ilerlemektedir. App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title_tr] => Tarihçe [title_en] => History [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yurdumuzdaki alışılagelmiş mühendislik bölümlerinin yanı sıra dünyada da yeni olan bölümleriyle yurdumuzdaki üniversiteler arasında seçkin bir konuma sahiptir. 1997’de iki bölüm ile kurulan Fakülte, Mekatronik, İmalat, Enerji Sistemleri, Otomotiv, Bilişim Sistemleri ve Yazılım Mühendisliği gibi güncel birçok bölümle birlikte toplamda 13 bölümden oluşmaktadır. Vakıf üniversiteleri arasında en çok mühendislik bölümü barındıran Fakültemiz, Ankara’daki Vakıf Üniversiteleri içerisinde ilk inşaat Mühendisliği (2000), ilk Mekatronik Mühendisliği (2002), ilk Malzeme Mühendisliği (2004) ve ilk Bilişim Sistemleri Mühendisliği (2006) bölümlerini öğrencilere sunan fakültedir. Ayrıca, Ankara’daki üniversiteler içinde ilk ve tek, vakıf üniversiteleri içinde ise ilk Yazılım Mühendisliği Bölümünü (2005) açmıştır. 40,500 metrekarelik dershane, laboratuvar ve ofis alanına sahiptir. 

Yurt kalkınmasında rol oynayacak,  bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak, teknoloji üretecek ve uygulayacak, dünya ülkeleriyle ilişki kurabilecek donanımlı mühendis yetiştirmeyi ilke edinen fakültemiz, ülkemizde bir ilk olan ve yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezinin (MŞMM) kurulmasında büyük rol oynamış ve ülkenin seçkin birçok proje ve bilimsel çalışmasına birlikte imza atmıştır.

Mühendislik Fakültesi ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunların yurtiçi ve yurtdışında kolayca iş bulmalarına olanak sağlamakla kalmayıp lisans programlarının yanı sıra çift anadal ve yandal programları da sunmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında 20’ye yakın Yüksek Lisans ve Doktora programı yürütülmektedir.

Genç bir üniversite olmanın sağladığı dinamik yapısıyla Mühendislik Fakültesi, gelişime açık, teknolojik alt yapısını ve büyümesini planlamış şekilde sahip olduğu vizyona emin adımlarla ilerlemektedir. 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım University Engineering Faculty has a distinguished position among Turkish universities with its novel engineering departments. Founded in 1997 with only two departments, today, our faculty has been expanded to 13 distinct fields including Mechatronics, Manufacturing, Energy Systems, Automotive, Information Systems and Software Engineering. Among the foundation universities in Ankara, our faculty holds the most engineering departments and is the first to offer Civil Engineering (2000), Mechatronics Engineering  (2002), Materials Engineering (2004), Information Systems Engineering (2006) and the first and only Software Engineering (2005) Programs.

In order to contribute science and technology, to produce and apply technology, and to establish new relations with various countries around the world, our faculty plays a major role in the establishment of the Metal Forming Excellence Center (MFEC), which aims at training top engineers and leading key projects and scientific studies in Turkey.

The Faculty of Engineering gave its first graduates in 2002. Offering undergraduate education in English does not only allow graduates to find jobs easily in Turkey but also in abroad. The education in our faculty is further enriched by double major and minor programs in addition to undergraduate programs and in the scope of Graduate School of Natural and Applied Sciences, nearly 20 Master and PhD programs are being carried out.

With the dynamic nature of being a young university with a sound technological infrastructure and growth plan, the Engineering Faculty is proceeding confidently to realize its vision of becoming a universally recognized faculty that contributes scientific knowledge with well-trained, innovative and distinguished engineers.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 2 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-11 13:45:54 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:19 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tarihce-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title_tr] => Tarihçe [title_en] => History [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yurdumuzdaki al\u0131\u015f\u0131lagelmi\u015f mühendislik bölümlerinin yan\u0131 s\u0131ra dünyada da yeni olan bölümleriyle yurdumuzdaki üniversiteler aras\u0131nda seçkin bir konuma sahiptir. 1997’de iki bölüm ile kurulan Fakülte, Mekatronik, \u0130malat, Enerji Sistemleri, Otomotiv, Bili\u015fim Sistemleri ve Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi gibi güncel birçok bölümle birlikte toplamda 13 bölümden olu\u015fmaktad\u0131r. Vak\u0131f üniversiteleri aras\u0131nda en çok mühendislik bölümü bar\u0131nd\u0131ran Fakültemiz, Ankara’daki Vak\u0131f Üniversiteleri içerisinde ilk in\u015faat Mühendisli\u011fi (2000), ilk Mekatronik Mühendisli\u011fi (2002), ilk Malzeme Mühendisli\u011fi (2004) ve ilk Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi (2006) bölümlerini ö\u011frencilere sunan fakültedir. Ayr\u0131ca, Ankara’daki üniversiteler içinde ilk ve tek, vak\u0131f üniversiteleri içinde ise ilk Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi Bölümünü (2005) açm\u0131\u015ft\u0131r. 40,500 metrekarelik dershane, laboratuvar ve ofis alan\u0131na sahiptir. <\/p>\n\n

