Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı

Akışkanlar ve Isı Laboratuvarında Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferinin temellerinin öğrencilere öğretilmesi amacıyla kurulmuş, deney tasarımı ve analizini esas alan 4 adet Eğitim Seti bulunmaktadır. Eğitim Setlerinin kullanım alan bilgileri aşağıda verilmiştir:

Çoklu Isı Değiştirici Eğitim Seti

“Isı Transferi” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. 4 Tip ısı değiştirici ile 7 farklı yöntem ile deneyler yapılmaktadır. Isı değiştiricileri; yüzey boru tipi, iç içe borulu, fanlı serpantin ve plakalı ısı değiştiricileridir. Tesisat akışkanı vanalar ile istenilen ısı değiştiriciye yönlendirebilir, akışkan yönü değiştirilebilir. Isının üretildiği ve aktarıldığı sistemin giriş-çıkış sıcaklığı sensörleriyle ölçülmektedir.

Doğal ve Zorlanmış Isı Transfer Eğitim Seti

“Isı Transferi” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu sistemde; doğal ve zorlanmış taşınımla ısı transferi mekanizmasının incelenmesi yapılmaktadır. Cihazda iç içe borulu ısı transferinin enerji dengesi, doğal ve zorlanmış haldeki Nusselt, Graetz sayısı değişimleri incelenebilmektedir. Bir sistemde üretilmiş ısıyı başka bir sisteme aktarmak ve ısının farklı şekillerde geri dönüşümünü sağlamaktadır. Bu dönüşüm esnasında önceden üretilmiş ısı, doğal ve zorlanmış (pompa aracılığıyla) akış ile ısı değiştiriciye yönlendirilir. Burada ısı değiştiriciye farklı bir sıcaklık değerine sahip akışkan dâhil edilir ve arasında ısı alışverişi sağlanır. Böylece elde edilen ısı kontrollü bir şekilde başka bir sisteme aktarılır.

Basınç Kayıpları Eğitim Seti

“Akışkanlar Mekaniği” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu sistemde, düz boru içinde ve özel boru elemanlarından açılı ve kıvrımlı dirseklerde sürtünmeden dolayı kaynaklanan basınç kayıpları hesaplanmaktadır. Boru elemanları, bağlantı parçaları ve ölçüm aletleri basınç kayıplarına neden olduğundan dikkate alınması gerekir. Deney düzeneği ayrı ayrı açıp kapanabilen 6 farklı bölümden oluşmuştur. Bu bölümlerde çeşitli boru kesitleri, bağlantı elemanlarıyla donatılmıştır. Quick kaplinler vasıtasıyla basınç farkları tespit edilir.

Seri-Paralel Santrifüj Pompa Eğitim Seti

“Akışkanlar Mekaniği” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu sistemle öğrencinin santrifüj pompaların verim, özgül hız, ENPKY gibi temel kavramları anlaması, seri ve paralel bağlantılar, pompa performans eğrilerinin nasıl oluştuğu ve nasıl yorumlaması gerektiği amaçlanmaktadır. Pompalar bir boru içinde akan sıvının akış hızını ve dolayısıyla debisini arttırmak için kullanılır. İki pompanın seri bir şekilde bağlanmasının anlamı debinin bir pompadan diğer bir pompaya boruyla iletimi şeklinde açıklanabilir. Bu tip düzeneklerde akışkanın bir pompadan diğerine geçişiyle suya daha çok enerji kazandırılır. Paralel bağlanmış iki pompa tek bir su kaynağından iki veya daha fazla pompa ile su çekilmesi ve tüm debinin tek bir borudan geçirilmesi şeklinde açıklanabilir. Paralel düzenlemeler değişken debi gereksinimlerinin karşılandığı sistemlerdir.

Bu laboratuvar içerisinde ayrıca Pnömatik Sistemlerin incelenebilmesi amacıyla aşağıda kullanım alanı açıklanan beşinci bir eğitim seti de bulunmaktadır:

Pnömatik Eğitim Seti

Pnömatik Eğitim Seti, sinyal akışını ve örtüşmesini analiz etmek, pnömatik sistemleri anlamak ve belirli bir görevi gerçekleştirmek için aktüatörler ve mantık fonksiyonlarının kombinasyonlarının nasıl kullanılacağını öğretmek için kullanılmaktadır. Otomasyon sistemlerinde kullanılan pnömatik devrelerin tasarımı ve analizi de yapılabilmektedir.

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarında kullanılmakta olan yüksek kapasiteli ve hızlı iş istasyonu (3 adet HP Z1 G2 iş istasyonu bilgisayarı: 256 GB, 336 GB ve 62 GB bellek, 32, 40, 20 işlemcili) ile sürekli ortamlar mekaniği teorisini kullanarak mühendislik malzemelerinin düşük/yüksek sıcaklıklarda statik ve dinamik yükleme altında mekanik davranışlarını termo-mekanik yaklaşımla modelleme ve çözümleme yeteneği bulunmaktadır. Deformasyon, gerinim, gerilme, sınır şartları; hareket, hız, momentum, enerji, denge ve hareket denklemleri ile katılar için temel bağıntılar ve teoriler kullanılarak disiplinler arası bilimsel ve mühendislik problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözümü yüksek hassasiyetle yapılabilmektedir.

