Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Pearson Akreditasyonu Aldı
21.11.2018

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

PEARSON AKREDİTASYONU ALDI

 

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun iki bölümü, Modern Diller ve Temel İngilizce bölümlerinin  Pearson Assured Kalite Güvence Sistemine uygun olduğu  10 Ekim 2018 itibari ile tescil edilmiş bulunuyor.

Bu tescile göre YDYO’nun iki bölümü de ayrı ayrı olarak, organizasyon-yönetim ve süreçleri, eğitim ve öğretim sistem ve süreçleri, ölçme değerlendirme yöntem ve süreçleri bakımından üst düzey kalitede bulunmuş ve onaylanmıştır. 

Pearson Assured, İngiltere’nin en köklü ve saygın  bir değerlendirme organizasyonu olarak 1836’da Londra Üniversitesi’ne verilen ölçme denetim ve değerlendirme yetkisi ile başlamış ve kurulmuştur. İngiltere’nin en önemli ve büyük bir eğitim değerlendirme kurumu olarak Pearson, yüz yılı aşkın ve 100’den fazla ülkeye yayılmış eğitim öğretim deneyimi ile denetim, karşılaştırma ve bağımsız kalite ölçme  konusunda uzmanlık sahibi olmuştur. Pearson Assured,  kurumların süreçlerindeki kalitesini dünya standartlarına göre  inceleyip  tescil etmekte, yönlendirmekte ve gerektikçe eğitim vermektedir. Sonuçta standartlara uygun bulunan kurumlara kalite sertifikasyonu, tabelası ve bayrağı vermektedir.

Kalitenin ciddi ve kapsamlı  bir emek yoğun  iş olduğu savından yola çıkarak, güvenilir ve kapsamlı bir  kalite güvence sistemi olmaksızın, sertifikanın  sadece yazılı bir belgeden başka bir şey olmadığı açıktır. Kalite güvence  elde etme sürecindeki sorumluluğumuz, bu işin bir gece ya da bir yılda gerçekleştirilen bir iş olmadığının kabulünu de gerektirir.

Yıllardır emek verilen çalışmaların ürünü ve birikimi olarak, yaptığımız işlerin sahiplenilmesi, korunması, geliştirilmesi, dokümante edilip yazılması, altının çizilmesi ve yaptığımız her işin arkasında durmamızı gerektirir.

Bizler tüm bu kabullerle çok mükemmel bir ekip çalışması yaparak, çalışmalarımızı sürekli iyileştirerek, geliştirerek ve koruyarak dokümante etmiş bulunuyoruz. Yapılan tüm işlerin belirlenen bir formatta dokümante edilmesinin yanı sıra, bir kalite deklerasyonu sayılacak kalite el kitabımızı da yazarak kendimize ve geleceğimize vizyon ekledik. 

Pearson da tüm bu çalışmaları bağımsız bir kurum olarak inceleyip standart ve süreçlerimizi güvence altına alarak, yaptığımız tüm çalışmaların güvenilir ve geçerli olduğunu onaylamıştır.

Pearson Assured kalite sertifikasyon süreci YDYO çatısı altındaki Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü  için iki yıla yakın bir zamanda yapılan tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, Pearson kalite göstergelerine göre gruplanması, örneklerle desteklenmesi, dosyalanması ve belirlenen formatta görünür kılınması biçiminde olmuştur. Bu süreç denetim için başvuru yapılıp denetimden geçtikten sonra belgelenmesi ile sonuçlanmıştır.

