ME101 - Makine Mühendisliğine Giriş (1 + 0) 1

Makine mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri, alt dalları, mekanik ve ısıl birimler, yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler, makine mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı, tipik makine mühendisliği projeleri ve problemleri.

ME201 - Statik (3 + 0) 6

General introduction, statics of particles, statics of rigid bodies, equivalent force systems, equilibrium, analysis of trusses, analysis of beams, friction, and geometric properties of surfaces.

ME210 - Mukavemet (3 + 1) 6

Normal ve kesme gerilmesi kavramları, gerinim, eksenel yükleme, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar, burulma, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar, kirişlerin eğilmesi, birleşik yüklemeler, gerilme-gerinim dönüşümleri, basit yükleme gerilmesi, burulması ve eğilmesi, basit yükleme ile sehim, süperpozisyon teknikleri, statik olarak

ME399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 6

Uygun bir fabrikanın atölyesinde en az yirmi iş günü yaz stajı ; talaşlı üretim, dökümhane işleri, metal şekillendirme, kaynak, geleneksel olmayan talaşlı imalat, ısıl işlem vb. imalat işlemlerinin uygulanması.

ME316 - Makine Elemanları (3 + 1) 7

2 ve 3 boyutlu gerilim analizi, statik mukavemete göre tasarım, güvenlik katsayısı, yorulma, yorulma kriterleri, gerilim birikmesi; şaft tasarımı; vidalı bağlantı elemanlarının ve güç vidalarının tasarımı; bilyalı rulmanlar; güç aktarımı; dişli takımları, düz dişliler ve kayışlı aktarmaların tasarımı; yayların tasarımı; makine elemanlarının teknik

ME390 - Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı (1 + 3) 4

Deney sistemleri, ölçüm araçları, deney ve ölçümünde temel kavramlar, ölçüm sistemleri tasarlama, deneysel verilerin değerlendirilmesi, ölçüm hataları ve değişkenlik.

ME403 - Mekanik Sistem Tasarımı (3 + 1) 8

Sistem tasarım kavramları, matematiksel modelleme, optimizasyon yöntemleri, statik, dinamik analizi ve büyük sistemlerde arıza analizi.

ME499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 6

Uygun bir fabrikada veya bir mühendislik tasarım ve müşavirlik ofisinde en az yirmi iş günü yaz stajı; çeşitli yönetsel ve mühendislik uygulamalarının incelenerek gerçek bir iş dünyası ile tanışma.

ME488 - Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme (1 + 4) 5

Temel mekanik kavramlarının tanıtılması; temel malzeme bilimi ve temel imal usullerinin tanıtılması, malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerinin tanıtılması; temel imal usulleri ve döküm ve malzeme şekillendirme; temel tasarım unsurları (çizgi, şekil, renk, malzeme, doku, alan, biçim, değer/ışık); ergonomi/antropometri; tasarımda anlam; çizim ve prototiple proje geliştirme.

ME302 - Akışkanlar Mekaniği II (3 + 0) 5

Introduction to differential analysis of fluid motion, continuity, momentum and energy equations, incompressible inviscid flow, velocity potential, stream function, elementary plane flows, dimensional analysis and similitude, incompressible viscous flow, Navier-Stokes equations, boundary layer in laminar and turbulent flow, fluid flow about immerse

ME408 - Isıl Sistem Tasarımı (3 + 0) 6

Systems design concepts, mathematical modeling, optimization methods, steady-state simulation of large systems, fans, pumps, heat exchangers, expanders, fluid in conduits, dynamic behavior of thermal systems.

ME424 - Nükleer Enerji (3 + 0) 5

Atomic energy, radioactivity, nuclear processes, neutron-atom interactions, nuclear fission and fusion reactions, basic principles of neutron diffusion theory, nuclear energy systems, nuclear heat energy and applications, nuclear power plants.

