ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

sevgi.lokce@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8905


Lisans: Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Mimarlık Kuramı, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Eleştiri.

Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR / Bölüm Başkanı

selahattin.onur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8907


Yüksek Lisans: University of Essex, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Doç. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL

beyhan.bolak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8934


Doç. Dr. Hakan HİSARLIGİL

hakan.hisarligil@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8950


Dr. Öğr. Üyesi Emel AKIN

emel.akin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8912


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Dr. Öğr. Üyesi Melike ORHAN / Bölüm Başk. Yard.

melike.orhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8921


Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Mimari Tasarım, Kentsel Kalite , Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım Rehberleri, Kent-Mimarlık İlişkisi.

Öğr. Gör. Gizem KUÇAK TOPRAK

gizem.toprak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8946


Lisans: Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Konut, Mimari Mekan Üretimi, Mimari Tasarım.

Öğr. Gör. Fulay UYSAL BİLGE

fulay.uysal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8932


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Arş. Gör. Elif YURDAÇALIŞ

elif.yurdacalis@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8931


Arş. Gör. Melike ATICI

melike.atici@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8937


Arş. Gör. Tuğçe UTKU

tugce.utku@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8931


Lisans: Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Arş. Gör. Nil AKDEDE

nil.akdede@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8937


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Prof. Dr. Şule PFEİFFER / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

sule.pfeiffer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8909


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Viyana Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Sanat Tarihi, Selçuklu-Osmanlı Döneminde Sanat, Mimarlık, Kent, Ticaret, Arkeoloji, Seramik, Numizmatik, Arkeometri, Kültürel Miras Yönetimi, Çağdaş Sanat Akımı, Sanat-Mimarlık-Propaganda.

Doç. Dr. Filiz BAL KOÇYİĞİT / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

filiz.kocyigit@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8910/8911


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Mimari Akustik, Hacim Akustiği, Akustik Tasarım, Rezonatör, Akustik Ölçüm Teknikleri, Yapı Fiziği, Enerji Etkin Tasarım, Sürdürülebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Yer altı ve Yer Üstü Suları, Mimari Aydınlatma, Yapı Statiği, Mimari Akustik, Mimari Tasarım, Mimari Aydınlatma, Enerji Etkin Yapı Tasarımı - Sürdürülebilir Yapı Tasarımı.

Dr. Öğr. Üyesi Çılga RESULOĞLU / Diğer Bölümlerden Ders Veren Öğretim Elemanı

cilga.resuloglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8915


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kentsel tasarım, mimarlık tarihi, peyzaj mimarlığı, temel tasarım.

Arş. Gör. Zeynep SOYSAL

zeynep.soysal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8924


Arş. Gör. Ceren CİNDİOĞLU

ceren.cindioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8924


Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Erşan GÖKSU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

ersan.goksu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Göktürk GÜLTEK / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

gokturk.gultek@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Öğr. Gör. Selen DURAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

selen.duran@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Günay ERDEM / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

gunay.erdem@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Öğr. Gör. Gamze İLALAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

gamze.ilalan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Belamir KÖSE / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

belamir.kose@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Oğuz AYOĞLU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

oguz.ayoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Reha BENDERLİOĞLU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

reha.benderlioglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Eren BİLGİÇ / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

eren.bilgic@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa CAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

mustafa.can@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hüsnü CEYHAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

husnu.ceyhan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ercan ÇOBAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

ercan.coban@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Gaye ÇULCUOGLU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

gaye.culcuoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Feridun DUYGULUER / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

feridun.duyguluer@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Faruk EŞİM / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

faruk.esim@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hakan GÖKDEMİR / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

hakan.gokdemir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Alper GÜNDÜZ / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

alper.gunduz@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ali HAKKAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

ali.hakkan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Nami HATIRLI / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

nami.hatirli@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hasan KEÇECİ / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

hasan.kececi@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hasan ÖZBAY / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

hasan.ozbay@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Yurdanur SEPKİN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

yurdanur.sepkin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Seçkin SEZER / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

seckin.sezer@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mehmet SOYLU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

mehmet.soylu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi,

Öğr. Gör. Sedvan TEBER / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

sedvan.teber@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Aydoğan ÜNSÜN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

aydogan.unsun@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mustafa YURTTAŞ / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

mustafa.yurttas@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Dr. Öğr. Üyesi Çağla CANER

cagla.caner@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mete ÖZ

mete.oz@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Tezcan CANDAN

tezcan.candan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Zeynep ÖZVEREN

zeynep.ozveren@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Aytaç ÖZEN

aytac.ozen@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Gökhan TOPRAK

gokhan.toprak@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Kaan ÖZER

kaan.ozer@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Haluk KARA

haluk.kara@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Gülşen DİŞLİ

gulsen.disli@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Suzan ESİRGEN

suzan.esirgen@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Zuhal EKİNCİ

zuhal.ekinci@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Uzman Aytek İTEZ

aytek.itez@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00