Pearson Assured, kalite süreci göstergelerini üç alanda dokümante etmemizi önermiştir; 

1.            Organizasyon ve Yönetim süreçleri

•             İnsangücü ve  kaynağı

•             İnsangücü eğitim ve geliştirilmesi

•             Fiziksel kaynaklar

•             Organizasyon yapısı

•             Yönetim sistemleri

2.            Öğrenme öğretme sistem ve süreçleri 

•             Öğrenme-öğretme süreçleri 

•             Kalite artırma ve sürdürme süreçleri

•             Görevler ve ekip çalışması 

•             İnceleme, değerlendirme ve gelişim 

•             Öğrenen–öğreten destek çalışmaları 

•             Sorun alanları ve çözüm yolları 

3.            Ölçme değerlendirme süreçleri 

•             Ölçme değerlendirme araçları veyöntemleri 

•             Ölçme değerlendirme uygulamaları

•             Ölçme değerlendirmede kayıt tutma ve saklama

•             Sorun alanları ve çözüm yolları

Kalite Belgesinin  Avantajları

Pearson gibi guvenilir bir kurum tarafından kalite açısından geçerli ve güvenilir olduğumuzun tescillenmesi, kalite standartlarında çalışıyor olmanın getirdiği özgüven ve kurumsal gururun yanı sıra aşağıdaki yararları getirmesi beklenmektedir;

1. Öncelikle uluslararası bir ölçüm ve karşılaştırma kriteri (benchmark) oluşturulmuştur.

2. Diğer kurumlardan farklı olduğumuzu belirtmiştir. (Tabela, logo ve uygulamalar ile)

3. Kalite yönetim süreçlerimizi geliştirmeye yarayacaktır.

4. Hem iç hem dış denetim süreçleri (Paydaşlarla) ile sürekli olarak gelişim sürecinde olmak kaliteyi sürdürme ve kaliteyi koruma  açısından  faydalı olacaktır.  

4. Öğrenci,  veli, diğer eş kurumlar ve çevreye, kurumunuzla ilgili eğitim ve sistemsel konularda oldukça olumlu ve güvenilir bir mesaj iletecektir.

5. Kurumun sorumluluk ve hesap verebilirlik düzeyi ile ilgili açık garanti olacaktır.

6. Kurumumuzun misyon ve vizyonu doğrultusunda emin adımlarla hareket edildiğinin somut delili olacaktır.  

7.  Tek bir kapsamlı çalışma ve işlemle  tüm kurumunuzun bütün işlem ve süreçlerinin incelenip kalite standartının tescil edilebileceği görülecektir. 

8. Ayrıca, Pearson kurumundan YDYO’ya gönderilen resmi yazıda,  iletilen logoyu web sayfamızda ve dokümanlarda kullanabileceğimiz, iletilen plexiglass tabelayı herkesin görebileceği bir yere asabileceğimiz ve bir yıl sonra ikinci bir yıllık denetim geçireceğimiz de ifade edilmiştir. Dolayısıyla kalite çalışmaları sürdürülebilir kılınacaktır.

9. Öğrencilerimizin derslerini alıp başarıyla tamamladıktan sonra Pearson Assured logolu sertifika almak üzere kuruma başvuru yapıp sertifikalarını alabilecekleri, bu işlemin daha çok bireysel yapılması gereken bir işlem olduğu, bizlerin (EDEXEL ONLİNE) kayıt yaptırarak öğrencileri  bu belgeye başvurabilmeleri  konusunda yönlendirebileceğimiz  ve bunun Pearson Assured kurumuna yönelik bir ücret karşılığında temin edilebileceği bildirilmiştir.

Özetle,  YDYO  yönetimi ve çalışanları olarak , sorumluluğumuzun sertifika almakla bitmediğini, aksine bundan sonra hem işlem ve süreçlerdeki kalitenin sürdürülebilir olmasını sağlamak hem de kalite standartlarını bir üst düzeye çıkarmak gibi  daha zorlu bir sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz.

Emeği geçen tüm yönetici, öğretim görevlisi ve çalışanlarımızın tüm çabalarının  bir ürünü olarak bu kalite sertifikasını daha ileri düzeylere çıkarmak bundan sonraki hedefimizdir. Katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyor ve çalışmalarımızı daha çok kalite doğrultusunda   yönlendiriyoruz.