Makine Mühendisliği nedir?

Makine mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik ve ısıl sistemlerin tasarım, analiz, imalat, bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan, fiziksel olay ve durumları modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisliği Çalışma Alanları nelerdir?

Makine Mühendisliği, mühendislik prensiplerinin makine ve parçalarının tasarımı ve imalatı için uygulandığı çok geniş ve çeşitlilik gösteren bir çalışma alanına sahiptir. Makine Mühendisleri çok çeşitli sanayi kuruluşlarında makine, motor, takım, kalıp, mekanik ve termal sensör ve cihazların analitik ve nümerik modellenmesi, kavramsal tasarımı, tasarımı, geliştirilmesi, prototip imalatı, testleri ve seri imalatına kadar çok değişik alanlarda çalışabilirler.  En eski mühendislik alanlarından biri olmasına karşın makine mühendisliği çalışma alanları günümüz teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak ve katkıda bulunarak devamlı olarak değişim göstermekte ve gelişmektedir.

Makine mühendislerinin çalıştıkları başlıca sektörler ve alanlar:

 • Tesisat sektörü, makine tasarımı ve imalatı
 • Robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi ve kullanımı, taşıt (otomotiv, uçak, gemi) sanayi
 • Petro-kimya, demir - çelik sanayi
 • Tekstil, gıda, cam ve seramik sanayi
 • Bilgisayar, nanoteknoloji ve eğitim hizmetleri gibi bir çok alanda tasarım ve imalat, bilgisayar destekli tasarım (CAD), ısıtma, soğutma ve havalandırma, bakım ve onarım, eğitim ve araştırma, proje hazırlama, kalite kontrol, ürün geliştirme, modelleme ve simülasyon işlemleri ve pazarlama gibi birimler

Makine Mühendisliği Öğrencisinde Aranan ve Lisans Eğitimi Sırasında Edinmesi İstenen Nitelikler nelerdir?

 • Çevresinde, günlük hayatında gördüğü makinelerin ve cihazların nasıl çalıştığı ve nasıl üretildiği konusunda merakı ve öğrenme hırsı olmalı
 • Matematiği ve temel bilimleri sevmeli  ve bu konularda başarılı olmalı, öğrendiklerini nasıl insanlık yararına kullanılabilir hale getirebilirim diye çaba göstermeli
 • Tasarım ve temel mühendislik derslerinde  öğrendiklerini içselleştirerek, kafasında tasarladıklarını, çalışacağını düşündüğü araçları, makineleri başkalarına ifade edebilmeli
 • Tasarladıklarının  istediği şekilde çalışacağını görebilmek için temel bilimler, matematik  ve mühendislik bilimleri ve mekanik ve ısıl sistemler derslerinde edindiği bilgiyi kullanıp model ve test düzenekleri oluşturabilecek yeteneği elde etmeli
 • Deneyler yapmayı, yaptıklarını  ve bilgilerini doğrulamak, kendisine  ve başkalarına bunu  kanıtlamaktan  zevk almalı
 • Öğrenim hayatı boyunca bütün öğrendiklerinin ne anlama geldiğini, yeni şeyler tasarlamak ve üretebilmek  için ne kadar önemli olduklarını, üniversite öğrenim hayatına adım attığından itibaren adım adım öğrenmeli ve öğrendiklerini somut biçimde hissederek uygulayabilmeli  ve bütün bunlardan zevk almalı

Makine Mühendislerininin İmza Yetkisi nedir?

Makine mühendisleri de diğer mühendisler gibi mezuniyetleri sonrası mesleklerinde çalışabilmeleri için meslek grubunun bağlı olduğu mühendislik odasına kayıt olmalıdırlar. Makine  Mühendislerinin kayıt olacakları oda Makina Mühendisleri Odasıdır. Mühendislik diplomasına sahip hiçbir mezunun doğrudan imza yetkisi bulunmamaktadır. İmza yetkisi alınabilmesi için odaların meslek gruplarına göre tanımladıkları alanlarda mezuniyet sonrası yetkilendirme kurslarına devam edip başarılı olmaları gerekmektedir. Makina Mühendisliği Odasının tanımladığı alanlar:

 1. Tesisat Grubu (Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisat, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü, Yangın Tesisatı, Havuz Tesisatı, Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı, Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı, LPG Tesisatı, Arıtma Tesisatı, Basınçlı Hava Tesisatı, Medikal Gaz Tesisatı, )
 2. Araç Grubu (Araç Projelendirme, Araçların LPG’ye Dönüşümü, Araçların CNG’ye Dönüşümü)
 3. Asansör Grubu (Asansör Avan Proje Hazırlama, Asansör)
 4. Yatırım Hizmetleri, Planlama Grubu (Stratejik Planlama, Yatırım Hizmetleri Yönetimi)
  Bu alanların ilk üçü Makine Mühendislerine açık alanlardır. Makine mühendisleri bu alanlarda yetki belgesi almaya hak kazandıkları takdirde  kendi adlarına bu alanlardaki projeleri denetleme ve geliştirdikleri projelerin altına imza koyma yetkisine sahip olabilmektedirler.

Mühendis olarak çalıştıkları iş yerlerinde makine mühendislerinin imza yetkisine gereksinimleri bulunmamaktadır. Makine Mühendisliği faaliyet alanları içinde kendileri için kuruluş tarafından tariflenmiş iş tanımına göre tam yetki ile çalışma hakkına sahiptirler.

Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün güçlü yanları nelerdir?

 • Tamamı İngilizce, uygulama ağırlıklı, modern müfredat
 • Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
 • Teorinin pratik ile desteklendiği, -Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı -Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı -Mukavemet Laboratuvarı -Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı olmak üzere dört adet tam donanımlı uygulama laboratuvarı
 • Dördüncü sınıfta iki dönem süren gerçek ürün geliştirmeye yönelik araştırma ve tasarım ağırlıklı bitirme projesi dersleriyle kendi prototipini üretme fırsatı
 • Uluslararası, prestijli konferanslara ev sahipliği
 • Ortak Eğitim Programı* kapsamında sektör-üniversite bağlantısı *Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

 • Mezunlarımız yüksek oranda istihdam edilmekte olup, savunma sanayi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı firmalarda, Ar-Ge merkezlerinde, aile şirketlerinde ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

 • Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2014 yılından bu yana 128 mezun vermiştir. Mezunlarımız  ile  sosyal medya hesabı üzerinden güncel ve hızlı iletişim kurularak  meslek hayatlarındaki gelişmelerin takip edilmesi planlanmaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

 • Yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul alarak eğitimini sürdüren mezunlarımızın yanı sıra iş hayatında çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Ailelerin Çocuklarını Meslek Alanlarına Yönlendirmedeki Rolleri ne ölçüde olmalıdır?

Makine Mühendisliği konusunda yukarıda verilmeye çalışılan bilgiler ışığında aileler çocuklarının makine mühendisliğine olan ilgisini sorgulayabilir, onların önceki öğrenim hayatlarındaki başarı düzeylerini, ilgi duydukları alanları gözden geçirip, çocuklarının bu meslek grubunda öğrenim görmelerinin iyi bir seçim olup olmayacağı konusunda bir görüş edinebilir ve bu görüşlerini çocuklarıyla paylaşabilirler. Tabii ki; öğrenim görmeyi isteyecekleri meslek seçimininde son söz çocuklarının olmalıdır. Üzerilerinde yapılan aile baskısı sonunda öğrenim görecekleri meslek alanını seçen öğrenciler büyük oranda başarılı olamamakta, öğrenimlerini başarıyla tamamlasalar da seçtikleri mesleği benimseyemedikleri için başarılı olamayabilmektedirler.

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4746 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Makine Mühendisliği nedir?

Makine mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik ve ısıl sistemlerin tasarım, analiz, imalat, bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan, fiziksel olay ve durumları modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisliği Çalışma Alanları nelerdir?

Makine Mühendisliği, mühendislik prensiplerinin makine ve parçalarının tasarımı ve imalatı için uygulandığı çok geniş ve çeşitlilik gösteren bir çalışma alanına sahiptir. Makine Mühendisleri çok çeşitli sanayi kuruluşlarında makine, motor, takım, kalıp, mekanik ve termal sensör ve cihazların analitik ve nümerik modellenmesi, kavramsal tasarımı, tasarımı, geliştirilmesi, prototip imalatı, testleri ve seri imalatına kadar çok değişik alanlarda çalışabilirler.  En eski mühendislik alanlarından biri olmasına karşın makine mühendisliği çalışma alanları günümüz teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak ve katkıda bulunarak devamlı olarak değişim göstermekte ve gelişmektedir.

Makine mühendislerinin çalıştıkları başlıca sektörler ve alanlar:

 • Tesisat sektörü, makine tasarımı ve imalatı
 • Robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi ve kullanımı, taşıt (otomotiv, uçak, gemi) sanayi
 • Petro-kimya, demir - çelik sanayi
 • Tekstil, gıda, cam ve seramik sanayi
 • Bilgisayar, nanoteknoloji ve eğitim hizmetleri gibi bir çok alanda tasarım ve imalat, bilgisayar destekli tasarım (CAD), ısıtma, soğutma ve havalandırma, bakım ve onarım, eğitim ve araştırma, proje hazırlama, kalite kontrol, ürün geliştirme, modelleme ve simülasyon işlemleri ve pazarlama gibi birimler

Makine Mühendisliği Öğrencisinde Aranan ve Lisans Eğitimi Sırasında Edinmesi İstenen Nitelikler nelerdir?

 • Çevresinde, günlük hayatında gördüğü makinelerin ve cihazların nasıl çalıştığı ve nasıl üretildiği konusunda merakı ve öğrenme hırsı olmalı
 • Matematiği ve temel bilimleri sevmeli  ve bu konularda başarılı olmalı, öğrendiklerini nasıl insanlık yararına kullanılabilir hale getirebilirim diye çaba göstermeli
 • Tasarım ve temel mühendislik derslerinde  öğrendiklerini içselleştirerek, kafasında tasarladıklarını, çalışacağını düşündüğü araçları, makineleri başkalarına ifade edebilmeli
 • Tasarladıklarının  istediği şekilde çalışacağını görebilmek için temel bilimler, matematik  ve mühendislik bilimleri ve mekanik ve ısıl sistemler derslerinde edindiği bilgiyi kullanıp model ve test düzenekleri oluşturabilecek yeteneği elde etmeli
 • Deneyler yapmayı, yaptıklarını  ve bilgilerini doğrulamak, kendisine  ve başkalarına bunu  kanıtlamaktan  zevk almalı
 • Öğrenim hayatı boyunca bütün öğrendiklerinin ne anlama geldiğini, yeni şeyler tasarlamak ve üretebilmek  için ne kadar önemli olduklarını, üniversite öğrenim hayatına adım attığından itibaren adım adım öğrenmeli ve öğrendiklerini somut biçimde hissederek uygulayabilmeli  ve bütün bunlardan zevk almalı

Makine Mühendislerininin İmza Yetkisi nedir?

Makine mühendisleri de diğer mühendisler gibi mezuniyetleri sonrası mesleklerinde çalışabilmeleri için meslek grubunun bağlı olduğu mühendislik odasına kayıt olmalıdırlar. Makine  Mühendislerinin kayıt olacakları oda Makina Mühendisleri Odasıdır. Mühendislik diplomasına sahip hiçbir mezunun doğrudan imza yetkisi bulunmamaktadır. İmza yetkisi alınabilmesi için odaların meslek gruplarına göre tanımladıkları alanlarda mezuniyet sonrası yetkilendirme kurslarına devam edip başarılı olmaları gerekmektedir. Makina Mühendisliği Odasının tanımladığı alanlar:

 1. Tesisat Grubu (Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisat, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü, Yangın Tesisatı, Havuz Tesisatı, Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı, Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı, LPG Tesisatı, Arıtma Tesisatı, Basınçlı Hava Tesisatı, Medikal Gaz Tesisatı, )
 2. Araç Grubu (Araç Projelendirme, Araçların LPG’ye Dönüşümü, Araçların CNG’ye Dönüşümü)
 3. Asansör Grubu (Asansör Avan Proje Hazırlama, Asansör)
 4. Yatırım Hizmetleri, Planlama Grubu (Stratejik Planlama, Yatırım Hizmetleri Yönetimi)
  Bu alanların ilk üçü Makine Mühendislerine açık alanlardır. Makine mühendisleri bu alanlarda yetki belgesi almaya hak kazandıkları takdirde  kendi adlarına bu alanlardaki projeleri denetleme ve geliştirdikleri projelerin altına imza koyma yetkisine sahip olabilmektedirler.

Mühendis olarak çalıştıkları iş yerlerinde makine mühendislerinin imza yetkisine gereksinimleri bulunmamaktadır. Makine Mühendisliği faaliyet alanları içinde kendileri için kuruluş tarafından tariflenmiş iş tanımına göre tam yetki ile çalışma hakkına sahiptirler.

Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün güçlü yanları nelerdir?

 • Tamamı İngilizce, uygulama ağırlıklı, modern müfredat
 • Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
 • Teorinin pratik ile desteklendiği, -Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı -Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı -Mukavemet Laboratuvarı -Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı olmak üzere dört adet tam donanımlı uygulama laboratuvarı
 • Dördüncü sınıfta iki dönem süren gerçek ürün geliştirmeye yönelik araştırma ve tasarım ağırlıklı bitirme projesi dersleriyle kendi prototipini üretme fırsatı
 • Uluslararası, prestijli konferanslara ev sahipliği
 • Ortak Eğitim Programı* kapsamında sektör-üniversite bağlantısı *Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

 • Mezunlarımız yüksek oranda istihdam edilmekte olup, savunma sanayi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı firmalarda, Ar-Ge merkezlerinde, aile şirketlerinde ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

 • Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2014 yılından bu yana 128 mezun vermiştir. Mezunlarımız  ile  sosyal medya hesabı üzerinden güncel ve hızlı iletişim kurularak  meslek hayatlarındaki gelişmelerin takip edilmesi planlanmaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

 • Yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul alarak eğitimini sürdüren mezunlarımızın yanı sıra iş hayatında çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Ailelerin Çocuklarını Meslek Alanlarına Yönlendirmedeki Rolleri ne ölçüde olmalıdır?

Makine Mühendisliği konusunda yukarıda verilmeye çalışılan bilgiler ışığında aileler çocuklarının makine mühendisliğine olan ilgisini sorgulayabilir, onların önceki öğrenim hayatlarındaki başarı düzeylerini, ilgi duydukları alanları gözden geçirip, çocuklarının bu meslek grubunda öğrenim görmelerinin iyi bir seçim olup olmayacağı konusunda bir görüş edinebilir ve bu görüşlerini çocuklarıyla paylaşabilirler. Tabii ki; öğrenim görmeyi isteyecekleri meslek seçimininde son söz çocuklarının olmalıdır. Üzerilerinde yapılan aile baskısı sonunda öğrenim görecekleri meslek alanını seçen öğrenciler büyük oranda başarılı olamamakta, öğrenimlerini başarıyla tamamlasalar da seçtikleri mesleği benimseyemedikleri için başarılı olamayabilmektedirler.

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 10 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-19 12:50:40 [updated_at] => 2019-07-19 12:52:02 [parent_id] => [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yarismalar-1548244664 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [url] => me [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4746 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Makine Mühendisli\u011fi nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Makine mühendisli\u011fi, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik ve \u0131s\u0131l sistemlerin tasar\u0131m, analiz, imalat, bak\u0131m ve sat\u0131\u015f\u0131 ile ilgili çal\u0131\u015fmalar yapan, fiziksel olay ve durumlar\u0131 modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Makine Mühendisli\u011fi Çal\u0131\u015fma Alanlar\u0131 nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Makine Mühendisli\u011fi, mühendislik prensiplerinin makine ve parçalar\u0131n\u0131n tasar\u0131m\u0131 ve imalat\u0131 için uyguland\u0131\u011f\u0131 çok geni\u015f ve çe\u015fitlilik gösteren bir çal\u0131\u015fma alan\u0131na sahiptir. Makine Mühendisleri çok çe\u015fitli sanayi kurulu\u015flar\u0131nda makine, motor, tak\u0131m, kal\u0131p, mekanik ve termal sensör ve cihazlar\u0131n analitik ve nümerik modellenmesi, kavramsal tasar\u0131m\u0131, tasar\u0131m\u0131, geli\u015ftirilmesi, prototip imalat\u0131, testleri ve seri imalat\u0131na kadar çok de\u011fi\u015fik alanlarda çal\u0131\u015fabilirler.  En eski mühendislik alanlar\u0131ndan biri olmas\u0131na kar\u015f\u0131n makine mühendisli\u011fi çal\u0131\u015fma alanlar\u0131 günümüz teknolojik geli\u015fmelerine ayak uydurarak ve katk\u0131da bulunarak devaml\u0131 olarak de\u011fi\u015fim göstermekte ve geli\u015fmektedir.<\/p>\n\n

Makine mühendislerinin çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 ba\u015fl\u0131ca sektörler ve alanlar:<\/p>\n\n

  \n\t
 • Tesisat sektörü, makine tasar\u0131m\u0131 ve imalat\u0131<\/li>\n\t
 • Robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi ve kullan\u0131m\u0131, ta\u015f\u0131t (otomotiv, uçak, gemi) sanayi<\/li>\n\t
 • Petro-kimya, demir - çelik sanayi<\/li>\n\t
 • Tekstil, g\u0131da, cam ve seramik sanayi<\/li>\n\t
 • Bilgisayar, nanoteknoloji ve e\u011fitim hizmetleri gibi bir çok alanda tasar\u0131m ve imalat, bilgisayar destekli tasar\u0131m (CAD), \u0131s\u0131tma, so\u011futma ve havaland\u0131rma, bak\u0131m ve onar\u0131m, e\u011fitim ve ara\u015ft\u0131rma, proje haz\u0131rlama, kalite kontrol, ürün geli\u015ftirme, modelleme ve simülasyon i\u015flemleri ve pazarlama gibi birimler<\/li>\n<\/ul>\n\n

  Makine Mühendisli\u011fi Ö\u011frencisinde Aranan ve Lisans E\u011fitimi S\u0131ras\u0131nda Edinmesi \u0130stenen Nitelikler nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • Çevresinde, günlük hayat\u0131nda gördü\u011fü makinelerin ve cihazlar\u0131n nas\u0131l çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve nas\u0131l üretildi\u011fi konusunda merak\u0131 ve ö\u011frenme h\u0131rs\u0131 olmal\u0131<\/li>\n\t
  • Matemati\u011fi ve temel bilimleri sevmeli  ve bu konularda ba\u015far\u0131l\u0131 olmal\u0131, ö\u011frendiklerini nas\u0131l insanl\u0131k yarar\u0131na kullan\u0131labilir hale getirebilirim diye çaba göstermeli<\/li>\n\t
  • Tasar\u0131m ve temel mühendislik derslerinde  ö\u011frendiklerini içselle\u015ftirerek, kafas\u0131nda tasarlad\u0131klar\u0131n\u0131, çal\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 dü\u015fündü\u011fü araçlar\u0131, makineleri ba\u015fkalar\u0131na ifade edebilmeli<\/li>\n\t
  • Tasarlad\u0131klar\u0131n\u0131n  istedi\u011fi \u015fekilde çal\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 görebilmek için temel bilimler, matematik  ve mühendislik bilimleri ve mekanik ve \u0131s\u0131l sistemler derslerinde edindi\u011fi bilgiyi kullan\u0131p model ve test düzenekleri olu\u015fturabilecek yetene\u011fi elde etmeli<\/li>\n\t
  • Deneyler yapmay\u0131, yapt\u0131klar\u0131n\u0131  ve bilgilerini do\u011frulamak, kendisine  ve ba\u015fkalar\u0131na bunu  kan\u0131tlamaktan  zevk almal\u0131<\/li>\n\t
  • Ö\u011frenim hayat\u0131 boyunca bütün ö\u011frendiklerinin ne anlama geldi\u011fini, yeni \u015feyler tasarlamak ve üretebilmek  için ne kadar önemli olduklar\u0131n\u0131, üniversite ö\u011frenim hayat\u0131na ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131ndan itibaren ad\u0131m ad\u0131m ö\u011frenmeli ve ö\u011frendiklerini somut biçimde hissederek uygulayabilmeli  ve bütün bunlardan zevk almal\u0131<\/li>\n<\/ul>\n\n