Mukavemet Laboratuvarı

Mukavemet Laboratuvarında lisans öğrencilerine bir dizi deney aracılığıyla malzeme ve yapısal analiz alanındaki temel ilkeler uygulamalı olarak öğretilmektedir. Laboratuvar ortamında standart test numuneleriyle çekme testi, burulma ve eğilme testleri teorisi ve uygulamasını öğrencilerin kavraması hedeflenmektedir. Öğrencilere ayrıca deneysel çalışmada kullanılan veri toplama sisteminin (Gerinim ölçerleri ve ibreli ölçek vb.) çalışma esasları anlatılmaktadır. Yapısal analiz teorisini ve temel elastik eğilme teorisini göstermek için kullanılan eğitim setlerinin temel fonksiyonları aşağıda verilmiştir:

Düz kirişlerin deformasyonu Seti

Bu set düz kirişler üzerinde yapılabilecek deneyler için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

- farklı destekler altında olan elastik kiriş.

- farklı yükler altında olan elastik kiriş.

- Maxwell-Betti kuralının gösterilmesi.

- Statik olarak belirsiz yapıların yük sistemi.

Burulma çubuğu Seti

Bu test cihazı ile burulmaya maruz kalan test malzemelerinde oluşan gerilme ve gerinimler ile kayma modülü hesaplanmaktadır.

Temel statik seti

Bu test seti Newton’un 1. Kanununa göre yük vektörünün hesaplanması ve düzlem üzerindeki bir sistemi dengende tutmak için tasarlanmıştır. Farklı yönlerde ve farklı büyüklüklerde olan kuvvetler belli bir noktadan sisteme yüklenen ağırlığı dengede tutmak için kullanılmaktadır.  

Güç aktarım sistemi

Bu sistem ile farklı güç aktarım mekanizmaları kurulabilir ve mekanizmalardaki parçaların deplasman, hız ve ayrıca tüm sistemin verimliliği gibi ölçümler yapabilmektedir. Belli bir mekanizmayı tasarlamak için makara, zincir, kayış ve dişli gibi elemanlar kullanılabilmektedir.

Statik deneyler seti

Çok amaçlı bir deney seti olarak statik deney seti, farklı parçaların ağırlık merkezi, ipleri kullanarak yük üçgeni, kuvvetler paralelogramı, kuvvetler çokgeni, moment prensipleri gibi kavramların öğrenciler tarafında daha iyi anlaşılması için tasarlanmış bir cihazdır.

Çekme ve eğme seti

Standard kiriş çekme, basma ve eğme testi yapılarak malzemede oluşan gerinim ve gerilmeler hesaplanmaktadır. Öğrenciler aynı zamanda veri toplama sistemi prensiplerini öğrenmektedir.

Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı

Yüksek hızlarda metal işleme, metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesi, darbeli yükleme, çarpışma, patlama gibi proses ve olaylarda mühendislik malzemeleri statik yükleme durumundan farklı mekanik özellikler gösterirler. İleri imalat yöntemleri, savunma teknolojileri, roket-füze sistemleri ve zırhlı araç tasarımında kullanılan malzemelerin şekil değiştirme hızı ve sıcaklığa bağlı olarak mekanik davranışının bilinmesi, malzeme bünye denklemlerinin çıkarılması ve mekanik davranışına etki eden malzeme sabitlerinin (şekil değiştirme, şekil değiştirme hızı ve sıcaklığa bağlı parametreler) bulunması simülasyon çalışmalarında önem kazanmaktadır. Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarında; metal, seramik ve polimer esaslı malzemelerin [1000 s-1-20000 s-1] şekil değiştirme hızı aralığındaki dinamik yüklemelerde mekanik davranışı oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklarda (1000 ⁰C’ye kadar) belirlenebilmekte, malzemelerin bünye denklemleri bulunabilmektedir. Laboratuvar bünyesinde bulunan Split Hopkinson test düzeneği savunma, havacılık, uzay ve otomotiv endüstrilerinde yüksek mukavemetli, yüksek sıcaklık ve darbe dayanımına sahip, aynı zamanda hafif malzeme arayışları için dünyada sayılı ve önde gelen araştırma merkezlerinde kullanılan mekanik test sistemlerinden birisidir. Atılım Üniversitesinde bu sistemin geliştirilmesi ve kurulumu, Üniversite-Sanayii İşbirliğinin güzel bir örneği olarak Atılım Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında yürütülen ortak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 299 [title_tr] => Eğitim Laboratuvarları [title_en] => Laboratories [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Akışkanlar ve Isı Laboratuvarında Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferinin temellerinin öğrencilere öğretilmesi amacıyla kurulmuş, deney tasarımı ve analizini esas alan 4 adet Eğitim Seti bulunmaktadır. Eğitim Setlerinin kullanım alan bilgileri aşağıda verilmiştir:

Çoklu Isı Değiştirici Eğitim Seti

“Isı Transferi” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. 4 Tip ısı değiştirici ile 7 farklı yöntem ile deneyler yapılmaktadır. Isı değiştiricileri; yüzey boru tipi, iç içe borulu, fanlı serpantin ve plakalı ısı değiştiricileridir. Tesisat akışkanı vanalar ile istenilen ısı değiştiriciye yönlendirebilir, akışkan yönü değiştirilebilir. Isının üretildiği ve aktarıldığı sistemin giriş-çıkış sıcaklığı sensörleriyle ölçülmektedir.

