Dersin Kodu - Adı Önkoşul Ders 1: Kodu - Adı Önkoşul Ders 2: Kodu - Adı
MMR 102 – Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 101 – Mimarlıkta Temel Tasarım I  
MMR 201 – Mimari Tasarım I MMR 102 – Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR103-Mimari Anlatım Teknikleri I
MMR 202 – Mimari Tasarım II MMR 201 – Mimari Tasarım I  
MMR 301 – Mimari Tasarım III MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 302 – Mimari Tasarım IV MMR 301 – Mimari Tasarım III  
MMR 401 – Mimari Tasarım V MMR 302 – Mimari Tasarım IV  
MMR 402 – Mimari Tasarım VI MMR 401 – Mimari Tasarım V  
MMR 201 – Mimari Tasarım I MMR 103 – Mimari Anlatım Teknikleri I  
MMR 104 – Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 103 – Mimari Anlatım Teknikleri I  
MMR215- Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 103 – Mimari Anlatım Teknikleri I  
MMR216- Vaziyet Planı İlkeleri MMR 103 – Mimari Anlatım Teknikleri I  
MMR 232 – Strüktürel Davranış ve Analiz MMR 231 – Statik ve Mukavemet  
MMR261 - Sayısal Ortamda Modelleme MMR 104 – Mimari Anlatım Teknikleri II  
MMR262 - Sayısal Ortamda Görselleme MMR261 - Sayısal Ortamda Modelleme  
MMR 331 – Strüktürel Tasarım I MMR 232 – Strüktürel Davranış ve Analiz  
MMR 332 – Strüktürel Tasarım II MMR 331 – Strüktürel Tasarım I  
MMR 253 – Yapım Bilgisi I MMR 103 – Mimari Anlatım Teknikleri I  
MMR 254 – Yapım Bilgisi II MMR 253 – Yapım Bilgisi I  
MMR 304 – Kentsel Tasarım Projesi MMR 311 – Kent Planlama İlkeleri MMR 202 – Mimari Tasarım II
MMR 311 – Kent Planlama İlkeleri MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 362 - Bilgisayarla İleri Sunum II MMR361 - Bilgisayarla İleri Sunum I  
MMR 399 – Staj II (Şantiye) MMR 299 - Staj I (Topoğrafya)  
MMR 499 – Staj III (Büro) MMR 399 – Staj II (Şantiye) MMR 299 - Staj I (Topoğrafya)
MMR 262 - Sayısal Ortamda Görselleme MMR 261 - Sayısal Ortamda Modelleme  
MMR 371 – Enerji Etkin Tasarımı I MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 372 – Enerji Etkin Tasarımı II MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 375 – Mimari Akustik Uygulamaları I MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 376 – Mimari Akustik Uygulamaları II MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 374 – Ses ve Işık Tasarımı MMR 202 – Mimari Tasarım II  
MMR 444 - Tarihi MekanlarınAnalizi MMR 122 – Mimarlık Tarihi I MMR 223 – Mimarlık Tarihi II
MMR 445 - Tarihi Kentlerde Mekan MMR 122 – Mimarlık Tarihi I MMR 223 – Mimarlık Tarihi II
MMR 446 - Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 122 – Mimarlık Tarihi I MMR 223 – Mimarlık Tarihi II