Öğr. Gör. Feride GÜVEN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8553


Lisans: Gazi Üniversitesi ve Londra Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yöntemler, Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Ladan Amır SAFAEI / Bölüm Başk. Yard.

/ +90 (312) 586 8560


Lisans: Azad Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Dili Eğitimi, Evrik Öğrenme, İngiliz Edebiyatı ve Kültürel Çalışmalar, Kimlik Oluşturma Süreci.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülseli ERDEM / Bölüm Başk. Yard.

/ +90 (312) 586 8559


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ölçme Değerlendirme, Müfredat Geliştirme, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mine BELLİKLİ / Öğretmen Eğiticisi

/ +90 (312) 586 8564


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem BİLEN / Sınav Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8558


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İşbirlikli Öğrenme Stratejileri, Öğrenci Motivasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülce ARMAN / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8556


Lisans: Ankara Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gül MUSAOĞLU / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8554


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, İngilizce Öğretiminde Program Değerlendirme, Akademik Amaçlı İngilizce, Havacılık İngilizcesi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Müge UMAÇ / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8554


Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İş İngilizcesi, Akademik İngilizce, Flipped (Ters Yüz) Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nesrin ATAK / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8566


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kavramsal Sosyalleşme ve Kavramsal Akıcılık, Transfer ve Zihinsel Hesaplama, Kültürlerarası Edimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gizem ERGİNER / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8557


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Tuğçenur KAVGACI / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8566


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Dijital Okuryazarlık, Akademik İngilizce Dersi Alan Öğrencilerin Akademi̇k İngilizce Dersine Yönelik Tutumları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Duygu ÖZMEN / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8555


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi

Araştırma Konuları : Süreç Değerlendirmesi, Yazma Ürün Dosyası, Üstbiliş Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Yeliz TURAN YUNUSOĞLU / Grup Başkanı

/ +90 (312) 586 8561


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Psikolojisi, Toplumsal Cinsiyet.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Şeyda Yağmur BALCI / Mesleki Gelişim Birimi Üyesi

/ +90 (312) 586 8524


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Materyal Geliştirme, İngiliz Edebiyatında Kısa Öykü, Postmodern Edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Bengü CİLALI / Mesleki Gelişim Birimi Üyesi

/ +90 (312) 586 8524


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Meltem TURAN EROĞLU / Mesleki Gelişim Birimi Üyesi

/ +90 (312) 586 8524


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Devrim AKMAN

/ +90 (312) 586 8558


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Örgüt Kültürü, Öğretmen Motivasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Payam DANESH

/ +90 (312) 586 8050


Lisans: Tehran Azad University

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi.

Öğr. Gör. Esra EMEKLİ

/ +90 (312) 586 8562


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Dowling College

Araştırma Konuları : Yabancı Dil Eğitimi, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve GÜREL

/ +90 (312) 586 8561


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilişüstü Okuma Stratejileri/Becerileri, Yaşantı İncelemeleri Metodu, Disleksik Öğrenciler için CALLA Metodu, İlk Feminist Romanlar, Sözcük Düzlemi ve Korpus Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Kenan KÖSEMEHMETOĞLU

/ +90 (312) 586 8562


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, Oyunlaştırma, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Yazı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ebru UĞUR

/ +90 (312) 586 8561


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar ve Metotlar, Cinsiyet Çalışmaları, Öğrenci Motivasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mehmet SEZER

/ +90 (312) 586 8562


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Beykent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Erdost YASTIBAŞ

/ +90 (312) 586 8561


Lisans: Mersin Üniversitesi Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme, Teknoloji-Destekli Dil Eğitimi, Dil Öğretiminin Psikolojik Yönleri, Ders İzlencesi Tasarımı ve Değerlendirmesi, Kültür ve Dil.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayşe YETKİN

/ +90 (312) 586 8555


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : TOEFL, IBT, IELTS, Proficiency Sınavları.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Ayşe Cansu ÖZDEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Fadime Cansu PALAMUTCU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Dilara YAMAÇ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Enver YUNUSOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi