2020 - 2021 Bahar Dönemine İlişkin Duyuru
19.02.2021

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tüm Üniversitelere göndermiş olduğu 17.02.2021 tarihli yazısı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde üniversiteleri eğitimlerini ne şekilde sürdüreceklerine ilişkin hususlar belirtmiştir. Bu çerçevede, Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemini aşağıda belirtildiği şekilde planlamıştır.

Eğitim-Öğretim

 1. Bahar dönemi 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup, eğitim-öğretim faaliyetleri kısmen yüz yüze kısmen uzaktan (online) olmak üzere hibrit yapılacaktır.
 2. Temel İngilizce Bölümünde (İngilizce Hazırlık) öğrencilere haftada iki gün üniversitede yüz yüze eğitim verilecektir. Diğer günlerde ise dersler uzaktan öğretim (online) olarak gerçekleştirilecektir. Temel İngilizce Bölümünde devamsızlık nedeniyle kur başarısızlığı uygulaması bu yarıyılda söz konusu olmayacaktır.
 3. Lisans ve ön lisans eğitiminde bir kısım dersler tümü ile uzaktan öğretim (online) yöntemiyle verilecektir. Diğer derslerin büyük bir kısmı kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan öğretim (online) ile,  bir kısmı ise tümüyle yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 4. Hangi derslerin hangi yöntemle yürütüleceğine ilişkin bilgiler web sitemizde duyurulmuştur.
 5. Kısmen yüz yüze kısmen uzaktan öğretim ile verilecek dersler üniversitede haftalık dönüşümlü yapılacaktır. Haftalık dönüşümler öğrenci numaranızın son rakamı esas alınarak yapılacaktır. Bu çerçevede bir hafta öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenciler, diğer hafta ise çift rakamla biten öğrenciler bu derslere girmek için üniversiteye geleceklerdir. İlk hafta öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenciler üniversiteye geleceklerdir.
 6. Kısmen yüz yüze kısmen uzaktan öğretim ile verilecek dersler, güz döneminde olduğu gibi ders sırasında kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alınan derslerin linkleri dersten sonra dersin öğretim elemanı tarafından Moodle sistemi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır. Kısmen yüz yüze, kısmen uzaktan eğitim olarak yürütülen derslerin video kayıtları Zoom sisteminde öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır.
 7. Laboratuvar ve uygulamaların önemli bir bölümü üniversitede yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler Fakülteler/Bölümler tarafından yapılacak ve web sayfalarından sizlere duyurulacaktır. Bu tür derslere katılım zorunludur.
 8. Tüm derslerin ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavları üniversitede yüz yüze yapılacaktır.
 9. Yüz yüze, hibrit veya uzaktan eğitim yoluyla yapılan derslerde öğretim elemanları derse devam konusunu izleyecekler ve derse devamı ek bir puan olarak yarıyıl sonu değerlendirmesinde göz önüne alabileceklerdir.
 10. Kronik rahatsızlığı bulunan ve bunu e-nabız sisteminden alacakları rapor ile belgelendiren öğrencilerimiz bölüm başkanlıkları/fakülte dekanlıklarına başvurmaları halinde uygulamalı derslerden muaf tutulabilecek ve yüz yüze sınavlara çevrimiçi olarak katılabileceklerdir.
 11. Lisansüstü programlar ile ilgili duyurular Enstitüler tarafından ayrıca yapılacaktır.

Kampüs Yaşamı ve Derslikler

 1. Tüm derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, genel mahaller düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
 2. Kampüs girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.
 3. Kapalı ve açık alanlarda tüm öğrencilerimizin ve mensuplarımızın maske kullanması zorunludur.
 4. Kapalı ve açık alanlarda tüm öğrencilerimizin ve mensuplarımızın 1,5 – 2 metre fiziksel mesafeyi koruması zorunludur.
 5. Fakülte binalarında el antiseptikleri bulundurulacaktır. Sınıflara girilmeden önce el temizliğinin yapılması gerekmektedir.
 6. Kafeteryalarda gerekli düzenlemeler mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.
 7. Servisler düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Servislerin havalandırma sistemleri %100 temiz hava alacak şekilde olup düzenli olarak kontrol edilmektedir. Servislerde maksimum oturma kapasitesine uyulacaktır. Servislerde maske takılması zorunludur. Servislerde her öğrencimizin aynı koltuğu kullanmasına hassasiyet göstermesi beklenmektedir.
 8. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri olan öğrencimizin kampüse gelmemesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmekte olup bu durumu ilgi bölüm başkanlığına bildirmesi zorunludur.
 9. Ailesinde, yakın çevresinde, olası Covid-19 şüphesi veya Covid+ olan, yani yakın temaslı veya temaslı durumunda bulunan öğrencilerimizin bu şüphe veya olası/kesin tanıyı öğrenmeleri halinde kampüse gelmemeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları veya gereken durumlarda bu planlamalarda değişiklik yapılabilecektir.

Siz değerli öğrencilerimizin sağlığı önemlidir. Sizlerin eğitiminizi en iyi koşullarda sürdürmeniz için çalışmalarımız devam edecektir.

Başarılı ve sağlıklı bir yarıyıl geçirmenizi diliyoruz.