Doğal ve Zorlanmış Isı Transfer Eğitim Seti

“Isı Transferi” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu sistemde; doğal ve zorlanmış taşınımla ısı transferi mekanizmasının incelenmesi yapılmaktadır. Cihazda iç içe borulu ısı transferinin enerji dengesi, doğal ve zorlanmış haldeki Nusselt, Graetz sayısı değişimleri incelenebilmektedir. Bir sistemde üretilmiş ısıyı başka bir sisteme aktarmak ve ısının farklı şekillerde geri dönüşümünü sağlamaktadır. Bu dönüşüm esnasında önceden üretilmiş ısı, doğal ve zorlanmış (pompa aracılığıyla) akış ile ısı değiştiriciye yönlendirilir. Burada ısı değiştiriciye farklı bir sıcaklık değerine sahip akışkan dâhil edilir ve arasında ısı alışverişi sağlanır. Böylece elde edilen ısı kontrollü bir şekilde başka bir sisteme aktarılır.

Basınç Kayıpları Eğitim Seti

“Akışkanlar Mekaniği” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu sistemde, düz boru içinde ve özel boru elemanlarından açılı ve kıvrımlı dirseklerde sürtünmeden dolayı kaynaklanan basınç kayıpları hesaplanmaktadır. Boru elemanları, bağlantı parçaları ve ölçüm aletleri basınç kayıplarına neden olduğundan dikkate alınması gerekir. Deney düzeneği ayrı ayrı açıp kapanabilen 6 farklı bölümden oluşmuştur. Bu bölümlerde çeşitli boru kesitleri, bağlantı elemanlarıyla donatılmıştır. Quick kaplinler vasıtasıyla basınç farkları tespit edilir.

Seri-Paralel Santrifüj Pompa Eğitim Seti

“Akışkanlar Mekaniği” ve “Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı” dersleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu sistemle öğrencinin santrifüj pompaların verim, özgül hız, ENPKY gibi temel kavramları anlaması, seri ve paralel bağlantılar, pompa performans eğrilerinin nasıl oluştuğu ve nasıl yorumlaması gerektiği amaçlanmaktadır. Pompalar bir boru içinde akan sıvının akış hızını ve dolayısıyla debisini arttırmak için kullanılır. İki pompanın seri bir şekilde bağlanmasının anlamı debinin bir pompadan diğer bir pompaya boruyla iletimi şeklinde açıklanabilir. Bu tip düzeneklerde akışkanın bir pompadan diğerine geçişiyle suya daha çok enerji kazandırılır. Paralel bağlanmış iki pompa tek bir su kaynağından iki veya daha fazla pompa ile su çekilmesi ve tüm debinin tek bir borudan geçirilmesi şeklinde açıklanabilir. Paralel düzenlemeler değişken debi gereksinimlerinin karşılandığı sistemlerdir.

Bu laboratuvar içerisinde ayrıca Pnömatik Sistemlerin incelenebilmesi amacıyla aşağıda kullanım alanı açıklanan beşinci bir eğitim seti de bulunmaktadır:

Pnömatik Eğitim Seti

Pnömatik Eğitim Seti, sinyal akışını ve örtüşmesini analiz etmek, pnömatik sistemleri anlamak ve belirli bir görevi gerçekleştirmek için aktüatörler ve mantık fonksiyonlarının kombinasyonlarının nasıl kullanılacağını öğretmek için kullanılmaktadır. Otomasyon sistemlerinde kullanılan pnömatik devrelerin tasarımı ve analizi de yapılabilmektedir.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarında kullanılmakta olan yüksek kapasiteli ve hızlı iş istasyonu (3 adet HP Z1 G2 iş istasyonu bilgisayarı: 256 GB, 336 GB ve 62 GB bellek, 32, 40, 20 işlemcili) ile sürekli ortamlar mekaniği teorisini kullanarak mühendislik malzemelerinin düşük/yüksek sıcaklıklarda statik ve dinamik yükleme altında mekanik davranışlarını termo-mekanik yaklaşımla modelleme ve çözümleme yeteneği bulunmaktadır. Deformasyon, gerinim, gerilme, sınır şartları; hareket, hız, momentum, enerji, denge ve hareket denklemleri ile katılar için temel bağıntılar ve teoriler kullanılarak disiplinler arası bilimsel ve mühendislik problemlerinin tanımlanması, modellenmesi ve çözümü yüksek hassasiyetle yapılabilmektedir.

