2020 - 2021 Güz Dönemine İlişkin Duyuru
25.09.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Aynı Şekilde Devam Edecektir (20.11.2020)

Sevgili öğrencimiz,

Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde üniversitemizde eğitim kısmen uzaktan kısmen yüz yüze yürütülmekteydi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 18.11.2020 tarihli İç İşleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı gençlerin (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) sokağa çıkmaları ile ilgili olarak kısıtlamalar getirilmiştir. Ancak, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 numaralı kararının C maddesinin 5. bendi ile “Yüz yüze eğitime devam eden ve bu durumunu belgeleyen üniversite öğrencileri” istisna kapsamına alınmışlardır.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bu kararı doğrultusunda üniversitemizde yürütülen eğitimin aynı şekilde devam ettirilmesine karar verilmiştir.

20 yaş altı öğrencilerimiz izin belgesini ve öğrenci kimliklerini yanlarında taşımaları ve gerekli durumlarda ibraz etmeleri koşuluyla üniversiteye gelebileceklerdir.

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü


Öğrencilerimizin HES Kodu Alması Hakkında Duyuru (25.09.2020)

Sevgili öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi 1 Ekimde ders kayıtlarına, 5 Ekimde de derslerimize başlıyoruz. Hepinize şimdiden başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz. Mart ayından beri içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hepimizin sağlığı için aldığımız tedbirler daha da arttırılarak Üniversitemizde gerekli her önlem alınmış durumdadır. Bunlardan biri de her çalışanımızın ve öğrencimizin Süresiz HES Kodu alması ve bu kodu Atılım Üniversitesi Bilgi Sistemine (ATACS)  girmesi zorunluluğudur. HES Kodları Sağlık Bakanlığı Bilgi sisteminden her gün tarafımızca sorgulanacaktır. Riskli HES kodlu çalışan, hoca ve öğrenci, HES kodu risksiz hale gelene kadar okula giremeyecektir.

Bu durumda olup evde karantinada olan öğrencilerimiz, ders programlarında UZAKTAN kodlu dersleri online, HİBRİT kodlu dersleri ise istedikleri zaman buluttan takip edebileceklerdir. Bu gerekçeyle ÖRGÜN kodlu derslere giremeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ve dönem sonunda telafileri sağlanacaktır.

Bu nedenle 1 Ekim 2020 gününe kadar Süresiz HES Kodu almanızı ve aşağıda verilenleri takip ederek Atılım Üniversitesi Bilgi Sistemine girmenizi belirtir, hepinize sağlıklı günler dileriz.

Sevgilerimle,
Prof.Dr.H.Yılmaz KAPTAN
Rektör Yardımcısı


Daha detaylı bilgi ve ekran görüntülerinin yer aldığı duyuru için tıklayınız


2020 - 2021 Güz Dönemine İlişkin Duyuru (15.09.2020)

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sağlık Bakanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazmış olduğu yazı sonrasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tüm Üniversitelere göndermiş olduğu 04.09.2020 tarihli yazısı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitelerin, fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülmesi konusunda yetkili kurullarında karar alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu çerçevede, Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemini aşağıda belirtildiği şekilde planlamıştır.