Yurt kalk\u0131nmas\u0131nda rol oynayacak,  bilim ve teknolojiye katk\u0131da bulunacak, teknoloji üretecek ve uygulayacak, dünya ülkeleriyle ili\u015fki kurabilecek donan\u0131ml\u0131 mühendis yeti\u015ftirmeyi ilke edinen fakültemiz, ülkemizde bir ilk olan ve yüksek teknolojik ürünlerin geli\u015ftirilmesine olanak sa\u011flayan Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezinin (M\u015eMM) kurulmas\u0131nda büyük rol oynam\u0131\u015f ve ülkenin seçkin birçok proje ve bilimsel çal\u0131\u015fmas\u0131na birlikte imza atm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Mühendislik Fakültesi ilk mezunlar\u0131n\u0131 2002 y\u0131l\u0131nda vermi\u015ftir. E\u011fitim dilinin \u0130ngilizce olmas\u0131, mezunlar\u0131n yurtiçi ve yurtd\u0131\u015f\u0131nda kolayca i\u015f bulmalar\u0131na olanak sa\u011flamakla kalmay\u0131p lisans programlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra çift anadal ve yandal programlar\u0131 da sunmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca Fen Bilimleri Enstitüsü kapsam\u0131nda 20’ye yak\u0131n Yüksek Lisans ve Doktora program\u0131 yürütülmektedir.<\/p>\n\n

Genç bir üniversite olman\u0131n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 dinamik yap\u0131s\u0131yla Mühendislik Fakültesi, geli\u015fime aç\u0131k, teknolojik alt yap\u0131s\u0131n\u0131 ve büyümesini planlam\u0131\u015f \u015fekilde sahip oldu\u011fu vizyona emin ad\u0131mlarla ilerlemektedir. <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m University Engineering Faculty has a distinguished position among Turkish universities with its novel engineering departments. Founded in 1997 with only two departments, today, our faculty has been expanded to 13 distinct fields including Mechatronics, Manufacturing, Energy Systems, Automotive, Information Systems and Software Engineering. Among the foundation universities in Ankara, our faculty holds the most engineering departments and is the first to offer Civil Engineering (2000), Mechatronics Engineering  (2002), Materials Engineering (2004), Information Systems Engineering (2006) and the first and only Software Engineering (2005) Programs.<\/p>\n\n

In order to contribute science and technology, to produce and apply technology, and to establish new relations with various countries around the world, our faculty plays a major role in the establishment of the Metal Forming Excellence Center (MFEC), which aims at training top engineers and leading key projects and scientific studies in Turkey.<\/p>\n\n

The Faculty of Engineering gave its first graduates in 2002. Offering undergraduate education in English does not only allow graduates to find jobs easily in Turkey but also in abroad. The education in our faculty is further enriched by double major and minor programs in addition to undergraduate programs and in the scope of Graduate School of Natural and Applied Sciences, nearly 20 Master and PhD programs are being carried out.<\/p>\n\n

With the dynamic nature of being a young university with a sound technological infrastructure and growth plan, the Engineering Faculty is proceeding confidently to realize its vision of becoming a universally recognized faculty that contributes scientific knowledge with well-trained, innovative and distinguished engineers.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 2 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-11 13:45:54 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:19 [parent_id] => [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tarihce-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2 [url] => foe [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 18 [rgt] => 47 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 2 [url] => foe [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [type_id] => 7 [parent_id] => 1 [lft] => 18 [rgt] => 47 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1