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Mukavemet Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Mukavemet Laboratuvarında lisans öğrencilerine bir dizi deney aracılığıyla malzeme ve yapısal analiz alanındaki temel ilkeler uygulamalı olarak öğretilmektedir. Laboratuvar ortamında standart test numuneleriyle çekme testi, burulma ve eğilme testleri teorisi ve uygulamasını öğrencilerin kavraması hedeflenmektedir. Öğrencilere ayrıca deneysel çalışmada kullanılan veri toplama sisteminin (Gerinim ölçerleri ve ibreli ölçek vb.) çalışma esasları anlatılmaktadır. Yapısal analiz teorisini ve temel elastik eğilme teorisini göstermek için kullanılan eğitim setlerinin temel fonksiyonları aşağıda verilmiştir:

Düz kirişlerin deformasyonu Seti

Bu set düz kirişler üzerinde yapılabilecek deneyler için kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

- farklı destekler altında olan elastik kiriş.

- farklı yükler altında olan elastik kiriş.

- Maxwell-Betti kuralının gösterilmesi.

- Statik olarak belirsiz yapıların yük sistemi.

Burulma çubuğu Seti

Bu test cihazı ile burulmaya maruz kalan test malzemelerinde oluşan gerilme ve gerinimler ile kayma modülü hesaplanmaktadır.

Temel statik seti

Bu test seti Newton’un 1. Kanununa göre yük vektörünün hesaplanması ve düzlem üzerindeki bir sistemi dengende tutmak için tasarlanmıştır. Farklı yönlerde ve farklı büyüklüklerde olan kuvvetler belli bir noktadan sisteme yüklenen ağırlığı dengede tutmak için kullanılmaktadır.  

Güç aktarım sistemi

Bu sistem ile farklı güç aktarım mekanizmaları kurulabilir ve mekanizmalardaki parçaların deplasman, hız ve ayrıca tüm sistemin verimliliği gibi ölçümler yapabilmektedir. Belli bir mekanizmayı tasarlamak için makara, zincir, kayış ve dişli gibi elemanlar kullanılabilmektedir.

Statik deneyler seti

Çok amaçlı bir deney seti olarak statik deney seti, farklı parçaların ağırlık merkezi, ipleri kullanarak yük üçgeni, kuvvetler paralelogramı, kuvvetler çokgeni, moment prensipleri gibi kavramların öğrenciler tarafında daha iyi anlaşılması için tasarlanmış bir cihazdır.

Çekme ve eğme seti

Standard kiriş çekme, basma ve eğme testi yapılarak malzemede oluşan gerinim ve gerilmeler hesaplanmaktadır. Öğrenciler aynı zamanda veri toplama sistemi prensiplerini öğrenmektedir.

) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Yüksek hızlarda metal işleme, metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesi, darbeli yükleme, çarpışma, patlama gibi proses ve olaylarda mühendislik malzemeleri statik yükleme durumundan farklı mekanik özellikler gösterirler. İleri imalat yöntemleri, savunma teknolojileri, roket-füze sistemleri ve zırhlı araç tasarımında kullanılan malzemelerin şekil değiştirme hızı ve sıcaklığa bağlı olarak mekanik davranışının bilinmesi, malzeme bünye denklemlerinin çıkarılması ve mekanik davranışına etki eden malzeme sabitlerinin (şekil değiştirme, şekil değiştirme hızı ve sıcaklığa bağlı parametreler) bulunması simülasyon çalışmalarında önem kazanmaktadır. Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarında; metal, seramik ve polimer esaslı malzemelerin [1000 s-1-20000 s-1] şekil değiştirme hızı aralığındaki dinamik yüklemelerde mekanik davranışı oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklıklarda (1000 ⁰C’ye kadar) belirlenebilmekte, malzemelerin bünye denklemleri bulunabilmektedir. Laboratuvar bünyesinde bulunan Split Hopkinson test düzeneği savunma, havacılık, uzay ve otomotiv endüstrilerinde yüksek mukavemetli, yüksek sıcaklık ve darbe dayanımına sahip, aynı zamanda hafif malzeme arayışları için dünyada sayılı ve önde gelen araştırma merkezlerinde kullanılan mekanik test sistemlerinden birisidir. Atılım Üniversitesinde bu sistemin geliştirilmesi ve kurulumu, Üniversite-Sanayii İşbirliğinin güzel bir örneği olarak Atılım Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında yürütülen ortak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Fluids and Heat Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is equipped with 4 training sets intended to teach the basic of fluid mechanics and heat transfer, and design and analyze experiments. The sets are used in following fields:

Multiple Heat Exchanger Set

It is used in “Heat Transfer” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses. Students carry out experiments with 4 different heat exchangers and 7 different methods.

Natural and Forced Heat Transfer Set

It is used in “Heat Transfer” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses to examine heat transfer mechanism through natural and forced transfer.

Pressure Loss Set

It is used in “Fluid Mechanics” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses to calculate pressure losses resulting from friction on angular and corrugated bends and straight pipes.

Serial-Parallel Centrifuge Pump Set

It is used in “Fluid Mechanics” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses to teach efficiency, specific speed, ENPKY values of centrifuge pumps, serial and parallel connections and pump performance curves.

Pneumatic Set

It is used to analyze signal flow and overlap, examine pneumatic systems and teach the use of actuators and their functions.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Computational Science and Engineering Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The high-capacity workstation in the Laboratory allows its users to model and analyze mechanical behaviors of engineering materials at high/low temperatures and under static and dynamic loads by means of continuum mechanics theory. The Laboratory is also able to define, model and analyze interdisciplinary scientific and engineering problems with the help of deformation, strain, stress, limit conditions, movement, speed, momentum, energy, balance equations, basic connections and theories.

) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => Resistance Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Undergraduate students learn the basic principles of materials and structural analysis by means of experiments. Students are expected to learn theory and application of tensile, torsion and bending tests conducted on standard patterns, as well as the working principles of data collection systems such as strain and dial gages. Following training sets are used to teach structural analysis theory and basic elastic bending theory:

 • Straight beam deformation set
 • Torsion bar set
 • Basic static set
 • Power transfer system
 • Static experiments set
 • Tensile and bending set
) ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => High Strain Rate Test Laboratory ) [1] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

The Laboratory is capable of examining mechanical behaviors of metal, ceramic and polymer-based materials [1000 s-1-20000 s-1] under dynamic loads within strain rate range and at room and high temperatures up to 1000⁰C. Split Hopkinson test mechanism is used to product high-resistant and light materials with high temperature and impact endurance for defense, aviation, space and automotive industries. The development and establishment of the system was carried out by Atilim University and FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. as a remarkable example of university-industry cooperation.

) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 10 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 12:00:17 [updated_at] => 2019-07-09 12:28:33 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-laboratuvarlari-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [url] => me [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 299 [title_tr] => Eğitim Laboratuvarları [title_en] => Laboratories [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Ak\u0131\u015fkanlar ve Is\u0131 Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Ak\u0131\u015fkanlar ve Is\u0131 Laboratuvar\u0131nda Ak\u0131\u015fkanlar Mekani\u011fi ve Is\u0131 Transferinin temellerinin ö\u011frencilere ö\u011fretilmesi amac\u0131yla kurulmu\u015f, deney tasar\u0131m\u0131 ve analizini esas alan 4 adet E\u011fitim Seti bulunmaktad\u0131r. E\u011fitim Setlerinin kullan\u0131m alan bilgileri a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir:<\/p>\n\n

Çoklu Is\u0131 De\u011fi\u015ftirici E\u011fitim Seti<\/strong><\/p>\n\n

“Is\u0131 Transferi” ve “Makine Mühendisli\u011fi Sistemleri Laboratuvar\u0131” dersleri kapsam\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r. 4 Tip \u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftirici ile 7 farkl\u0131 yöntem ile deneyler yap\u0131lmaktad\u0131r. Is\u0131 de\u011fi\u015ftiricileri; yüzey boru tipi, iç içe borulu, fanl\u0131 serpantin ve plakal\u0131 \u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftiricileridir. Tesisat ak\u0131\u015fkan\u0131 vanalar ile istenilen \u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftiriciye yönlendirebilir, ak\u0131\u015fkan yönü de\u011fi\u015ftirilebilir. Is\u0131n\u0131n üretildi\u011fi ve aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sistemin giri\u015f-ç\u0131k\u0131\u015f s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 sensörleriyle ölçülmektedir.<\/p>\n\n

Do\u011fal ve Zorlanm\u0131\u015f Is\u0131 Transfer E\u011fitim Seti<\/strong><\/p>\n\n

“Is\u0131 Transferi” ve “Makine Mühendisli\u011fi Sistemleri Laboratuvar\u0131” dersleri kapsam\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r. Bu sistemde; do\u011fal ve zorlanm\u0131\u015f ta\u015f\u0131n\u0131mla \u0131s\u0131 transferi mekanizmas\u0131n\u0131n incelenmesi yap\u0131lmaktad\u0131r. Cihazda iç içe borulu \u0131s\u0131 transferinin enerji dengesi, do\u011fal ve zorlanm\u0131\u015f haldeki Nusselt, Graetz say\u0131s\u0131 de\u011fi\u015fimleri incelenebilmektedir. Bir sistemde üretilmi\u015f \u0131s\u0131y\u0131 ba\u015fka bir sisteme aktarmak ve \u0131s\u0131n\u0131n farkl\u0131 \u015fekillerde geri dönü\u015fümünü sa\u011flamaktad\u0131r. Bu dönü\u015füm esnas\u0131nda önceden üretilmi\u015f \u0131s\u0131, do\u011fal ve zorlanm\u0131\u015f (pompa arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla) ak\u0131\u015f ile \u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftiriciye yönlendirilir. Burada \u0131s\u0131 de\u011fi\u015ftiriciye farkl\u0131 bir s\u0131cakl\u0131k de\u011ferine sahip ak\u0131\u015fkan dâhil edilir ve aras\u0131nda \u0131s\u0131 al\u0131\u015fveri\u015fi sa\u011flan\u0131r. Böylece elde edilen \u0131s\u0131 kontrollü bir \u015fekilde ba\u015fka bir sisteme aktar\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

Bas\u0131nç Kay\u0131plar\u0131 E\u011fitim Seti<\/strong><\/p>\n\n

“Ak\u0131\u015fkanlar Mekani\u011fi” ve “Makine Mühendisli\u011fi Sistemleri Laboratuvar\u0131” dersleri kapsam\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r. Bu sistemde, düz boru içinde ve özel boru elemanlar\u0131ndan aç\u0131l\u0131 ve k\u0131vr\u0131ml\u0131 dirseklerde sürtünmeden dolay\u0131 kaynaklanan bas\u0131nç kay\u0131plar\u0131 hesaplanmaktad\u0131r. Boru elemanlar\u0131, ba\u011flant\u0131 parçalar\u0131 ve ölçüm aletleri bas\u0131nç kay\u0131plar\u0131na neden oldu\u011fundan dikkate al\u0131nmas\u0131 gerekir. Deney düzene\u011fi ayr\u0131 ayr\u0131 aç\u0131p kapanabilen 6 farkl\u0131 bölümden olu\u015fmu\u015ftur. Bu bölümlerde çe\u015fitli boru kesitleri, ba\u011flant\u0131 elemanlar\u0131yla donat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Quick kaplinler vas\u0131tas\u0131yla bas\u0131nç farklar\u0131 tespit edilir.<\/p>\n\n

Seri-Paralel Santrifüj Pompa E\u011fitim Seti<\/strong><\/p>\n\n

“Ak\u0131\u015fkanlar Mekani\u011fi” ve “Makine Mühendisli\u011fi Sistemleri Laboratuvar\u0131” dersleri kapsam\u0131nda kullan\u0131lmaktad\u0131r. Bu sistemle ö\u011frencinin santrifüj pompalar\u0131n verim, özgül h\u0131z, ENPKY gibi temel kavramlar\u0131 anlamas\u0131, seri ve paralel ba\u011flant\u0131lar, pompa performans e\u011frilerinin nas\u0131l olu\u015ftu\u011fu ve nas\u0131l yorumlamas\u0131 gerekti\u011fi amaçlanmaktad\u0131r. Pompalar bir boru içinde akan s\u0131v\u0131n\u0131n ak\u0131\u015f h\u0131z\u0131n\u0131 ve dolay\u0131s\u0131yla debisini artt\u0131rmak için kullan\u0131l\u0131r. \u0130ki pompan\u0131n seri bir \u015fekilde ba\u011flanmas\u0131n\u0131n anlam\u0131 debinin bir pompadan di\u011fer bir pompaya boruyla iletimi \u015feklinde aç\u0131klanabilir. Bu tip düzeneklerde ak\u0131\u015fkan\u0131n bir pompadan di\u011ferine geçi\u015fiyle suya daha çok enerji kazand\u0131r\u0131l\u0131r. Paralel ba\u011flanm\u0131\u015f iki pompa tek bir su kayna\u011f\u0131ndan iki veya daha fazla pompa ile su çekilmesi ve tüm debinin tek bir borudan geçirilmesi \u015feklinde aç\u0131klanabilir. Paralel düzenlemeler de\u011fi\u015fken debi gereksinimlerinin kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 sistemlerdir.<\/p>\n\n

Bu laboratuvar içerisinde ayr\u0131ca Pnömatik Sistemlerin incelenebilmesi amac\u0131yla a\u015fa\u011f\u0131da kullan\u0131m alan\u0131 aç\u0131klanan be\u015finci bir e\u011fitim seti de bulunmaktad\u0131r:<\/p>\n\n

Pnömatik E\u011fitim Seti<\/strong><\/p>\n\n

Pnömatik E\u011fitim Seti, sinyal ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve örtü\u015fmesini analiz etmek, pnömatik sistemleri anlamak ve belirli bir görevi gerçekle\u015ftirmek için aktüatörler ve mant\u0131k fonksiyonlar\u0131n\u0131n kombinasyonlar\u0131n\u0131n nas\u0131l kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ö\u011fretmek için kullan\u0131lmaktad\u0131r. Otomasyon sistemlerinde kullan\u0131lan pnömatik devrelerin tasar\u0131m\u0131 ve analizi de yap\u0131labilmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Hesaplamal\u0131 Bilim ve M\u00fchendislik Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Hesaplamal\u0131 Bilim ve Mühendislik Laboratuvar\u0131nda kullan\u0131lmakta olan yüksek kapasiteli ve h\u0131zl\u0131 i\u015f istasyonu (3 adet HP Z1 G2 i\u015f istasyonu bilgisayar\u0131: 256 GB, 336 GB ve 62 GB bellek, 32, 40, 20 i\u015flemcili) ile sürekli ortamlar mekani\u011fi teorisini kullanarak mühendislik malzemelerinin dü\u015fük\/yüksek s\u0131cakl\u0131klarda statik ve dinamik yükleme alt\u0131nda mekanik davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 termo-mekanik yakla\u015f\u0131mla modelleme ve çözümleme yetene\u011fi bulunmaktad\u0131r. Deformasyon, gerinim, gerilme, s\u0131n\u0131r \u015fartlar\u0131; hareket, h\u0131z, momentum, enerji, denge ve hareket denklemleri ile kat\u0131lar için temel ba\u011f\u0131nt\u0131lar ve teoriler kullan\u0131larak disiplinler aras\u0131 bilimsel ve mühendislik problemlerinin tan\u0131mlanmas\u0131, modellenmesi ve çözümü yüksek hassasiyetle yap\u0131labilmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Mukavemet Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Mukavemet Laboratuvar\u0131nda lisans ö\u011frencilerine bir dizi deney arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla malzeme ve yap\u0131sal analiz alan\u0131ndaki temel ilkeler uygulamal\u0131 olarak ö\u011fretilmektedir. Laboratuvar ortam\u0131nda standart test numuneleriyle çekme testi, burulma ve e\u011filme testleri teorisi ve uygulamas\u0131n\u0131 ö\u011frencilerin kavramas\u0131 hedeflenmektedir. Ö\u011frencilere ayr\u0131ca deneysel çal\u0131\u015fmada kullan\u0131lan veri toplama sisteminin (Gerinim ölçerleri ve ibreli ölçek vb.) çal\u0131\u015fma esaslar\u0131 anlat\u0131lmaktad\u0131r. Yap\u0131sal analiz teorisini ve temel elastik e\u011filme teorisini göstermek için kullan\u0131lan e\u011fitim setlerinin temel fonksiyonlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir:<\/p>\n\n

Düz kiri\u015flerin deformasyonu Seti<\/strong><\/p>\n\n

Bu set düz kiri\u015fler üzerinde yap\u0131labilecek deneyler için kullan\u0131lmaktad\u0131r. Bunlardan baz\u0131lar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir:<\/p>\n\n

- farkl\u0131 destekler alt\u0131nda olan elastik kiri\u015f.<\/p>\n\n

- farkl\u0131 yükler alt\u0131nda olan elastik kiri\u015f.<\/p>\n\n

- Maxwell-Betti kural\u0131n\u0131n gösterilmesi.<\/p>\n\n

- Statik olarak belirsiz yap\u0131lar\u0131n yük sistemi.<\/p>\n\n

Burulma çubu\u011fu Seti<\/strong><\/p>\n\n

Bu test cihaz\u0131 ile burulmaya maruz kalan test malzemelerinde olu\u015fan gerilme ve gerinimler ile kayma modülü hesaplanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Temel statik seti<\/strong><\/p>\n\n

Bu test seti Newton’un 1. Kanununa göre yük vektörünün hesaplanmas\u0131 ve düzlem üzerindeki bir sistemi dengende tutmak için tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r. Farkl\u0131 yönlerde ve farkl\u0131 büyüklüklerde olan kuvvetler belli bir noktadan sisteme yüklenen a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 dengede tutmak için kullan\u0131lmaktad\u0131r.  <\/p>\n\n

Güç aktar\u0131m sistemi<\/strong><\/p>\n\n

Bu sistem ile farkl\u0131 güç aktar\u0131m mekanizmalar\u0131 kurulabilir ve mekanizmalardaki parçalar\u0131n deplasman, h\u0131z ve ayr\u0131ca tüm sistemin verimlili\u011fi gibi ölçümler yapabilmektedir. Belli bir mekanizmay\u0131 tasarlamak için makara, zincir, kay\u0131\u015f ve di\u015fli gibi elemanlar kullan\u0131labilmektedir.<\/p>\n\n

Statik deneyler seti<\/strong><\/p>\n\n

Çok amaçl\u0131 bir deney seti olarak statik deney seti, farkl\u0131 parçalar\u0131n a\u011f\u0131rl\u0131k merkezi, ipleri kullanarak yük üçgeni, kuvvetler paralelogram\u0131, kuvvetler çokgeni, moment prensipleri gibi kavramlar\u0131n ö\u011frenciler taraf\u0131nda daha iyi anla\u015f\u0131lmas\u0131 için tasarlanm\u0131\u015f bir cihazd\u0131r.<\/p>\n\n

Çekme ve e\u011fme seti<\/strong><\/p>\n\n

Standard kiri\u015f çekme, basma ve e\u011fme testi yap\u0131larak malzemede olu\u015fan gerinim ve gerilmeler hesaplanmaktad\u0131r. Ö\u011frenciler ayn\u0131 zamanda veri toplama sistemi prensiplerini ö\u011frenmektedir.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Y\u00fcksek Gerinim H\u0131zl\u0131 Test Laboratuvar\u0131"},{"type":"html","content":"

Yüksek h\u0131zlarda metal i\u015fleme, metallerin s\u0131cak ve so\u011fuk \u015fekillendirilmesi, darbeli yükleme, çarp\u0131\u015fma, patlama gibi proses ve olaylarda mühendislik malzemeleri statik yükleme durumundan farkl\u0131 mekanik özellikler gösterirler. \u0130leri imalat yöntemleri, savunma teknolojileri, roket-füze sistemleri ve z\u0131rhl\u0131 araç tasar\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan malzemelerin \u015fekil de\u011fi\u015ftirme h\u0131z\u0131 ve s\u0131cakl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 olarak mekanik davran\u0131\u015f\u0131n\u0131n bilinmesi, malzeme bünye denklemlerinin ç\u0131kar\u0131lmas\u0131 ve mekanik davran\u0131\u015f\u0131na etki eden malzeme sabitlerinin (\u015fekil de\u011fi\u015ftirme, \u015fekil de\u011fi\u015ftirme h\u0131z\u0131 ve s\u0131cakl\u0131\u011fa ba\u011fl\u0131 parametreler) bulunmas\u0131 simülasyon çal\u0131\u015fmalar\u0131nda önem kazanmaktad\u0131r. Yüksek Gerinim H\u0131zl\u0131 Test Laboratuvar\u0131nda; metal, seramik ve polimer esasl\u0131 malzemelerin [1000 s-1-20000 s-1] \u015fekil de\u011fi\u015ftirme h\u0131z\u0131 aral\u0131\u011f\u0131ndaki dinamik yüklemelerde mekanik davran\u0131\u015f\u0131 oda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ve yüksek s\u0131cakl\u0131klarda (1000 \u2070C’ye kadar) belirlenebilmekte, malzemelerin bünye denklemleri bulunabilmektedir. Laboratuvar bünyesinde bulunan Split Hopkinson test düzene\u011fi savunma, havac\u0131l\u0131k, uzay ve otomotiv endüstrilerinde yüksek mukavemetli, yüksek s\u0131cakl\u0131k ve darbe dayan\u0131m\u0131na sahip, ayn\u0131 zamanda hafif malzeme aray\u0131\u015flar\u0131 için dünyada say\u0131l\u0131 ve önde gelen ara\u015ft\u0131rma merkezlerinde kullan\u0131lan mekanik test sistemlerinden birisidir. At\u0131l\u0131m Üniversitesinde bu sistemin geli\u015ftirilmesi ve kurulumu, Üniversite-Sanayii \u0130\u015fbirli\u011finin güzel bir örne\u011fi olarak At\u0131l\u0131m Üniversitesi ile FNSS Savunma Sistemleri A.\u015e. aras\u0131nda yürütülen ortak bir sözle\u015fme çerçevesinde gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Fluids and Heat Laboratory"},{"type":"html","content":"

The Laboratory is equipped with 4 training sets intended to teach the basic of fluid mechanics and heat transfer, and design and analyze experiments. The sets are used in following fields:<\/p>\n\n

Multiple Heat Exchanger Set<\/strong><\/p>\n\n

It is used in “Heat Transfer” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses. Students carry out experiments with 4 different heat exchangers and 7 different methods.<\/p>\n\n

Natural and Forced Heat Transfer Set<\/strong><\/p>\n\n

It is used in “Heat Transfer” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses to examine heat transfer mechanism through natural and forced transfer.<\/p>\n\n

Pressure Loss Set<\/strong><\/p>\n\n

It is used in “Fluid Mechanics” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses to calculate pressure losses resulting from friction on angular and corrugated bends and straight pipes.<\/p>\n\n

Serial-Parallel Centrifuge Pump Set<\/strong><\/p>\n\n

It is used in “Fluid Mechanics” and “Mechanical Engineering Systems Laboratory” courses to teach efficiency, specific speed, ENPKY values of centrifuge pumps, serial and parallel connections and pump performance curves.<\/p>\n\n

Pneumatic Set<\/strong><\/p>\n\n

It is used to analyze signal flow and overlap, examine pneumatic systems and teach the use of actuators and their functions.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Computational Science and Engineering Laboratory"},{"type":"html","content":"

The high-capacity workstation in the Laboratory allows its users to model and analyze mechanical behaviors of engineering materials at high\/low temperatures and under static and dynamic loads by means of continuum mechanics theory. The Laboratory is also able to define, model and analyze interdisciplinary scientific and engineering problems with the help of deformation, strain, stress, limit conditions, movement, speed, momentum, energy, balance equations, basic connections and theories.<\/p>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"Resistance Laboratory"},{"type":"html","content":"

Undergraduate students learn the basic principles of materials and structural analysis by means of experiments. Students are expected to learn theory and application of tensile, torsion and bending tests conducted on standard patterns, as well as the working principles of data collection systems such as strain and dial gages. Following training sets are used to teach structural analysis theory and basic elastic bending theory:<\/p>\n\n

  \n\t
 • Straight beam deformation set<\/li>\n\t
 • Torsion bar set<\/li>\n\t
 • Basic static set<\/li>\n\t
 • Power transfer system<\/li>\n\t
 • Static experiments set<\/li>\n\t
 • Tensile and bending set<\/li>\n<\/ul>"}]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"High Strain Rate Test Laboratory"},{"type":"html","content":"

  The Laboratory is capable of examining mechanical behaviors of metal, ceramic and polymer-based materials [1000 s-1-20000 s-1] under dynamic loads within strain rate range and at room and high temperatures up to 1000\u2070C. Split Hopkinson test mechanism is used to product high-resistant and light materials with high temperature and impact endurance for defense, aviation, space and automotive industries. The development and establishment of the system was carried out by Atilim University and FNSS Savunma Sistemleri A.\u015e. as a remarkable example of university-industry cooperation.<\/p>"}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 10 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-13 12:00:17 [updated_at] => 2019-07-09 12:28:33 [parent_id] => [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => egitim-laboratuvarlari-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [url] => me [name_tr] => Makine Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [url] => me [name_tr] => Makine Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1