Eğitim - Öğretim

 1. Güz dönemi 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup, eğitim-öğretim faaliyetleri kısmen yüz yüze kısmen uzaktan (online) olmak üzere hibrit yapılacaktır.
 2. Temel İngilizce Bölümünde (İngilizce Hazırlık) normalde 20 öğrenciyle oluşan sınıflar bu dönem 12-13 öğrenciyle sınırlandırılmıştır. Öğrenciler üç ayrı gruba ayrılacak olup, her bir gruba haftada iki gün (Cumartesi günleri de ders yapılabilecektir) üniversitede yüz yüze eğitim verilecektir. Yüzyüze derslere devam zorunludur. Ancak Temel İngilizce Bölümünde devamsızlık nedeniyle kur başarısızlığı uygulaması bu yarıyılda söz konusu olmayacaktır.Diğer günlerde ise dersler uzaktan öğretim (online) olarak gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar (hangi öğrencilerin haftanın hangi günlerinde yüz yüze eğitim alacakları, hangi şubede bulunacakları, derslikleri vb) İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Temel İngilizce Bölümünün web sayfasından duyurulacaktır.
 3. Lisans ve ön lisans eğitiminde bir kısım dersler tümü ile uzaktan öğretim (online) yöntemiyle verilecektir. Diğer derslerin büyük bir kısmı kısmen yüz yüze ve kısmen uzaktan öğretim (online) ile, az bir kısmı ise tümüyle yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 4. Hangi derslerin hangi yöntemle yürütüleceğine ilişkin bilgiler ders kayıtları öncesinde ayrıca duyurulacaktır.
 5. Kısmen yüz yüze kısmen uzaktan öğretim ile verilecek dersler üniversitede haftalık dönüşümlü yapılacaktır. Haftalık dönüşümler öğrenci numaranızın son rakamı esas alınarak yapılacaktır. Bu çerçevede bir hafta öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenciler, diğer hafta ise çift rakamla biten öğrenciler bu derslere girmek için üniversiteye geleceklerdir. İlk hafta öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenciler üniversiteye geleceklerdir.
 6. Kısmen yüz yüze kısmen uzaktan öğretim ile verilecek dersler, ders sırasında kayıt altına alınacaktır. Bu kapsamda üniversitemizde bu derslerin işleneceği sınıflara kamera ve mikrofon sistemi kurulmuştur. Kayıt altına alınan derslerin linkleri dersten sonra dersin öğretim elemanı tarafından Moodle sistemi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır. Kısmen yüz yüze, kısmen uzaktan eğitim olarak yürütülen derslerin video kayıtları Zoom sisteminde öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır. Bu tür derslere devam etmek zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 7. Laboratuvar ve uygulamaların önemli bir bölümü üniversitede yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler Fakülteler/Bölümler tarafından yapılacak ve web sitemizde ilgili sayfalarda sizlere duyurulacaktır. Bu tür derslere katılım zorunludur.
 8. Tüm derslerin ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavları üniversitede yüz yüze yapılacaktır.
 9. Sınavların yüz yüze yapılmasının mümkün olamayacağı bir ortam oluşması halinde, sınavlar güvenli bir sınav programı üzerinden yapılacaktır. Bu çerçevede, öğrencilerimizin kameralı bir bilgisayara erişimlerinin olması ve sınav kurallarına uymaları gerekmektedir.
 10. Lisansüstü programlar ile ilgili duyurular Enstitüler tarafından ayrıca yapılacaktır.

Kampüs Yaşamı ve Derslikler

 1. Tüm derslikler, laboratuvarlar, stüdyolar, genel mahaller düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
 2. Kampüste HES kodu kontrolü yapılacağından öğrencilerimizin üniversiteye gelmek için HES kodu almaları gerekmektedir.
 3. Kampüse giriş sırasında tüm öğrenci ve mensuplarımızın ateş ölçümü yapılacaktır.
 4. Kapalı ve açık alanlarda tüm öğrencilerimizin ve mensuplarımızın maske kullanması zorunludur.
 5. Kapalı ve açık alanlarda tüm öğrencilerimizin ve mensuplarımızın 1,5 – 2 metre fiziksel mesafeyi koruması zorunludur.
 6. Fakülte binalarında el antiseptikleri bulundurulacaktır. Sınıflara girilmeden önce el temizliğinin yapılması gerekmektedir.
 7. Kafeteryalarda oturma düzenleri fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmektedir.
 8. Servisler düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Servislerin havalandırma sistemleri %100 temiz hava alacak şekilde olup düzenli olarak kontrol edilmektedir. Servislerde maksimum oturma kapasitesine uyulacaktır. Servislerde maske takılması zorunludur. Servislerde her öğrencimizin aynı koltuğu kullanmasına hassasiyet göstermesi beklenmektedir.
 9. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri olan öğrencimizin kampüse gelmemesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmekte olup bu durumu ilgi bölüm başkanlığına bildirmesi zorunludur.
 10. Ailesinde, yakın çevresinde, olası Covid-19 şüphesi veya Covid+ olan, yani yakın temaslı veya temaslı durumunda bulunan öğrencilerimizin bu şüphe veya olası/kesin tanıyı öğrenmeleri halinde bunu ilgili bölüm başkanlığına/fakülte dekanlığına bildirmesi zorunlu olup kampüse gelmemeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları veya gereken durumlarda bu planlamalarda değişiklik yapılabilecektir.

Siz değerli öğrencilerimizin sağlığı önemlidir. Sizlerin eğitiminizi en iyi koşullarda sürdürmeniz için çalışmalarımız devam edecektir.

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi diliyoruz.