• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 40’ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde Atılım Üniversitesinin eğitim ve araştırma ihtiyaçları öncelikli olarak dikkate alınarak, alım, satım, hizmet, yapım, kiralama işlerinin en uygun fiyat, zaman ve koşulda, üniversite çıkarları gözetilerek temin edilmesi.
  • Satın alınan demirbaş ve sarf malzemelerinin, muayene kabul komisyonu tarafından kabulünün yapılması ve talep birimlerine belge karşılığında zamanında teslimatının sağlanması.
  • Periyodik bakım gerektiren hizmet alımlarının takibinin ve gerekli durumlarda yıllık bakım sözleşmesinin yapılması.
  • Alınan demirbaş malzemelerin kayıtlarının yapılması için ilgili belgelerin Demirbaş ve ayniyat birimine ulaştırılması.