Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, öğrencilerimize, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde,  üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarmızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi öğrencilerimize psikolojik konularda ve eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde, üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarımızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.