2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Aynı Şekilde Devam Edecektir
20.11.2020

Sevgili öğrencimiz,

Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde üniversitemizde eğitim kısmen uzaktan kısmen yüz yüze yürütülmekteydi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 18.11.2020 tarihli İç İşleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı gençlerin (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) sokağa çıkmaları ile ilgili olarak kısıtlamalar getirilmiştir. Ancak, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 numaralı kararının C maddesinin 5. bendi ile “Yüz yüze eğitime devam eden ve bu durumunu belgeleyen üniversite öğrencileri” istisna kapsamına alınmışlardır.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bu kararı doğrultusunda üniversitemizde yürütülen eğitimin aynı şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir.

20 yaş altı öğrencilerimiz aşağıdaki izin belgesini ve öğrenci kimliklerini yanlarında taşımaları ve gerekli durumlarda ibraz etmeleri koşuluyla üniversiteye gelebileceklerdir.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü