1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR101 Basic Design in Architecture I
4
8
10
MMR103 Mimari Anlatım Teknikleri I
2
2
6
MMR111 Mimarlık İlke ve Kavramları
3
0
4
MATH107 Temel Matematik I
2
0
2
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
3
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
HIST201 Uygarlık Tarihi
3
0
3
Toplam 20 10 30

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR102 Basic Design in Architecture II
4
8
10
MMR104 Mimari Anlatım Teknikleri II
2
2
6
MMR122 Mimarlık Tarihi I
3
0
4
MMR106 Maket Yapım Teknikleri
1
2
3
MATH108 Temel Matematik II
2
0
2
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
3
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II
2
0
2
Toplam 18 12 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR201 Mimari Tasarım I
4
8
10
MMR253 Yapım Bilgisi I
2
2
4
MMR231 Statik ve Mukavemet
3
0
4
MMR223 Mimarlık Tarihi II
3
0
3
MMR299 Staj I
10
20
6
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 3
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 25 30 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR202 Mimari Tasarım II
4
8
10
MMR254 Yapım Bilgisi II
2
2
4
MMR232 Strüktürel Davranış ve Analiz
3
0
4
MMR224 Mimarlık Tarihi III
3
0
3
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 3
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 15 10 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR301 Mimari Tasarım III
4
8
10
MMR381 Fiziksel Çevre Denetimi I
2
2
5
MMR311 Kent Planlama İlkeleri
3
0
4
MMR331 Strüktürel Tasarım I
2
2
5
MMR399 Staj II
0
0
10
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I
3
0
3
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 14 12 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR302 Mimari Tasarım IV
4
8
10
MMR332 Strüktürel Tasarım II
2
2
5
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II
3
0
3
MMR382 Fiziksel Çevre Denetimi II
2
2
5
MMR306 Kentsel Tasarım
2
2
4
Alan Seçmeli 0 0 3
Toplam 13 14 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR401 Mimari Tasarım V
4
8
10
MMR491 Tasarım ve Proje Yönetimi
3
0
6
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
MMR499 Staj III
0
0
10
Alan Seçmeli 0 0 6
Alan Seçmeli 0 0 3
Alan Dışı Seçmeli 3 0 3
Toplam 12 8 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MMR402 Mimari Tasarım VI
4
8
10
MMR482 Mimari Kalıtı Koruma
3
0
6
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
Alan Seçmeli 0 0 6
Alan Seçmeli 0 0 3
Alan Dışı Seçmeli 0 0 3
Toplam 9 8 30