Makine Mühendisliği nedir?

Makine mühendisliği, temel fizik prensiplerini kullanarak mekanik ve ısıl sistemlerin tasarım, analiz, imalat, bakım ve satışı ile ilgili çalışmalar yapan, fiziksel olay ve durumları modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisliği Çalışma Alanları nelerdir?

Makine Mühendisliği, mühendislik prensiplerinin makine ve parçalarının tasarımı ve imalatı için uygulandığı çok geniş ve çeşitlilik gösteren bir çalışma alanına sahiptir. Makine Mühendisleri çok çeşitli sanayi kuruluşlarında makine, motor, takım, kalıp, mekanik ve termal sensör ve cihazların analitik ve nümerik modellenmesi, kavramsal tasarımı, tasarımı, geliştirilmesi, prototip imalatı, testleri ve seri imalatına kadar çok değişik alanlarda çalışabilirler.  En eski mühendislik alanlarından biri olmasına karşın makine mühendisliği çalışma alanları günümüz teknolojik gelişmelerine ayak uydurarak ve katkıda bulunarak devamlı olarak değişim göstermekte ve gelişmektedir.

Makine mühendislerinin çalıştıkları başlıca sektörler ve alanlar:

 • Tesisat sektörü, makine tasarımı ve imalatı
 • Robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi ve kullanımı, taşıt (otomotiv, uçak, gemi) sanayi
 • Petro-kimya, demir - çelik sanayi
 • Tekstil, gıda, cam ve seramik sanayi
 • Bilgisayar, nanoteknoloji ve eğitim hizmetleri gibi bir çok alanda tasarım ve imalat, bilgisayar destekli tasarım (CAD), ısıtma, soğutma ve havalandırma, bakım ve onarım, eğitim ve araştırma, proje hazırlama, kalite kontrol, ürün geliştirme, modelleme ve simülasyon işlemleri ve pazarlama gibi birimler

Makine Mühendisliği Öğrencisinde Aranan ve Lisans Eğitimi Sırasında Edinmesi İstenen Nitelikler nelerdir?

 • Çevresinde, günlük hayatında gördüğü makinelerin ve cihazların nasıl çalıştığı ve nasıl üretildiği konusunda merakı ve öğrenme hırsı olmalı
 • Matematiği ve temel bilimleri sevmeli  ve bu konularda başarılı olmalı, öğrendiklerini nasıl insanlık yararına kullanılabilir hale getirebilirim diye çaba göstermeli
 • Tasarım ve temel mühendislik derslerinde  öğrendiklerini içselleştirerek, kafasında tasarladıklarını, çalışacağını düşündüğü araçları, makineleri başkalarına ifade edebilmeli
 • Tasarladıklarının  istediği şekilde çalışacağını görebilmek için temel bilimler, matematik  ve mühendislik bilimleri ve mekanik ve ısıl sistemler derslerinde edindiği bilgiyi kullanıp model ve test düzenekleri oluşturabilecek yeteneği elde etmeli
 • Deneyler yapmayı, yaptıklarını  ve bilgilerini doğrulamak, kendisine  ve başkalarına bunu  kanıtlamaktan  zevk almalı
 • Öğrenim hayatı boyunca bütün öğrendiklerinin ne anlama geldiğini, yeni şeyler tasarlamak ve üretebilmek  için ne kadar önemli olduklarını, üniversite öğrenim hayatına adım attığından itibaren adım adım öğrenmeli ve öğrendiklerini somut biçimde hissederek uygulayabilmeli  ve bütün bunlardan zevk almalı

Makine Mühendislerininin İmza Yetkisi nedir?

