Amaç, MDB de çalışan okutmanların kendilerini geliştirmek istedikleri konularda araştırma yapabilmelerine yardımcı olmak ve yönlendirmek, yapılan araştırma çalışmalarının uygunluğu  etkililiği konusunda  bilgi toplama sürecinde destek sağlamak, yönlendirme toplantıları ile sürekliliği ve yararlılığı konusunda farkındalık geliştirilmesine yardımcı olmak, yapılan araştırma sonuçlarının diğer meslektaşlarla paylaşılıp yararlanılmasını sağlayacak paylaşım ortamlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

MDB de araştırma birimininde bölüm başkanı tarafından görevlendirilmiş bir  Hizmet İçi Eğitim uzmanı ve ona destek veren bir akademik çalışma yapmış/yapmakta olan okutman görev yapar.