   Makine Mühendislerininin \u0130mza Yetkisi nedir?<\/strong><\/p>\n\n

   Makine mühendisleri de di\u011fer mühendisler gibi mezuniyetleri sonras\u0131 mesleklerinde çal\u0131\u015fabilmeleri için meslek grubunun ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu mühendislik odas\u0131na kay\u0131t olmal\u0131d\u0131rlar. Makine  Mühendislerinin kay\u0131t olacaklar\u0131 oda Makina Mühendisleri Odas\u0131d\u0131r. Mühendislik diplomas\u0131na sahip hiçbir mezunun do\u011frudan imza yetkisi bulunmamaktad\u0131r. \u0130mza yetkisi al\u0131nabilmesi için odalar\u0131n meslek gruplar\u0131na göre tan\u0131mlad\u0131klar\u0131 alanlarda mezuniyet sonras\u0131 yetkilendirme kurslar\u0131na devam edip ba\u015far\u0131l\u0131 olmalar\u0131 gerekmektedir. Makina Mühendisli\u011fi Odas\u0131n\u0131n tan\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 alanlar:<\/p>\n\n

    \n\t
   1. Tesisat Grubu<\/strong> (Mekanik Tesisat, Havaland\u0131rma Tesisat\u0131, So\u011futma Tesisat\u0131, Klima Tesisat\u0131, Do\u011falgaz \u0130ç Tesisat, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Do\u011falgaza Dönü\u015fümü, Yang\u0131n Tesisat\u0131, Havuz Tesisat\u0131, Sanayi Tipi Mutfak Tesisat\u0131, Sanayi Tipi Çama\u015f\u0131rhane Tesisat\u0131, LPG Tesisat\u0131, Ar\u0131tma Tesisat\u0131, Bas\u0131nçl\u0131 Hava Tesisat\u0131, Medikal Gaz Tesisat\u0131, )<\/li>\n\t
   2. Araç Grubu (Araç Projelendirme, Araçlar\u0131n LPG’ye Dönü\u015fümü, Araçlar\u0131n CNG’ye Dönü\u015fümü)<\/strong><\/li>\n\t
   3. Asansör Grubu (Asansör Avan Proje Haz\u0131rlama, Asansör)<\/strong><\/li>\n\t
   4. Yat\u0131r\u0131m Hizmetleri, Planlama Grubu (Stratejik Planlama, Yat\u0131r\u0131m Hizmetleri Yönetimi)<\/strong>
    \n\tBu alanlar\u0131n ilk üçü Makine Mühendislerine aç\u0131k alanlard\u0131r. Makine mühendisleri bu alanlarda yetki belgesi almaya hak kazand\u0131klar\u0131 takdirde  kendi adlar\u0131na bu alanlardaki projeleri denetleme ve geli\u015ftirdikleri projelerin alt\u0131na imza koyma yetkisine sahip olabilmektedirler.<\/li>\n<\/ol>\n\n

    Mühendis olarak çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u015f yerlerinde makine mühendislerinin imza yetkisine gereksinimleri bulunmamaktad\u0131r. Makine Mühendisli\u011fi faaliyet alanlar\u0131 içinde kendileri için kurulu\u015f taraf\u0131ndan tariflenmi\u015f i\u015f tan\u0131m\u0131na göre tam yetki ile çal\u0131\u015fma hakk\u0131na sahiptirler.<\/p>\n\n

    At\u0131l\u0131m Üniversitesi Makine Mühendisli\u011fi Bölümünün güçlü yanlar\u0131 nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    • Tamam\u0131 \u0130ngilizce, uygulama a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131, modern müfredat<\/li>\n\t
    • Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ve nitelikli akademik kadro<\/li>\n\t
    • Teorinin pratik ile desteklendi\u011fi, -Ak\u0131\u015fkanlar ve Is\u0131 Laboratuvar\u0131 -Hesaplamal\u0131 Bilim ve Mühendislik Laboratuvar\u0131 -Mukavemet Laboratuvar\u0131 -Yüksek Gerinim H\u0131zl\u0131 Test Laboratuvar\u0131 olmak üzere dört adet tam donan\u0131ml\u0131 uygulama laboratuvar\u0131<\/li>\n\t
    • Dördüncü s\u0131n\u0131fta iki dönem süren gerçek ürün geli\u015ftirmeye yönelik ara\u015ft\u0131rma ve tasar\u0131m a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 bitirme projesi dersleriyle kendi prototipini üretme f\u0131rsat\u0131<\/li>\n\t
    • Uluslararas\u0131, prestijli konferanslara ev sahipli\u011fi<\/li>\n\t
    • Ortak E\u011fitim Program\u0131* kapsam\u0131nda sektör-üniversite ba\u011flant\u0131s\u0131 *Ortak E\u011fitim Modeli, üniversitedeki e\u011fitim ile i\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 birle\u015ftiren ve bu sayede akademik bilginin yan\u0131 s\u0131ra i\u015f deneyimi olan bireyler yeti\u015ftirmeyi hedefleyen bir e\u011fitim modelidir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

