RESEARCH UNIT

The purpose is to help and guide the instructors of the Department of Modern Languages in making research on any field they would like to develop themselves in; provide support within the information gathering process on the suitability and effectiveness of the research activities carried out; help to develop awareness on the sustainability and usefulness of them through guidance meetings; contribute to the provision of atmosphere where the research done shall be shared with the other instructors who can make use of the results.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2526 [title_tr] => Araştırma Birimi [title_en] => Research Unit [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Amaç, MDB de çalışan okutmanların kendilerini geliştirmek istedikleri konularda araştırma yapabilmelerine yardımcı olmak ve yönlendirmek, yapılan araştırma çalışmalarının uygunluğu  etkililiği konusunda  bilgi toplama sürecinde destek sağlamak, yönlendirme toplantıları ile sürekliliği ve yararlılığı konusunda farkındalık geliştirilmesine yardımcı olmak, yapılan araştırma sonuçlarının diğer meslektaşlarla paylaşılıp yararlanılmasını sağlayacak paylaşım ortamlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

MDB de araştırma birimininde bölüm başkanı tarafından görevlendirilmiş bir  Hizmet İçi Eğitim uzmanı ve ona destek veren bir akademik çalışma yapmış/yapmakta olan okutman görev yapar.  

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

RESEARCH UNIT

The purpose is to help and guide the instructors of the Department of Modern Languages in making research on any field they would like to develop themselves in; provide support within the information gathering process on the suitability and effectiveness of the research activities carried out; help to develop awareness on the sustainability and usefulness of them through guidance meetings; contribute to the provision of atmosphere where the research done shall be shared with the other instructors who can make use of the results.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-26 12:32:43 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => 2524 [lft] => 22 [rgt] => 23 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => arastirma-birimi-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) [1] => Array ( [id] => 168 [name_en] => Department of Modern Languages [url] => dml [type] => ) ) [pages] => Array ( [2524] => Array ( [id] => 2524 [title_en] => Units [parent_id] => [site_id] => 168 [external_link] => javascript:; [lft] => 19 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 2524 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2526 [title_tr] => Araştırma Birimi [title_en] => Research Unit [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Amaç, MDB de çal\u0131\u015fan okutmanlar\u0131n kendilerini geli\u015ftirmek istedikleri konularda ara\u015ft\u0131rma yapabilmelerine yard\u0131mc\u0131 olmak ve yönlendirmek, yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n uygunlu\u011fu  etkilili\u011fi konusunda  bilgi toplama sürecinde destek sa\u011flamak, yönlendirme toplant\u0131lar\u0131 ile süreklili\u011fi ve yararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 konusunda fark\u0131ndal\u0131k geli\u015ftirilmesine yard\u0131mc\u0131 olmak, yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma sonuçlar\u0131n\u0131n di\u011fer meslekta\u015flarla payla\u015f\u0131l\u0131p yararlan\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak payla\u015f\u0131m ortamlar\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131na katk\u0131da bulunmak.<\/p>\n\n

MDB de ara\u015ft\u0131rma birimininde bölüm ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan görevlendirilmi\u015f bir  Hizmet \u0130çi E\u011fitim uzman\u0131 ve ona destek veren bir akademik çal\u0131\u015fma yapm\u0131\u015f\/yapmakta olan okutman görev yapar.  <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

RESEARCH UNIT <\/strong><\/p>\n\n

The purpose is to help and guide the instructors of the Department of Modern Languages in making research on any field they would like to develop themselves in; provide support within the information gathering process on the suitability and effectiveness of the research activities carried out; help to develop awareness on the sustainability and usefulness of them through guidance meetings; contribute to the provision of atmosphere where the research done shall be shared with the other instructors who can make use of the results.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-26 12:32:43 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => 2524 [lft] => 22 [rgt] => 23 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => arastirma-birimi-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1