Atılım Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nün en etkin birimlerinden olan Materyal Geliştirme Birimi, sorumlu grup başkanları ve her dönem bölüm başkanı tarafından görevlendirilen okutmanlardan oluşur. Bu birimin temel görevi öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kitap ve/veya materyal seçmek, gerektiğinde seçilen materyalleri destekleyecek çalışma kağıtları hazırlamak veya adapte etmek ve  dönem süresince bu materyalleri güncel tutmaktır.