ME425 - Mekanik Titreşimler (3 + 0) 5

Basic definitions, single-degree-of freedom systems, vibration isolation, two-degree freedom systems: equations of motion, coordinate transformation, principal coordinates, vibration modes, torsional vibration, multi-degree-of freedom systems, coordinate transformation and normal coordinates, modal analysis, response to harmonic excitation.

ME431 - Hata Analizi (3 + 0) 5

Types of failures, macro and microfracture mechanisms, causes of failures: defective material, faulty design, improper material selection, faulty manufacturing and construction, analysis of failures, case studies.

ME435 - Kırılma Mekaniği (3 + 0) 5

Types of fracture in metals, Griffith theory of brittle fracture, crack propagation, ductile fracture, elastic-plastic fracture mechanics, notch effects, energy-temperature curves, determination of stress intensity factor, fracture design philosophy; temper brittleness, hydrogen embrittlement, unstability of linear elastic and elastic-plastic fract

ME437 - Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş (3 + 0) 5

Introduction to CFD, basic equations of fluid mechanics, basic computational techniques, properties of numerical schemes, the finite difference method, the finite element method, solution methods for systems of equations, mesh generation.

ME438 - Boru Hattı Temelleri ve Tasarımı (3 + 0) 5

Transmission and distribution pipelines for both liquid and gas systems, materials, mechanical considerations, design, constructional and economic aspects of pipelines, pipeline transportation, flow in liquid and gas pipelines, pump and compressor relations, design of transmission and distribution pipelines, economic, strategic, constructive and op

ME441 - Gaz Dinamiği (3 + 0) 5

Dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, one-dimensional isentropic flow, nozzles, diffusers, normal and oblique shocks, flow with friction and heating, two-dimensional Prandtl-Meyer flow and method of characteristics, computer solutions to general gas dynamic flow.

ME452 - Akışkan Güç Kontrolüne Giriş (3 + 0) 5

Elements of hydraulic and pneumatic systems, their characteristics and fields of application, pumps and their performance characteristics, hydraulic and pneumatic valves and their flow characteristics, direction, flow and pressure control valves, reservoirs, accumulators, actuators, filtering, hydraulic and pneumatic circuit design.

ME472 - Enerji Mühendisliği (3 + 0) 5

Energy and energy economy, economical and environmental analyses of energy conversion systems, thermal power plants with steam, gas and steam-gas cycles, cycle analysis, synthesis and optimisation of thermal power plant design, fossil fuels, combustion and steam production systems, nuclear fuels, nuclear reactions and nuclear power plants.

ME491 - Ortak Eğitim Uygulaması I (0 + 3) 5

Makine mühendisliği ile ilgili bir araştırma veya tasarım projesi, ev sahipliği yapan firmadan bir mentör ile makine mühendisliği bölümünden bir mentörün eş-yönetiminde, seçilecek ve tamamlanacaktır. Öğrencinin performansı iki mentör tarafından ortak değerlendirilecektir. Projenin çıktıları arasında bir sonuç raporu ile birlikte prototipi yapılmış ve/veya mühendislik modeli geliştirilmiş bir ürün bulunmalı. Sonuç raporu şirket ve bölüm mensuplarına sözlü olarak sunulmalı.

ME493 - Ortak Eğitim Uygulaması II (0 + 3) 5

Bu dersin koşulları ME 491 ile aynıdır. Seçilen projenin ME 491 için seçilenden farklı olması gerekmektedir. Projenin önemli derecede farklı bir uygulama alanından olması tercih edilmektedir.

ME404 - Proje Tasarımı (1 + 4) 8

Tasarım süreci ve fiziksel özellikleri, problem çözme, karar verme, modelleme ve simülasyon, CAD gibi programlarla bilgisayar destekli tasarım yapma, proje mühendisliği, planlama ve yönetim, tasarım geliştirme, ekonomik maliyet ve güvenilirlik, çevre ve insan faktörlerini tasarımda bulundurma, durum (olay, vaka) çalışmaları, dönem projesi.