     Mezunlar\u0131n\u0131z\u0131n istihdam oran\u0131 ve çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 sektörel alanlar nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

      \n\t
     • Mezunlar\u0131m\u0131z yüksek oranda istihdam edilmekte olup, savunma sanayi ba\u015fta olmak üzere yurt içi ve yurt d\u0131\u015f\u0131 firmalarda, Ar-Ge merkezlerinde, aile \u015firketlerinde ve üniversitelerde çal\u0131\u015fmaktad\u0131rlar.<\/li>\n<\/ul>\n\n

      Kaç mezun verdiniz? \u0130rtibat halinde oldu\u011funuz mezun say\u0131n\u0131z nedir?<\/strong><\/p>\n\n

       \n\t
      • At\u0131l\u0131m Üniversitesi Makine Mühendisli\u011fi Bölümü 2014 y\u0131l\u0131ndan bu yana 128 mezun vermi\u015ftir. Mezunlar\u0131m\u0131z  ile  sosyal medya hesab\u0131 üzerinden güncel ve h\u0131zl\u0131 ileti\u015fim kurularak  meslek hayatlar\u0131ndaki geli\u015fmelerin takip edilmesi planlanmaktad\u0131r.<\/li>\n<\/ul>\n\n

       Yurt d\u0131\u015f\u0131nda çal\u0131\u015fan mezununuz var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

        \n\t
       • Yurt d\u0131\u015f\u0131nda yüksek lisans ve doktora programlar\u0131na kabul alarak e\u011fitimini sürdüren mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131 s\u0131ra i\u015f hayat\u0131nda çal\u0131\u015fan mezunlar\u0131m\u0131z da bulunmaktad\u0131r.<\/li>\n<\/ul>\n\n

        Ailelerin Çocuklar\u0131n\u0131 Meslek Alanlar\u0131na Yönlendirmedeki Rolleri ne ölçüde olmal\u0131d\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

        Makine Mühendisli\u011fi konusunda yukar\u0131da verilmeye çal\u0131\u015f\u0131lan bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda aileler çocuklar\u0131n\u0131n makine mühendisli\u011fine olan ilgisini sorgulayabilir, onlar\u0131n önceki ö\u011frenim hayatlar\u0131ndaki ba\u015far\u0131 düzeylerini, ilgi duyduklar\u0131 alanlar\u0131 gözden geçirip, çocuklar\u0131n\u0131n bu meslek grubunda ö\u011frenim görmelerinin iyi bir seçim olup olmayaca\u011f\u0131 konusunda bir görü\u015f edinebilir ve bu görü\u015flerini çocuklar\u0131yla payla\u015fabilirler. Tabii ki; ö\u011frenim görmeyi isteyecekleri meslek seçimininde son söz çocuklar\u0131n\u0131n olmal\u0131d\u0131r. Üzerilerinde yap\u0131lan aile bask\u0131s\u0131 sonunda ö\u011frenim görecekleri meslek alan\u0131n\u0131 seçen ö\u011frenciler büyük oranda ba\u015far\u0131l\u0131 olamamakta, ö\u011frenimlerini ba\u015far\u0131yla tamamlasalar da seçtikleri mesle\u011fi benimseyemedikleri için ba\u015far\u0131l\u0131 olamayabilmektedirler.<\/p>\n\n

         <\/p>\n\n

         <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 10 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-19 12:50:40 [updated_at] => 2019-07-19 12:52:02 [parent_id] => [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yarismalar-1548244664 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [url] => me [name_tr] => Makine Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [url] => me [name_tr] => Makine Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1