Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, öğrencilerimize, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde,  üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarmızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi öğrencilerimize psikolojik konularda ve eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde, üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarımızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 100 [title_tr] => Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi [title_en] => Student Development and Counseling Center [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, öğrencilerimize, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde,  üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarmızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi öğrencilerimize psikolojik konularda ve eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde, üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarımızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Student Development and Counseling Center

The Student Development and Counseling Center provides counseling services to students who tend to succeed in education and to help them realize their potentials in terms of social, educational, and personal development.

The center offers a wide range of services including adaptation to university life, effective learning and studying methods, problem solving, overcoming exam anxiety, self-recognition, personal and interpersonal problems and emotional issues.

We provide psychological services in accordance with relevant principles and techniques and, where necessary, in cooperation with other academic and administrative units of the University.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923/1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg [1] => /uploads/pages/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923/1519826843-ogrenci_gelisim.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 198864 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923/1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg ) [caption] => 1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg [width] => 1920px [height] => 501px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923/1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg ) [1] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 71460 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923/1519826843-ogrenci_gelisim.jpg ) [caption] => 1519826843-ogrenci_gelisim.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923/1519826843-ogrenci_gelisim.jpg ) ) ) [site_id] => 60 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-12 16:42:23 [updated_at] => 2019-12-10 14:24:31 [parent_id] => [lft] => 15 [rgt] => 30 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 100 [title_tr] => Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi [title_en] => Student Development and Counseling Center [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Ö\u011frenci Geli\u015fim ve Dan\u0131\u015fma Merkezi<\/strong><\/h4>\n\n

Ö\u011frenci Geli\u015fim ve Dan\u0131\u015fma Merkezi, ö\u011frencilerimize, psikolojik, e\u011fitim-ö\u011fretim ve sosyal geli\u015fim alanlar\u0131nda sahip olduklar\u0131 potansiyeli gerçekle\u015ftirebilmeleri ile ilgili konularda yard\u0131mc\u0131 olmak ve e\u011fitimlerinde ba\u015far\u0131ya giden yolda dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti sunmak amac\u0131yla kurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

Merkezimizde,  üniversite ya\u015fam\u0131na uyum, ö\u011frenme teknikleri, etkili ve verimli ders çal\u0131\u015fma yöntemleri, sorun çözme, s\u0131nav kayg\u0131s\u0131, bireyin kendisini tan\u0131mas\u0131, ki\u015fisel ve ki\u015fileraras\u0131 problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktay\u0131z.<\/p>\n\n

Çal\u0131\u015fmalarm\u0131z\u0131, psikolojik yard\u0131m ilke ve teknikleri uygulayarak, gerekti\u011finde, Üniversitemizin di\u011fer akademik ve idari birimleri ile i\u015fbirli\u011fi içinde yürütmekteyiz.<\/p>\n\n

Ö\u011frenci Geli\u015fim ve Dan\u0131\u015fma Merkezi ö\u011frencilerimize psikolojik konularda ve e\u011fitim-ö\u011fretim ve sosyal geli\u015fim alanlar\u0131nda sahip olduklar\u0131 potansiyeli gerçekle\u015ftirebilmeleri ile ilgili yard\u0131mc\u0131 olmak ve e\u011fitimlerinde ba\u015far\u0131ya giden yolda dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmeti sunmak amac\u0131yla kurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

Merkezimizde, üniversite ya\u015fam\u0131na uyum, ö\u011frenme teknikleri, etkili ve verimli ders çal\u0131\u015fma yöntemleri, sorun çözme, s\u0131nav kayg\u0131s\u0131, bireyin kendisini tan\u0131mas\u0131, ki\u015fisel ve ki\u015fileraras\u0131 problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktay\u0131z.<\/p>\n\n

Çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131, psikolojik yard\u0131m ilke ve teknikleri uygulayarak, gerekti\u011finde, Üniversitemizin di\u011fer akademik ve idari birimleri ile i\u015fbirli\u011fi içinde yürütmekteyiz.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Student Development and Counseling Center<\/strong><\/p>\n\n

The Student Development and Counseling Center provides counseling services to students who tend to succeed in education and to help them realize their potentials in terms of social, educational, and personal development.<\/p>\n\n

The center offers a wide range of services including adaptation to university life, effective learning and studying methods, problem solving, overcoming exam anxiety, self-recognition, personal and interpersonal problems and emotional issues.<\/p>\n\n

We provide psychological services in accordance with relevant principles and techniques and, where necessary, in cooperation with other academic and administrative units of the University.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923\/1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg","\/uploads\/pages\/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923\/1519826843-ogrenci_gelisim.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":198864,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923\/1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg"},"caption":"1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg","width":"1920px","height":"501px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923\/1575987858-ogrenci_danisma_banner_header.jpg"},{"type":"image","size":71460,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923\/1519826843-ogrenci_gelisim.jpg"},"caption":"1519826843-ogrenci_gelisim.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923\/1519826843-ogrenci_gelisim.jpg"}]} [site_id] => 60 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-12 16:42:23 [updated_at] => 2019-12-10 14:24:31 [parent_id] => [lft] => 15 [rgt] => 30 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ogrenci-gelisim-ve-danisma-merkezi-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 60 [url] => kampus [name_tr] => Kampüste Yaşam [type_id] => 2 [parent_id] => [lft] => 337 [rgt] => 338 [depth] => 0 ) [original:protected] => Array ( [id] => 60 [url] => kampus [name_tr] => Kampüste Yaşam [type_id] => 2 [parent_id] => [lft] => 337 [rgt] => 338 [depth] => 0 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1