1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
4.5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
Toplam 20 9 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş
3
0
5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
ME101 Makine Mühendisliğine Giriş
1
0
1.5
CHE105 Genel Kimya
3
2
5
Toplam 20 6 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
ENE203 Termodinamik I
3
0
6
ME201 Statik
3
0
6
MFGE205 Üretim Yöntemlerine Giriş
2
2
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 2 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
ME210 Mukavemet
3
1
6
MECE204 Dinamik
2
2
6
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş
3
1
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IE220 Olasılık ve İstatistik
3
0
5
ENE301 Isı Aktarımı
3
1
6
ME399 Yaz Stajı I
0
0
6
MECE303 Makina Teorisi
3
1
6
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
AE307 Akışkanlar Mekaniği
3
1
6
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 15 3 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IE305 Mühendislik Ekonomisi
2
0
5
ME316 Makine Elemanları
3
1
7
ME390 Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı
1
3
4
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar
3
1
5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
MECE306 Kontrol Sistemleri I
3
0
6
Toplam 15 5 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
ME403 Mekanik Sistem Tasarımı
3
1
8
ME499 Yaz Stajı II
0
0
6
Alan Seçmeli (Çokdisiplinli Dersler) 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 1 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
ME404 Proje Tasarımı
1
4
8