Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Bölümü, her konuda nitelik ve kapasite artırma konusunda özenle çalışmaktadır. Eğitim öğretim süreçlerinin somut göstergesi olan ölçme değerlendirme, eğitim öğretim hizmet ve süreçlerinin kalitesini ve etkililiğini artırma amacına hizmet etmek üzere kullanılmaktadır. Bölümümüzde kapsamı giderek artan dil eğitimi ve öğretiminin sonuçlarının etkili biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi ve öğretim amaçlı kullanılması bizim için önemlidir. MDB Sınav Hazırlama Birimi tüm ölçme değerlendirme hizmetlerinin — planlama, uygulama değerlendirme, raporlama ve öneriler sunma — çalışmalarını yürütmek üzere planlanmıştır. MDB Sınav Hazırlama Birimi, geçerliliği ve güvenirliği yüksek sınavlar hazırlamayı amaç edinmektedir. Birim bu çalışmaları MDB’nin ilgili Bölüm Başkan Yardımcısına bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Sınav Hazırlama Birimi MDB Bölüm başkanı tarafından seçilen bir birim başkanı ve yeterli sayıda üyeden oluşmaktadır. Sınav Hazırlama Birimi aşağıdaki görevleri yürütür:

 • Sınav hazırlama, inceleme ve uygulama işlerini yürütür.
 • Sınav belirtke tablolarının ve içeriklerinin hazırlığını grup başkanları ile planlar.
 • Sınav uygulama esnasında gerekli takip ve kontrol işlemlerini yapar.
 • Grup başkanları tarafından hazırlanan sınavların redaksiyonunu yapar ve geri bildirim verir.
 • Sınavların basım (paketleme, adresleme) ve yayınlama gibi işlerde (Moodle) aktif görev alır.
 • Sınavların yüz yüze ve çevrimiçi uygulanmasında aktif görev alır.
 • Değerlendirmede standart ve hakkaniyetli olmayı sağlayacak yöntemler (standardizasyon toplantıları, ikili okuma, seçkili okuma, grup okuma, vb) kullanılmasını sağlar.
 • Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz süreçlerini yürütür. 
 • Sınav sonuçlarına göre madde analizi yapar.
 • Madde analizine göre sınavlarda düzenleme ve değişiklik önerir.
 • Tüm çalışmalarda gizlilik ve güvenirliği korur ve korunmasını sağlar