App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2643 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => Frequently Asked Questions [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • Devamsızlık sınırını aşarsam ne olur?

Devamsızlık sınırınızı aştığınızda aldığınız dersten kalırsınız, aynı dersi bir sonraki dönem tekrar almanız gerekir.

 • Kaç saat devamsızlık yaptığımı nereden öğrenebilirim?

Devamsızlığınızı kendiniz tutmanız gerekir. Ancak, okutmanınız devam etmediğiniz saatleri dönem ortasında idarece tespit edilen bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere size duyurabilir.

 • Devamsızlık nedeniyle bir sınava giremezsem telafi sınavı alabilir miyim?

Sağlık sorunları nedeniyle devamsızlık yapıp sınava giremeyen öğrenciler, üniversitemiz yönetmeliğine uygun biçimde, belirtilen gün ve saat içinde sağlık raporu getirmeleri durumunda telafi sınavı alabilirler.

 • Çakışan derslerim olursa ne yapabilirim?

Modern Diller Bölümü tarafından sunulan derslerde devam zorunluluğu esas olduğundan dolayı herhangi bir çakışma kağıdı kabul edilmemekte olup, öğrenci devamsızlık saatlerini kullanarak diğer dersine girebilir. Fakat öğrencinin derste devamsızlıktan kalma problemi ile karşılaşması durumunda, Modern Diller Bölümü çakışmadan doğabilecek herhangi bir problemin sorumluluğunu üstlenmez.  

 • Aldığım derslerin bir önkoşulu olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bu konuyla ilgili bilgiyi Ders Tanıtım Dökümanları’ndan ve bu web sitemizdeki Bologna Belgeleri’nden öğrenebilirsiniz.

 • Sağlık raporum varsa girmediğim ders için “yok” yazılır mıyım?

Sağlık raporları toplam devamsızlık saat sayınızı azaltmaz; size ancak hastalığınızdan dolayı kaçırdığınız sınav/değerlendirmeler için telafi alma hakkı verir.

 • Başka bir üniversiteden geçiş yaptım. Daha önceki üniversitemde aldığım İngilizce derslerini Atılım Üniversitesi Modern Diller Bölümünde saydırmam mümkün mü?

Evet, Modern Diller Bölümü yönetimi, bu dersleri kendi sundukları derslere denk saydığı sürece saydırabilirsiniz. Gerekli süreç için tüm belgelerinizi ve not döküm belgelerinizi (transcript) kendi bölümünüze Modern Diller Bölümüne gönderilmek üzere teslim etmeniz gerekmektedir.

 • Ders okutmanı ile nasıl temas kurabilirim?

Okutmanlarınıza aşağıdaki linki kullanarak e-posta veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz:

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-03 11:50:26 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sikca-sorulan-sorular-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) [1] => Array ( [id] => 168 [name_en] => Department of Modern Languages [url] => dml [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2643 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => Frequently Asked Questions [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 • Devams\u0131zl\u0131k s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015farsam ne olur?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

  Devams\u0131zl\u0131k s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131z\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z dersten kal\u0131rs\u0131n\u0131z, ayn\u0131 dersi bir sonraki dönem tekrar alman\u0131z gerekir.<\/p>\n\n

   \n\t
  • Kaç saat devams\u0131zl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131 nereden ö\u011frenebilirim?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

   Devams\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 kendiniz tutman\u0131z gerekir. Ancak, okutman\u0131n\u0131z devam etmedi\u011finiz saatleri dönem ortas\u0131nda idarece tespit edilen bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere size duyurabilir.<\/p>\n\n

    \n\t
   • Devams\u0131zl\u0131k nedeniyle bir s\u0131nava giremezsem telafi s\u0131nav\u0131 alabilir miyim?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

    Sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle devams\u0131zl\u0131k yap\u0131p s\u0131nava giremeyen ö\u011frenciler, üniversitemiz yönetmeli\u011fine uygun biçimde, belirtilen gün ve saat içinde sa\u011fl\u0131k raporu getirmeleri durumunda telafi s\u0131nav\u0131 alabilirler.<\/p>\n\n

     \n\t
    • Çak\u0131\u015fan derslerim olursa ne yapabilirim?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

     Modern Diller Bölümü taraf\u0131ndan sunulan derslerde devam zorunlulu\u011fu esas oldu\u011fundan dolay\u0131 herhangi bir çak\u0131\u015fma ka\u011f\u0131d\u0131 kabul edilmemekte olup, ö\u011frenci devams\u0131zl\u0131k saatlerini kullanarak di\u011fer dersine girebilir. Fakat ö\u011frencinin derste devams\u0131zl\u0131ktan kalma problemi ile kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 durumunda, Modern Diller Bölümü çak\u0131\u015fmadan do\u011fabilecek herhangi bir problemin sorumlulu\u011funu üstlenmez.  <\/p>\n\n

      \n\t
     • Ald\u0131\u011f\u0131m derslerin bir önko\u015fulu olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 nas\u0131l ö\u011frenebilirim?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

      Bu konuyla ilgili bilgiyi Ders Tan\u0131t\u0131m Dökümanlar\u0131’ndan ve bu web sitemizdeki Bologna Belgeleri’nden ö\u011frenebilirsiniz.<\/p>\n\n

       \n\t
      • Sa\u011fl\u0131k raporum varsa girmedi\u011fim ders için “yok” yaz\u0131l\u0131r m\u0131y\u0131m?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

       Sa\u011fl\u0131k raporlar\u0131 toplam devams\u0131zl\u0131k saat say\u0131n\u0131z\u0131 azaltmaz; size ancak hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131zdan dolay\u0131 kaç\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u0131nav\/de\u011ferlendirmeler için telafi alma hakk\u0131 verir.<\/p>\n\n

        \n\t
       • \u200bBa\u015fka bir üniversiteden geçi\u015f yapt\u0131m. Daha önceki üniversitemde ald\u0131\u011f\u0131m \u0130ngilizce derslerini At\u0131l\u0131m Üniversitesi Modern Diller Bölümünde sayd\u0131rmam mümkün mü?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

        Evet, Modern Diller Bölümü yönetimi, bu dersleri kendi sunduklar\u0131 derslere denk sayd\u0131\u011f\u0131 sürece sayd\u0131rabilirsiniz. Gerekli süreç için tüm belgelerinizi ve not döküm belgelerinizi (transcript) kendi bölümünüze Modern Diller Bölümüne gönderilmek üzere teslim etmeniz gerekmektedir.<\/p>\n\n

         \n\t
        • Ders okutman\u0131 ile nas\u0131l temas kurabilirim?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n

         Okutmanlar\u0131n\u0131za a\u015fa\u011f\u0131daki linki kullanarak e-posta veya telefon yoluyla ula\u015fabilirsiniz:<\/p>\n\n

          <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 168 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-03 11:50:26 [updated_at] => 2019-08-01 13:23:16 [parent_id] => [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => sikca-sorulan-sorular-1517410935 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 168 [url] => dml [name_en] => Department of Modern Languages [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 5 [rgt] => 6 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1