Makine mühendisleri de diğer mühendisler gibi mezuniyetleri sonrası mesleklerinde çalışabilmeleri için meslek grubunun bağlı olduğu mühendislik odasına kayıt olmalıdırlar. Makine  Mühendislerinin kayıt olacakları oda Makina Mühendisleri Odasıdır. Mühendislik diplomasına sahip hiçbir mezunun doğrudan imza yetkisi bulunmamaktadır. İmza yetkisi alınabilmesi için odaların meslek gruplarına göre tanımladıkları alanlarda mezuniyet sonrası yetkilendirme kurslarına devam edip başarılı olmaları gerekmektedir. Makina Mühendisliği Odasının tanımladığı alanlar:

 1. Tesisat Grubu (Mekanik Tesisat, Havalandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Klima Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisat, Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü, Yangın Tesisatı, Havuz Tesisatı, Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı, Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı, LPG Tesisatı, Arıtma Tesisatı, Basınçlı Hava Tesisatı, Medikal Gaz Tesisatı, )
 2. Araç Grubu (Araç Projelendirme, Araçların LPG’ye Dönüşümü, Araçların CNG’ye Dönüşümü)
 3. Asansör Grubu (Asansör Avan Proje Hazırlama, Asansör)
 4. Yatırım Hizmetleri, Planlama Grubu (Stratejik Planlama, Yatırım Hizmetleri Yönetimi)
  Bu alanların ilk üçü Makine Mühendislerine açık alanlardır. Makine mühendisleri bu alanlarda yetki belgesi almaya hak kazandıkları takdirde  kendi adlarına bu alanlardaki projeleri denetleme ve geliştirdikleri projelerin altına imza koyma yetkisine sahip olabilmektedirler.

Mühendis olarak çalıştıkları iş yerlerinde makine mühendislerinin imza yetkisine gereksinimleri bulunmamaktadır. Makine Mühendisliği faaliyet alanları içinde kendileri için kuruluş tarafından tariflenmiş iş tanımına göre tam yetki ile çalışma hakkına sahiptirler.

Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün güçlü yanları nelerdir?

 • Tamamı İngilizce, uygulama ağırlıklı, modern müfredat
 • Araştırmacı ve nitelikli akademik kadro
 • Teorinin pratik ile desteklendiği, -Akışkanlar ve Isı Laboratuvarı -Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Laboratuvarı -Mukavemet Laboratuvarı -Yüksek Gerinim Hızlı Test Laboratuvarı olmak üzere dört adet tam donanımlı uygulama laboratuvarı
 • Dördüncü sınıfta iki dönem süren gerçek ürün geliştirmeye yönelik araştırma ve tasarım ağırlıklı bitirme projesi dersleriyle kendi prototipini üretme fırsatı
 • Uluslararası, prestijli konferanslara ev sahipliği
 • Ortak Eğitim Programı* kapsamında sektör-üniversite bağlantısı *Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir.

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

 • Mezunlarımız yüksek oranda istihdam edilmekte olup, savunma sanayi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı firmalarda, Ar-Ge merkezlerinde, aile şirketlerinde ve üniversitelerde çalışmaktadırlar.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

 • Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2014 yılından bu yana 128 mezun vermiştir. Mezunlarımız  ile  sosyal medya hesabı üzerinden güncel ve hızlı iletişim kurularak  meslek hayatlarındaki gelişmelerin takip edilmesi planlanmaktadır.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

 • Yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul alarak eğitimini sürdüren mezunlarımızın yanı sıra iş hayatında çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Ailelerin Çocuklarını Meslek Alanlarına Yönlendirmedeki Rolleri ne ölçüde olmalıdır?

Makine Mühendisliği konusunda yukarıda verilmeye çalışılan bilgiler ışığında aileler çocuklarının makine mühendisliğine olan ilgisini sorgulayabilir, onların önceki öğrenim hayatlarındaki başarı düzeylerini, ilgi duydukları alanları gözden geçirip, çocuklarının bu meslek grubunda öğrenim görmelerinin iyi bir seçim olup olmayacağı konusunda bir görüş edinebilir ve bu görüşlerini çocuklarıyla paylaşabilirler. Tabii ki; öğrenim görmeyi isteyecekleri meslek seçimininde son söz çocuklarının olmalıdır. Üzerilerinde yapılan aile baskısı sonunda öğrenim görecekleri meslek alanını seçen öğrenciler büyük oranda başarılı olamamakta, öğrenimlerini başarıyla tamamlasalar da seçtikleri mesleği benimseyemedikleri için başarılı olamayabilmektedirler.