TESTING UNIT

The Testing Unit of Atılım University Department of Modern Languages is made up of group heads in charge and the instructors commissioned by the head of the department every year. The main responsibility of this unit is to prepare written and oral exams for all the course groups offered within the department.

Another essential duty of this unit is to prepare and share the criteria that are in accordance with the curriculum determined by the department and approved by the School of Foreign Languages at the beginning of every academic year, and that measure the four skills of students while enabling a standard evaluation of the exams. Within the process and when necessity requires or in case of any updates in the exams or criteria, the commissioned instructors are to make the necessary arrangements as soon as possibleApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2529 [title_tr] => Sınav Hazırlama Birimi [title_en] => Testing Unit [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nün Sınav Birimi, sorumlu grup başkanları ve her dönem bölüm başkanı tarafından görevlendirilen okutmanlardan oluşur. Bu birimin temel sorumluluğu bölümde açılan tüm ders grupları için yazılı ve sözlü sınavlar hazırlamak.

Her akademik yılın başında bölümce kararlaştırılan ve Yüksek Okul tarafından onaylanan ders müfredatına uygun, öğrencilerin dört temel becerisini ölçen ve sınavların standart bir şekilde değerlendirmesini sağlayan kriterleri hazırlayıp okutmanların kullanımına sunmak da bu birimin aslı görevlerindendir. Süreç içerisinde ve gerek duyulduğunda sınavlarda veya kriterlerde güncellemeler söz konusu olunca, bu birimde görev yapan okutmanlar gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yapmakla yükümlüdür.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

TESTING UNIT

The Testing Unit of Atılım University Department of Modern Languages is made up of group heads in charge and the instructors commissioned by the head of the department every year. The main responsibility of this unit is to prepare written and oral exams for all the course groups offered within the department.

Another essential duty of this unit is to prepare and share the criteria that are in accordance with the curriculum determined by the department and approved by the School of Foreign Languages at the beginning of every academic year, and that measure the four skills of students while enabling a standard evaluation of the exams. Within the process and when necessity requires or in case of any updates in the exams or criteria, the commissioned instructors are to make the necessary arrangements as soon as possible

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-26 12:35:41 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => 2524 [lft] => 26 [rgt] => 27 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sinav-hazirlama-birimi-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) [1] => Array ( [id] => 168 [name_en] => Department of Modern Languages [url] => dml [type] => ) ) [pages] => Array ( [2524] => Array ( [id] => 2524 [title_en] => Units [parent_id] => [site_id] => 168 [external_link] => javascript:; [lft] => 19 [rgt] => 30 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 2524 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2529 [title_tr] => Sınav Hazırlama Birimi [title_en] => Testing Unit [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nün S\u0131nav Birimi, sorumlu grup ba\u015fkanlar\u0131 ve her dönem bölüm ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan görevlendirilen okutmanlardan olu\u015fur. Bu birimin temel sorumlulu\u011fu bölümde aç\u0131lan tüm ders gruplar\u0131 için yaz\u0131l\u0131 ve sözlü s\u0131navlar haz\u0131rlamak.<\/p>\n\n

Her akademik y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda bölümce kararla\u015ft\u0131r\u0131lan ve Yüksek Okul taraf\u0131ndan onaylanan ders müfredat\u0131na uygun, ö\u011frencilerin dört temel becerisini ölçen ve s\u0131navlar\u0131n standart bir \u015fekilde de\u011ferlendirmesini sa\u011flayan kriterleri haz\u0131rlay\u0131p okutmanlar\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunmak da bu birimin asl\u0131 görevlerindendir. Süreç içerisinde ve gerek duyuldu\u011funda s\u0131navlarda veya kriterlerde güncellemeler söz konusu olunca, bu birimde görev yapan okutmanlar gerekli düzenlemeleri en k\u0131sa sürede yapmakla yükümlüdür.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

TESTING UNIT <\/strong><\/p>\n\n

The Testing Unit of At\u0131l\u0131m University Department of Modern Languages is made up of group heads in charge and the instructors commissioned by the head of the department every year. The main responsibility of this unit is to prepare written and oral exams for all the course groups offered within the department.<\/p>\n\n

Another essential duty of this unit is to prepare and share the criteria that are in accordance with the curriculum determined by the department and approved by the School of Foreign Languages at the beginning of every academic year, and that measure the four skills of students while enabling a standard evaluation of the exams. Within the process and when necessity requires or in case of any updates in the exams or criteria, the commissioned instructors are to make the necessary arrangements as soon as possible<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-26 12:35:41 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => 2524 [lft] => 26 [rgt] => 27 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sinav-hazirlama-birimi-1517410934 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1