Mimarlık Bölüm Kurulu’nun Mimarlık Lisans Programı’nda istenilen iyileştirme ve geliştirmelere dışardan “akran değerlendirmesi” ile güç kazandırma kararı üzerine, Dekanlık Makamı tarafından 16 Aralık 2016 tarihinde Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na (MİAK) yapılan başvurunun Şubat 2017 içerisinde kabulü ile başlayan ve Ocak 2018 içerisinde Bölüm tarafından hazırlanarak sunulan Özdeğerlendirme Raporu’nun ve 01-14 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan Kurum Ziyareti’nin değerlendirmeleri ile yürütülen akreditasyon süreci tamamlanmıştır.

Geçen süre içerisinde 2019 Güz aylarında MİAK, başlamış olduğu dernekleşme girişimlerinin tamamlanması ile “Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği” adını almıştır. MİAK’ın, 13 Mart 2020 tarihli 7. Dönem 15.Toplantısı’nda aldığı ilk kararla, Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı,“MİAK Akreditasyon Süreçleri - 2015”’in 7.4. maddesi ile açıklanmış olan “2 Yıllık Gözetimli Akreditasyon”’a hak kazanmıştır.