Atılım Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nün Sınav Birimi, sorumlu grup başkanları ve her dönem bölüm başkanı tarafından görevlendirilen okutmanlardan oluşur. Bu birimin temel sorumluluğu bölümde açılan tüm ders grupları için yazılı ve sözlü sınavlar hazırlamak.

Her akademik yılın başında bölümce kararlaştırılan ve Yüksek Okul tarafından onaylanan ders müfredatına uygun, öğrencilerin dört temel becerisini ölçen ve sınavların standart bir şekilde değerlendirmesini sağlayan kriterleri hazırlayıp okutmanların kullanımına sunmak da bu birimin aslı görevlerindendir. Süreç içerisinde ve gerek duyulduğunda sınavlarda veya kriterlerde güncellemeler söz konusu olunca, bu birimde görev yapan okutmanlar gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yapmakla yükümlüdür.