Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8907


Yüksek Lisans: University of Essex Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, Mimarlıkta Estetik.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Melike ORHAN / Bölüm Başk. Yard.

/ +90 (312) 586 8921


Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Kentsel Kalite, Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım Rehberleri, Kent-Mimarlık İlişkisi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

/ +90 (312) 586 8905


Lisans: Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimarlık Kuramı, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Eleştiri.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Filiz BAL KOÇYİĞİT

/ +90 (312) 586 8910


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Akustik, Hacim Akustiği, Akustik Tasarım, Rezonatör, Akustik Ölçüm Teknikleri, Yapı Fiziği, Enerji Etkin Tasarım, Sürdürülebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Yer altı ve Yer Üstü Suları, Mimari Aydınlatma, Yapı Statiği, Mimari Tasarım, Enerji Etkin Yapı Tasarımı - Sürdürülebilir Yapı Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Emel AKIN

/ +90 (312) 586 8912


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Konut, Mekanın Ekonomi Politiği, Mekan/Kültür, Kentsel Dönüşüm.

Dr. Öğr. Üyesi Nezih Burak BİCAN

/ +90 (312) 586 8952


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Konut, Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileme, Sosyal Karma, Sosyal Sürdürülebilirlik, Toplumsal Kapsayıcılık, Kent ve Şehir Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fulay UYSAL BİLGE

/ +90 (312) 586 8932


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Kamusal Alan, Kamusal Alanların Dönüşümü, Kentsel Alan - Kentsel Aktivite, Gündelik Yaşam.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gizem KUÇAK TOPRAK

/ +90 (312) 586 8923


Lisans: Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Mimari Proje Yarışmaları, Tarihi Çevrelerin Sürdürülebilirliği, Tarihi ve Çağdaş Mimari Arasındaki İlişki.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nil AKDEDE

/ +90 (312) 586 8937


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Geçici Ünite Tasarımları, Afet Sonrası Konut Tasarımları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Melike ATICI ŞAHİN

/ +90 (312) 586 8937


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel Tasarım, Kamusal Alan, Konut Yerleşimleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Hasane Ceren CİNDİOĞLU

/ +90 (312) 586 8924


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tasarım Eğitimi ve Yaratıcılık, Mimarlıkta Karma Gerçeklik.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Melek DEMİRÖZ

/ +90 (312) 586 8933


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yaratıcı Haritalama, Kentsel Tasarım, Yersizlik Kavramı.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Zeynep SOYSAL

/ +90 (312) 586 8924


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel Tasarım, Büyük Ölçekli Kentsel Geliştirme Projeleri, Kentsel Ekonomi, Kentsel İnformalite.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Tuğçe UTKU

/ +90 (312) 586 8931


Lisans: Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Mimarlıkta Yeniden Kullanım, Kent Mimarlık İlişkisi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nur Elif YURDAÇALIŞ

/ +90 (312) 586 8931


Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimarlık Tarihi, 19. Yüzyıl Kent-Mimarlık, Bellek.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Şule PFEIFFER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Tarihi Çevre Koruma, Kültürel Miras Yönetimi, Kent Tarihi ve Arkeolojisi, Sanat-Mimarlık-Propaganda.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çılga RESULOĞLU / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

/ +90 (312) 586 8915


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kentsel tasarım, mimarlık tarihi, peyzaj mimarlığı, temel tasarım.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Nazan KIRCI

/ +90 (312) 586 80 00


Doç. Dr. Hatice Özer ÜSKÜDAR

/ +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi İlkay DİNÇ UYAROĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Selçuk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Sürdürülebilirlik, Erişilebilirlik.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Elif MIHÇIOĞLU BİLGİ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Cahit Kumru ALPAYDIN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Beyazıt Oğuz AYOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Öğr. Gör. Bora BAYSAL

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa CAN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Tezcan Karakuş CANDAN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ercan ÇOBAN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mehmet Feridun DUYGULUER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Günay ERDEM

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Öğr. Gör. Ferhat ERÖZ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akustik Modelleme Teknikleri, Hacim Akustiği, Akustik Tasarım, Akustik Parametreler, Akustik Rezonatör, Akustik Ölçüm Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Faruk EŞİM

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hakan EVKAYA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hakan GÖKDEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mustafa Erşan GÖKSU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: EPFL İsviçre Federal Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Prekast ve Öngermeli Betonarme Yapılar.

Öğr. Gör. Dr. Mediha GÜLTEK

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Alper GÜNDÜZ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ali HAKKAN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Nami Kazım Yaşar HATIRLI

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Yeşim HATIRLI

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Gamze İLALAN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Haluk KARA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Nazire Cansen KILIÇÇÖTE

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ahmet Sinan KINIKOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Belamir Ece KÖSE

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. İlhan Selim KURAL

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hasan ÖZBAY

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Aytaç ÖZEN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Kaan ÖZER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Kemal ÖZGÜR

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Emine Fulya ÖZMEN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Bahriye Gönül TAVMAN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Gökhan TOPRAK

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Aydoğan ÜNSÜN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mehmet SOYLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Öğr. Gör. Rukiye Kıvılcım SÜZEK

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa Kemal YURTTAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Uzman Aytek İTEZ

/ +90 (312) 586 80 00