Misyon

Öğrencilerimizin her konudaki dilek, istek, şikayet ve önerilerinin üniversite  yönetimine iletilmesi hususunda öğrenci ve yönetim arasında köprü vazifesi  görmek; öğrencilerimizin üniversite yaşamında karşılaştığı sorunları dinlemek, idari ve  akademik birimlerin uyumlu koordinasyonu ile bu sorunları çözmek, öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında çalışmalarına katkı sağlayarak öğrencilerin yaşam kalitelerini yükseltmelerine yardımcı olmak, Atılım Üniversitesi ilke ve amaçlarına uygun şekilde öğrencilerimize en verimli öğretim ortamının oluşturulmasında görev almak.

Vizyon

Öğrenci ve üniversite yönetimi arasındaki köprüyü gerek iletişim gerekse resmi yollar ile idari ve akademik birimlerin uyumlu koordinasyonunu sağlayarak öğrencilere ulaşabilmek.