Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, öğrencilerimize, psikolojik, eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili konularda yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde,  üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarmızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi öğrencilerimize psikolojik konularda ve eğitim-öğretim ve sosyal gelişim alanlarında sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirebilmeleri ile ilgili yardımcı olmak ve eğitimlerinde başarıya giden yolda danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde, üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sorun çözme, sınav kaygısı, bireyin kendisini tanıması, kişisel ve kişilerarası problemler, duygusal sorunlar gibi pek çok konuda hizmet sunmaktayız.

Çalışmalarımızı, psikolojik yardım ilke ve teknikleri uygulayarak, gerektiğinde, Üniversitemizin diğer akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde yürütmekteyiz.

Hizmetlerimiz
 

Bireysel Psikolojik Danışma

 • Öğrenme Teknikleri
 • İletişim Becerileri
 • Sorun Çözme Becerileri
 • Disiplin Sorunları
 • Uyum Problemleri
 • Ailevi Problemler       
 • Duygusal Problemler
 • Stres ve Başaçıkma Yolları

Grupla Psikolojik Danışma

 • Akademik Başarı
 • Kendini Tanıma
 • Üniversite Yaşamına Uyum

Seminer ve Konferanslarımız

 • Stres ve Başaçıkma yolları
 • Motivasyon
 • Hafızanın Özellikleri ve Öğrenme
 • Ders Çalışma ve Tekrar Programı
 • Okulda Motivasyonu Arttırma Yöntemleri
 • Öğrenme Stratejileri

Çalışma Grupları

 • Sınav Kaygısı
 • Dikkat Yoğunlaştırma Yöntemleri
 • Öğrenme Teknikleri ve Metodları
 • Çalışmaya Başlamak ve Çalışmayı Sürdürmek
 • Ders Çalışma ve Tekrar Programı
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Gevşeme Teknikleri

“Katılımcı Belgesi” Alabileceğiniz Kurs Programları

 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri