Prof. Dr. Sadık Engin KILIÇ

Sayın Ziyaretçimiz,

Makine Mühendisliği Bölümü’ne Hoş Geldiniz!

Bölümümüz güçlü akademik kadrosu ve modern müfredatı ile yarının lider mühendislerini yetiştirme hedefiyle eğitim ve araştırma faaliyetlerine 2009’dan beri başarı ile devam etmektedir. Amacımız, makine mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve teknoloji transferi üzerinde araştırmalar gerçekleştirmek, makine mühendisliği ve yönetimi alanlarında ortaya çıkan sorunlara üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, yenilikçi, gerçekçi, ekonomik ve verimli çözümler üretmektir.

Program matematik, temel bilimler, mühendislik bilimleri, tasarım ve mesleki dersleri içermekte olup derslerin ağırlıkları MÜDEK kıstaslarına uyumlu olarak belirlenmiştir. Program, öğrencilere hem mekanik hem de ısıl sistemler alanları için gereken donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Mühendislik ve makine mühendisliği ile ilgili bilgiler daha ilk yılda verilerek öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmıştır. Programda tasarım olgusuna özellikle önem verilmiş, ülke için önem arz eden tasarım ve imalata yönelik olarak teknoloji geliştirme ve yenilikçi düşüncelerin doğması ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Endüstriyel alanda her türlü mekanik sistemin, makinenin ve elemanlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimini yapabilen, endüstrinin her alanında mühendislik problemlerini fonksiyonel, ekonomik ve verimli yaklaşımlarla çözebilen, teknolojiyi takip edebilen ve yenilikçi yaklaşımlar üretebilen, üretim tasarımını ve planlanmasını, kalite ve standartlara uygunluk kontrolünü bilen, akademik ve mesleki bilgisini köprü, baraj, fabrika, enerji santrali kurulumu gibi büyük disiplinler arası projelerden, yüksek teknoloji gerektiren uzay, hava, deniz ve kara platformlarına ait projelere kadar uzanan geniş bir alanda kullanabilen ve uygulayabilen makine mühendislerini çağdaş bir eğitim ve araştırma alt yapısı ile yetiştirmek en temel misyonumuzdur. 

Gelişmiş laboratuvarlarımız ve yurtdışında ve ülkemizin saygın üniversitelerinde eğitim görmüş tecrübeli kadromuzla, öncü araştırma ve alanında saygın mühendisler yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bölümümüz, öğrencilerine değişim programları, staj olanakları, laboratuvar destekli ve uygulamalı öğretim gibi modern mühendislik eğitiminin temel bileşenlerini içinde barındıran seçkin bir lisans programı sunmaktadır. ERASMUS programına dahil olan bölümümüz, her sene öğrencilerine anlaşmalı olduğu üniversitelerde yurtdışı eğitim imkanı sağlamakta ve staj garantisi vermektedir. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında önemli kurumlarda istihdam edilmekte ve oluşturdukları mesleki bilgi ağı sayesinde yeni mezunlarımıza da iş imkanları sağlanmaktadır.

Değerli öğrenciler, kampüsümüzü ziyaret etmenizi, fakültemizi ve çalışanlarımızla tanışıp modern laboratuvarlarımızı gezmenizi öneririm. İlerici ve dinamik programımızı ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımla,