Prof. Dr. Elif AYDIN / Dekan

elif.aydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8334


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : RF ve Elektromanyetik, Anten Tasarımı, Uzaktan Eğitim, RFID Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgür ASLAN / Dekan Yardımcısı

ozgur.aslan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8811


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Stuttgart Üniversitesi Doktora: Ecole des Mines de Paris - Paris Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Konuları : Mukavemet, Katı-Sıvı Etkileşimleri, Plastik Şekillendirme, Paralel Hesaplama , Çok Ölçekli Modelleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Sonlu Eleman ve Sonlu Hacim Yöntemleri, Yorulma ve Sürünme Modellemesi, Hesaplamalı Katılar Mekaniği, Hesaplamalı Mekanik, Hesaplamalı Mühendislik.

Prof. Dr. Kamil İbrahim AKMAN / Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

ibrahim.akman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8348


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Lancaster University

Araştırma Konuları : Veri Yapıları, Kalite ve Performans Ölçümü, Benzetim, Yazılım.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN / Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı

ayhan.albostan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8775


Lisans, Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eneji Mevzuatı, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Enerji Tasarrufu ve Verimliliği, Enerji Yönetimi , Enerji Yönetimi ve Planlaması, Lineer ve Lineer olmayan sistemler, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Yenilenebilir Enerji Sistemleri.

Prof. Dr. Atilla CİHANER / Kimya Müh. ve Uygulamalı Kimya Bölüm Başkanı

atilla.cihaner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8304


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrokromik Polimerler, Fotokromik Polimerler, Fotovoltaik (Güneş) Pilleri, İletken Polimerler, Kemilimunesant Malzemeler ve Uyugulamaları (Adli Tıp), Polimerik Işık Saçan Diotlar, Sensörler (Algılayıcılar).

Prof. Dr. Hulusi Bülent ERTAN / Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

bulent.ertan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8751


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Leeds Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrik Makinaları, Akıllı Şebekeler, Elektrikli Araçlar, Elektrikli Sürücü Sistemleri, Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji.

Prof. Dr. Sadık Engin KILIÇ / İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı

engin.kilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8883


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: University of Manchester Institute of Science and Technology

Araştırma Konuları : Takım Tezgahları, İmalat Sistemleri, Talaşlı İmalat, Süreç Planlama, Sürdürülebilir İmalat, Sanal Fabrika.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali YAZICI / Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

ali.yazici@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8376


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Waterloo Üniversitesi, Canada

Araştırma Konuları : Algoritmalar, Hesaba Dayalı Bilim, Veri Madenciliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, e-Devlet, Uzaktan Eğitim, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Gezgin Bilgi İşleme, Sayısal Analiz, Paralel İşleme, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Bilimsel Hesaplama, Yazılım, Yazılım Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Turan Erman ERKAN / Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

erman.erkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8351


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: MIT Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Bilgi Sistemleri , Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı.

Doç. Dr. Korhan Levent ERTÜRK / Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı

korhan.erturk@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8713


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Bilişim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Yazılım Mühendisliği, Mobil Sistemler ve Yazılımları, Bilgi Güvenliği, Erişebilirlik, Sayısal Doküman Yönetimi, Açık Erişim, Büyük Veri Yönetimi, E-Öğrenme, E-Yönetişim, Sayısal Görüntü İşleme.

Doç. Dr. Kemal Efe ESELLER / Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkan V

efe.eseller@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8337


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Mississippi State University

Araştırma Konuları : Fotonik - Optoelektronik, Mikroelektronik.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TUNÇ / İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan V.

gokhan.tunc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8355


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Cincinnati Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar, Deneysel Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Ender KESKİNKILIÇ / Metalurji ve Malzeme Bölüm Başkanı V.

ender.keskinkilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8305


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çeliklerde Kükürt Giderme, Demir-Çelik ve Demirdışı Metaller Üretim Metalurjisi, Ferroalaşım Üretimi, Önişlemler, Pota Metalurjisi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet IŞIK / Fizik Grubu Koordinatörü

mehmet.isik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8299


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Katı Hal Fiziği, Yarıiletkenler, Optiksel ve Elektriksel Karakterizasyon Ölçümleri, Katılarda Lüminesans, İnce Filmler.