Öğr. Gör. Feride GÜVEN / Bölüm Başkanı

feride.guven@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8553


Lisans: Gazi Üniversitesi ve Londra Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yöntemler, Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Ladan Amır SAFAEI / Bölüm Başk. Yard.

ladan.safaei@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8560


Lisans: Azad Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Dili Eğitimi, Evrik Öğrenme, İngiliz Edebiyatı ve Kültürel Çalışmalar, Kimlik Oluşturma Süreci.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülseli ERDEM / Bölüm Başk. Yard.

gulseli.erdem@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8559


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mine BELLİKLİ / Öğretmen Eğiticisi

mine.bellikli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8564


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Devrim AKMAN / Grup Başkanı

devrim.akman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8558


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Örgüt Kültürü, Öğretmen Motivasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülce ARMAN / Grup Başkanı

gulce.bayrakci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8556


Lisans: Ankara Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem BİLEN / Grup Başkanı

didem.bilen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8558


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İşbirlikli Öğrenme Stratejileri, Öğrenci Motivasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Evin ÇİLAK / Grup Başkanı

evin.cilak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8556


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Derlem Temelli Yaklaşım, Ölçme ve Değerlendirme, Teknoloji Temelli Öğretim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gül MUSAOĞLU / Grup Başkanı

gul.musaoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8554


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Müge UMAÇ / Grup Başkanı

muge.umac@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8554


Lisans: Atılım Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Şeyda Yağmur BALCI / Mesleki Gelişim Birimi Üyesi

yagmur.balci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8524


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Materyal Geliştirme, İngiliz Edebiyatında Kısa Öykü, Postmodern Edebiyat.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Bengü CİLALI / Mesleki Gelişim Birimi Üyesi

bengu.cilali@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8524


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nesrin ATAK

nesrin.atak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8566


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Payam DANESH

payam.danesh@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8050


Lisans: Tehran Azad University

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi.

Öğr. Gör. Esra EMEKLİ

esra.emekli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8562


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Dowling College

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gizem ERGİNER

gizem.erginer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8557


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Meltem TURAN EROĞLU

meltem.eroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8524


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve GÜREL

merve.gurel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8561


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilişüstü Okuma Stratejileri/Becerileri, Yaşantı İncelemeleri Metodu, Disleksik Öğrenciler için CALLA Metodu, İlk Feminist Romanlar, Sözcük Düzlemi ve Korpus Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Tuğçenur KAVGACI

tugcenur.kavgaci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8566


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Dijital Okuryazarlık, Akademik İngilizce Dersi Alan Öğrencilerin Akademi̇k İngilizce Dersine Yönelik Tutumları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Kenan KÖSEMEHMETOĞLU

kenan.kosemehmetoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8562


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, Oyunlaştırma, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Yazı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Duygu ÖZMEN

duygu.ozmen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8555


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi

Araştırma Konuları : Süreç Değerlendirmesi, Yazma Ürün Dosyası, Üstbiliş Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ebru UĞUR

ebru.ugur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8561


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mehmet SEZER

mehmet.sezer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8562


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Beykent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Erdost YASTIBAŞ

ahmet.yastibas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8561


Lisans: Mersin Üniversitesi Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi Doktora: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme, Teknoloji-Destekli Dil Eğitimi, Dil Öğretiminin Psikolojik Yönleri, Ders İzlencesi Tasarımı ve Değerlendirmesi, Kültür ve Dil.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayşe YETKİN

ayse.yetkin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8555


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : TOEFL, IBT, IELTS, Proficiency Sınavları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Yeliz TURAN YUNUSOĞLU

yeliz.yunusoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8561


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Hande ABADAN

hande.abadan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Kemal ARIKAN

kemal.arikan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Öğr. Gör. Zuhal ÇANKAYA

zuhal.cankaya@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Fatih DEMİREL

fatih.demirel@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Sevim DENİZMAN

sevim.denizman@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dilan GÜLDENTEKİN

dilan.guldentekin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ahu GÜMÜŞKAN

ahu.gumuskan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Müjde GÜNEŞ

mujde.gunes@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hayal KARABİBER

hayal.karabiber@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ayşe Cansu ÖZDEMİR

cansu.ozdemir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Yelena Valerevna ÖZTEKİN

yelena.oztekin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Fadime Cansu PALAMUTCU

cansu.palamutcu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Büşra SADELER

busra.sadeler@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ulca SÜNGÜ

ulca.sungu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Öğr. Gör. Hüseyin Güngör ŞAHİN

huseyin.sahin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Işıl TÜLÜCE

isil.tuluce@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Öğr. Gör. Nazlı Elif YALÇIN

nazli.yalcin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özel Kelimeleri Öğretmede Türetme ve Çağrıştırma Yaklaşımını Uygulama.

Öğr. Gör. Çağla YILMAZ

cagla.yilmaz@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Dilara YAMAÇ

dilara.yamac@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Enver YUNUSOĞLU

enver.yunusoglu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör. Vedat ZAMİR

vedat.zamir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00